×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Đà Nẵng: Rác thải rắn sẽ được phân loại tại tất cả các xã, phường vào năm 2025

Môi trường | Thứ năm, 05/09/2019 14:47 (GMT+7)
Đà Nẵng: Rác thải rắn sẽ được phân loại tại tất cả các xã, phường vào năm 2025

Bãi rác Khánh Sơn sắp quá tải vào cuối năm 2019

TTTĐ - Dự kiến, tổng kinh phí các Dự án đầu tư về phân loại chất thải rắn tại nguồn khoảng 8.546 tỷ đồng, trong đó ngân sách đầu tư của TP Đà Nẵng là 1.936 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 204/NQ-HĐND 2018 của HĐND TP về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn nhằm tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH); nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý CTRSH; đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

Rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Đà Nẵng sẽ được phân loại tại tất cả các xã, phường vào năm 2025

Rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Đà Nẵng sẽ được phân loại tại tất cả các xã, phường vào năm 2025

Theo đó, đối với việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các phường, xã tổ chức phân loại CTRSH tại hộ gia đình. 00% khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Tỷ lệ CTRSH tái chế, tái sử dụng đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025.

Công tác thu gom, vận chuyển CTRSH đặt mục tiêu 95% tổng lượng CTRSH phát sinh được thu gom và xử lý; đảm bảo tất cả các khu dân cư, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH được quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng về phương tiện thu gom, vận chuyển, không để rơi vãi CTRSH tại điểm tập kết và trên đường vận chuyển.

Đối với công tác xử lý CTRSH, phấn đấu đến năm 2020, dừng hoạt động chôn lấp CTRSH không đảm bảo vệ sinh tại bãi chôn lấp; đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý CTR và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu. Đầu tư cơ sở xử lý CTRSH có tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 25%.

Trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh nơi công cộng, kế hoạch đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực công cộng, gây mất mỹ quan khu dân cư, đô thị; huy động doanh nghiệp, cộng đồng tham gia công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan tại khu vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu trú.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt kế hoạch giảm thiểu phát sinh CTRSH tại nguồn, hưởng ứng phong trào không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng 1 lần...; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý CTRSH.

Người dân Khánh Sơn khóc òa khi được phản ánh về tình trạng ô nhiễm bãi rác với lãnh đạo TP Đà Nẵng

Người dân Khánh Sơn khóc òa khi được phản ánh về tình trạng ô nhiễm bãi rác với lãnh đạo TP Đà Nẵng

Dự kiến, tổng kinh phí các Dự án đầu tư khoảng 8.546 tỷ đồng, trong đó, ngân sách đầu tư của thành phố 1.936 tỷ đồng, ngân sách đầu tư của doanh nghiệp 6.610 tỷ đồng.

UBND TP giao các sở, ban, ngành, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch triển khai Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án đầu tư xây dựng cơ bản), Sở Tài chính (đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên) thẩm định, báo cáo UBND TP để bố trí nguồn kinh phí thực hiện; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đảm bảo tiên độ.

Định kỳ trước ngày 25/6 hằng năm, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ, báo cáo UBND TP; đồng thời, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt kế hoạch.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND TP bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho đầu tư thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, khắc phục, xử lý ô nhiễm, xây dựng hạ tầng kỹ thuật về thu gom, xử lý CTRSH.

* Đây là bài viết tuyên truyền bảo vệ môi trường của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

V. Quynh - T. Bình
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Khó cải thiện tình trạng nhiều phương tiện lấn làn buýt nhanh BRT
TTTĐ - Mặc dù mức phạt lên tới 400.000 đồng đối với xe máy, 1.200.000 đồng đối với ô tô khi người tham gia gia thông có hành vi điều khiển...
BHXH - Bưu điện Hà Nội: Triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp
TTTĐ - BHXH - Bưu điện Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hai ngành 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6...
Dịch chuyển để “hài hòa” lợi ích
TTTĐ - Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bên cạnh những tác động tích cực đến việc phát triển xây dựng các thành phố cũng sẽ kéo...