Đảng bộ TP Hà Nội: Chủ động tiên phong, gương mẫu đi đầu

Tin tức -

TTTĐ - Không chỉ là đảng bộ lớn nhất cả nước, ở mọi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ TP đều nêu cao trách nhiệm của địa bàn trọng yếu, trung tâm chính trị của đất nước, chủ động đi đầu và sáng tạo trong thực hiện đường lối, Cương lĩnh của Đảng.

dang bo tp ha noi chu dong tien phong guong mau di dau

Ảnh minh họa.

Khẳng định vai trò, sức mạnh Thủ đô

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng bộ Hà Nội đã gắn bó mật thiết với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ gắn đấu tranh với khôi phục, phát triển tổ chức Đảng.

Trong phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ những năm 1936 - 1939 do Trung ương Đảng lãnh đạo, Đảng bộ Hà Nội đã tổ chức thực hiện tích cực các phong trào Đông Dương đại hội, gửi dân nguyện, đấu tranh báo chí, nghị trường, tổ chức phong trào quần chúng… Phương pháp đấu tranh thích hợp trên địa bàn một đô thị lớn, có ảnh hưởng đến phong trào cả nước.

Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Đảng bộ Hà Nội có vị trí rất quan trọng trong lãnh đạo thực hiện đường lối kháng chiến, kiến quốc của Trung ương. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh vai trò gương mẫu, dẫn đầu của Hà Nội đối với cả nước. Đảng bộ Hà Nội đã luôn thấm nhuần chỉ dẫn đó.

Đầu những năm 60, Hà Nội vững vàng với vai trò Thủ đô của một nước xã hội chủ nghĩa; trở thành trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc với nhiều nhà máy, xí nghiệp, cung cấp máy móc, phần lớn hàng tiêu dùng cho Nhân dân miền Bắc và chi viện cách mạng miền Nam.

Khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam tiến hành chiến tranh cục bộ và chiến tranh phá hoại miền Bắc, Hà Nội càng tỏ rõ vai trò và sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, cả nước bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Thủ đô Hà Nội có vai trò đặc biệt trong thời kỳ mới. Đảng bộ và chính quyền thành phố đã lãnh đạo Nhân dân xây dựng lại sau chiến tranh.

Thực hiện Chỉ thị số 100 của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong các hợp tác xã nông nghiệp, thực hiện Quyết định 25/QĐCP, 26/QĐCP của Chính phủ ngày 21/1/1981 về 3 kế hoạch trong kinh tế quốc doanh, Hà Nội cùng cả nước sôi nổi khảo nghiệm thực tiễn, kết hợp với đổi mới tư duy lý luận để đổi mới từng phần, đi đến hình thành và khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986).

Trải qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, trong thành tựu chung của cả nước, có sự đóng góp lớn của Thủ đô Hà Nội trên tất cả các phương diện. Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước, mà còn là trung tâm kinh tế với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhanh, có hiệu quả thúc đẩy kinh tế cả nước.

Thu ngân sách và tăng trưởng GDP của Hà Nội luôn đạt mức cao, thương mại, dịch vụ và giao dịch quốc tế phát triển, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hà Nội còn là trung tâm khoa học, công nghệ với đội ngũ trí thức đông đảo, nhân lực chất lượng cao; là trung tâm văn hóa, du lịch. Năm 1999, Hà Nội được UNESCO bình chọn là thành phố duy nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình".

Năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, tạo điều kiện và nguồn lực mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Năm 2019, Hà Nội được UNESCO công nhận là "Thành phố sáng tạo". Thành quả xây dựng nông thôn mới ngoại thành theo 19 tiêu chí làm biến đổi sâu sắc diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao đời sống, chất lượng cuộc sống của nông dân.

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội ở mọi thời kỳ cách mạng đều nêu cao trách nhiệm của địa bàn trọng yếu, trung tâm chính trị của đất nước, chủ động đi đầu và sáng tạo trong thực hiện đường lối, Cương lĩnh của Đảng. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội có bước đi vững chắc, chương trình hành động thích hợp, toát lên hình ảnh không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia mà còn là một đầu tàu kinh tế. Sau nữa, chính sự đoàn kết, gắn bó với nhân dân, phát huy truyền thống “ngàn năm văn hiến”, Đảng bộ, chính quyền Hà Nội đã luôn chú trọng sự nêu gương, làm hình mẫu cho cả nước.

Cùng với đó, Hà Nội cũng luôn chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vững mạnh từ cấp thành phố đến cơ sở. Đảng bộ Hà Nội luôn là Đảng bộ mạnh cả về trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước...”

Nhìn lại chặng đường 90 năm gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang của Đảng bộ Hà Nội, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô càng thêm thấm thía và tự hào về truyền thống hào hùng, trân trọng, nâng niu và gìn giữ những thành quả cách mạng đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong những năm sắp tới, Thủ đô có nhiều cơ hội để phát triển nhanh về mọi mặt; song bên cạnh đó có không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội phải tranh thủ thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ; phát huy cao độ truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, vị thế, tầm vóc mới của Thủ đô.

Đảng bộ TP Hà Nội đã xác định phát huy các truyền thống tốt đẹp, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ mới, để Hà Nội xứng tầm là trung tâm lớn về văn hóa. Bên cạnh đó, mở rộng mối quan hệ giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khai thác, phát huy có hiệu quả mọi tiềm lực, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân và cộng đồng; tiếp tục kiên trì quán triệt quan điểm lấy “người dân và doanh nghiệp” là đối tượng phục vụ của chính quyền các cấp và “sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền.

Cùng với đó, thành phố sẽ làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế Thủ đô; phát huy tinh thần: Hà Nội vì cả nước - cả nước vì Hà Nội..

Hạnh Nguyên

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

thu tuong nguyen xuan phuc yeu cau than toc dap o dich covid 19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thần tốc dập “ổ dịch” Covid-19

TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để “ổ dịch”, các khu vực nguy cơ cao tại thành phố Đà Nẵng; Tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm.

Tin khác

[Xem thêm]
chu tich ubnd tp ha noi nhung truong hop test nhanh am tinh van phai tu cach ly

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Những trường hợp test nhanh âm tính vẫn phải tự cách ly

TTTĐ - Chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội với các quận huyện, sở, ngành chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết: Đến nay, Hà Nội đã xét nghiệm được trên 49.000 trường hợp; 127 trường hợp F1 đều âm tính, tuy nhiên, việc test nhanh phát hiện kháng thể chỉ là kết quả đánh giá ban đầu…    
thuc day moi giai phap de co tang truong duong

Thúc đẩy mọi giải pháp để có tăng trưởng dương

TTTĐ - Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP Hồ Chí Minh được tổ chức sáng 1/8 nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
thanh pho ha noi ho tro da nang quang nam chong dich covid 19

Thành phố Hà Nội hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch Covid-19

TTTĐ -  Phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chiều nay (1/8), đồng chí Nguyễn Lan Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký quyết định hỗ trợ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch.    
lam ro su chu dong sang tao trong chi dao dieu hanh cua chinh quyen thanh pho

Làm rõ sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của chính quyền thành phố

TTTĐ - Dự thảo Báo cáo chính trị cần phân tích rõ hơn sự chủ động của Ban thường vụ Thành ủy trong chỉ đạo, thực hiện các cải cách, cơ cấu lại nền kinh tế theo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; Phân tích sâu, cụ thể hơn về kết quả hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như các bộ, ngành Trung ương cho thành phố.    
cong tac tuyen giao gop phan thay doi sau sac dien mao co do viet nam

Công tác tuyên giáo góp phần thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ Việt Nam

Theo Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, công tác tuyên giáo góp phần quan trọng làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới; làm thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để đưa đất nước ta tiếp tục tiến lên, giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn.
Xem phiên bản di động