×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Chủ tịch Triều Tiên tiến hành họp chiến lược với các nhà đàm phán
Tin tức | 5 tháng trước
Ông Kim Jong-un đã lắng nghe báo cáo chi tiết về cuộc tiếp xúc giữa các phái đoàn làm việc do Mỹ và Triều Tiên cử tới Hà Nội nhằm giúp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai thành công.