Đánh thức các nguồn lực, tạo diện mạo mới cho đô thị quận Long Biên

Tin tức -

TTTĐ - Sáng 5/8, Đảng bộ quận Long Biên (Hà Nội)tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ quận Long Biên sẽ diễn ra từ ngày 4 - 6/8 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Long Biên

Kinh tế phát triển nhanh, bền vững

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế quận phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 27,5%; cơ cấu kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ, chuyển dịch đúng hướng. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế (73,39%); giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản tiếp tục tăng trưởng (đạt 16%); chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên, ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, đưa giá trị sản xuất bình quân đạt gần 300 triệu đồng/ha canh tác, nhiều mô hình đạt trên 500 triệu đồng/ha. Thu ngân sách quận tăng 26,57% vượt chỉ tiêu đại hội đề ra; chi ngân sách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

danh thuc nhung nguon luc tao dien mao moi cho do thi quan long bien
Đại diện lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng Đại hội

Quận đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình số 03-CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”; Huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; đã đầu tư 322 dự án với tổng kinh phí 36.384 tỷ đồng, nhiều công trình, dự án đã được hoàn thành. Diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng, ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Văn hóa, xã hội phát triển mạnh và đồng bộ, hướng về cơ sở. Giáo dục - Đào tạo phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, từng bước hiện đại; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao (85,5%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được triển khai sâu rộng, hướng về cơ sở. Công tác y tế, dân số đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. An sinh xã hội luôn đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,75% xuống còn 0,03%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả toàn diện và nổi bật. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới, vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được thể hiện rõ nét.

danh thuc cac nguon luc tao dien mao moi cho do thi quan long bien
Các đại biểu dự Đại hội

Quận đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác tổ chức, cán bộ. Việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc; chủ động sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách gắn với sáp nhập các tổ dân phố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực.

Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ

Biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Long Biên đã đạt được trong 5 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả một số tồn tại, hạn chế như trong báo cáo chính trị như: Chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế; chưa phát huy hết hiệu quả sử dụng đất. Quản lý trật tự xây dựng có thời điểm chưa quyết liệt nên tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép không đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Sinh hoạt chi bộ trong một số tổ chức đảng khối doanh nghiệp và trường học chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

danh thuc nhung nguon luc tao dien mao moi cho do thi quan long bien
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bày tỏ nhất trí với chủ đề Đại hội; các mục tiêu, 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị quận Long Biên tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao; chủ động trong công tác hoàn thiện các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch vùng bãi sông Hồng, trên cơ sở đó, huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, xây dựng kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án.

“Đây thực sự là nguồn lực rất lớn của quận, nếu được đánh thức sẽ tạo diện mạo rất mới cho đô thị quận Long Biên trong những năm tới” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, quận cần quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực đầu tư; chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trong công tác quản lý đô thị; gắn phát triển đô thị với tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp Nhân dân…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, quận Long Biên đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai có hiệu quả hệ thống trường chất lượng cao ở các cấp học, bậc học; huy động mọi nguồn lực, tập trung giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, nhất là các hoạt động văn hoá ở cơ sở; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

danh thuc cac nguon luc tao dien mao moi cho do thi quan long bien
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Quận cũng cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt, phong cách chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính gắn với các mô hình đang triển khai có hiệu quả; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

Trước mắt, quận cần tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Trung ương, thành phố; tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở và Nhân dân vừa chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, đây là kỳ Đại hội chuyển giao thế hệ lãnh đạo của quận vì vậy, Đại hội cần sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ là những cán bộ tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ Quận dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Trong phiên làm việc sáng 5/8, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí.

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Quận ủy khóa IV; Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV sẽ họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Triển khai trang trí, tuyên truyền cổ động chào mừng các sự kiện lớn của thành phố Hà Nội

Triển khai trang trí, tuyên truyền cổ động chào mừng các sự kiện lớn của thành phố Hà Nội

TTTĐ - UBND thành phố vừa ban hành văn bản số 4439/UBND-ĐT chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai công tác trang trí phục vụ các sự kiện lớn của thành phố như: Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
Xem phiên bản di động