Chủ nhật 22/05/2022 05:27 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

Đảm bảo chất lượng và tiến độ trong quy hoạch Thủ đô

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã nhấn mạnh yêu cầu trên trong buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, tại UBND TP Hà Nội sáng nay (13/1).

Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030 Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị về Quy hoạch điện VIII Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040 Huyện Mê Linh: Tập trung làm tốt công tác quy hoạch để phát triển toàn diện

Dự phiên giám sát có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Phạm Thị Thanh Mai; Các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Lãnh đạo một số Sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi giám sát
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi giám sát

Nghiêm túc, đồng bộ, thận trọng

Theo báo cáo bước đầu kết quả giám sát, công tác quy hoạch nói chung và công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch được Thành ủy, HĐND, UBND quan tâm lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, với cách làm thận trọng đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với đặc thù Thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn.

UBND TP đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Luật Quy hoạch. Nhìn chung các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện các quy hoạch, quy chế được Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành đã tạo hành lang pháp lý cho các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện lập, phê duyệt các quy hoạch đô thị và nông thôn theo duy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch đã thẩm định kết luận đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND TP đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thống nhất chủ trương. Dự kiến, UBND TP trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (trong tháng 1/2022). Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành triển khai lập, thẩm định, phê duyệt Đề án quy hoạch trong năm 2022.

Sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai công tác xây dựng quy hoạch, từ năm 2012 đến nay, đã phê duyệt 66/68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (cấp 2): Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung đạt 97,78%, quy hoạch phân khu đô thị trung tâm đạt 83,86% (tính chung tỷ lệ đạt 95,05%), triển khai lập và hoàn thành phê duyệt 8/9 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, một khối lượng lớn các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch đặc thù.

UBND TP đã phê duyệt 39 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị với tổng diện tích khoảng 539,9ha. Thành phố đã phê duyệt 15 đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết (tương đương lập mới) với tổng diện tích 322,7ha và 65 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 966,6ha.

Về quy hoạch, rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn, giai đoạn 2016 đến nay các xã và huyện tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối với các quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện; Lập Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã. Tổng số xã phải lập quy hoạch chung xây dựng là 308; Trong đó: Số xã đã hoàn thành phê duyệt 293 xã (95,12%); Số xã đang thực hiện lập, chưa phê duyệt là 6 xã (1,94%); Số xã chưa lập quy hoạch là 9 xã (2,92%) thuộc huyện Gia Lâm…

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, xã hội hóa nguồn vốn thực hiện quy hoạch

Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát
Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định, công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng, nếu làm tốt sẽ tạo hành lang cho sự phát triển, ngược lại sẽ làm kìm hãm sự phát triển.

“Thông qua giám sát, UBND TP coi đây là cơ hội kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành để chuẩn hóa toàn bộ hệ thống pháp luật về quy hoạch, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế riêng có về quy hoạch đối với Thủ đô”, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, thành phố cũng đang triển khai 5 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó bao gồm tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Triển khai xây dựng Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”; Sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và tổng kết Nghị quyết số 11/NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Đối với 14 nội dung còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Luật Quy hoạch đã được đoàn giám sát chỉ ra, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết UBND TP sẽ tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm cần sửa đổi trong quy định pháp luật, báo cáo đoàn giám sát. “Vấn đề gì thuộc thẩm quyền, thành phố sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, như đơn giản hóa thủ tục hành chính, xã hội hóa nguồn vốn thực hiện quy hoạch…”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Việc triển khai các công việc liên quan quy hoạch Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng với TP Hà Nội trong thời gian này.

Đồng chí đề nghị các Sở, ngành liên quan rà soát, tích hợp, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện để phù hợp sự phát triển Thủ đô trong tình hình mới; Trong quá trình này, cần chú trọng đảm bảo cả 2 tiêu chí chất lượng và tiến độ; Để đảm bảo tiến độ, cần lập biểu ngang một cách cụ thể, phân công phân nhiệm rõ ràng các nhóm công việc, định lượng một các phù hợp. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì, UBND TP cũng như các Sở ngành, quận huyện cần kịp thời phản ánh.

"Lãnh đạo TP luôn đồng hành, vướng ở đâu tháo ở đó. Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP cùng cộng đồng trách nhiệm”, Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.

Huy Dương
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

TTTĐ - Ngày 5/5/2022, thay mặt Bộ Chính trị (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết đã mở ra những định hướng quan trọng để phát triển Hà Nội xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô, “trái tim của cả nước”. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có bài viết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và những nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện.
Công khai, minh bạch trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Công khai, minh bạch trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

TTTĐ - UBND TP, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sớm hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.
Tin khác
[Xem thêm]
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay Dự án Vành đai 4 sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay Dự án Vành đai 4 sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương

TTTĐ - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sau khi Quốc hội đồng ý chủ trương về Vành đai 4 có thể triển khai ngay
Phát động cuộc thi báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Phát động cuộc thi báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

TTTĐ - Sáng 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).
Xem phiên bản di động