Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2021)

Đặt trọn niềm tin với Đảng!

Đảng trong cuộc sống -
In bài viết

TTTĐ - Tết Tân Sửu 2021 gõ cửa, cũng là thời điểm Đảng ta tròn 91 mùa xuân và niềm vui nhân lên khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Lúc này, muôn trái tim của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng hòa chung nhịp đập gửi đến Đảng bằng tất cả niềm tin yêu, kỳ vọng.

91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam: Đảng ta thật là vĩ đại! Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIII và Ngày thành lập Đảng
Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp
Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Đã 91 mùa xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có uy tín, vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân và phong kiến tay sai với nhiều phong trào đấu tranh bất khuất, sáng ngời tinh thần yêu nước nhưng đều thất bại do chưa có một đường lối đúng đắn.

Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ của chúng ta, dưới tên gọi Nguyễn Ái Quốc, trên đường bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước, đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin con đường cách mạng vô sản mà theo Người là con đường duy nhất cứu nước, giải phóng dân tộc.

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ đây, cách mạng nước ta có ngọn cờ dẫn đường chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc.

Đảng ra đời là bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. Đó là Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; Bảo vệ Tổ quốc; Thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Suốt 91 năm qua, con đường đi của dân tộc đầy gian nan, đất nước có lúc ở tình thế vô vàn khó khăn, nhưng Đảng ta với bản lĩnh vững vàng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc đã thật sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.

Vì vậy mà Nhân dân luôn tin yêu, ủng hộ, kiên trì đi theo sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Màu cờ đỏ thắm trong sắc hồng mùa xuân, lòng người phơi phới, tự hào, tin tưởng tương lai ngày càng tươi sáng. Thực tiễn 91 năm qua chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Quá trình ấy Đảng được tôi luyện, không ngừng trưởng thành, ngày càng giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Trải qua cuộc trường chinh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; Chính trị xã hội ổn định; Độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; Quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế đất nước không ngừng nâng cao trên trường quốc tế.

Đây là kết quả quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; Đồng thời khẳng định sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nguồn gốc sức mạnh của Đảng.

Trong không khí vui tươi, tin tưởng từ Đại hội XIII vừa diễn ra, Đảng đã định ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược nhằm cụ thể hoá , đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đánh giá thành công từ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là một trong những kỳ Đại hội thành công nhất... "Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, chúng ta bắt tay ngay vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Đó cũng là hành động thiết thực nhất để lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Anh Đức
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Trọn niềm tin, khơi mạch nguồn khát vọng hùng cường

Trọn niềm tin, khơi mạch nguồn khát vọng hùng cường

TTTĐ - Những năm gần đây, đất nước như được thổi thêm một luồng sinh khí mới, tâm thế người dân trở nên phấn chấn hơn. Một trong những nguyên nhân tạo nên năng lượng tinh thần tích cực đó là Đảng ta đã bắt trúng mạch nguồn khát vọng, mong muốn dân tộc hùng cường của hơn 96 triệu người dân Việt.
Xuân về, Hà Nội trọn niềm vui!

Xuân về, Hà Nội trọn niềm vui!

TTTĐ - Một mùa xuân mới lại về trên mảnh đất Thăng Long - Hà Nội. Xuân này, Hà Nội đẹp, vui hơn bao giờ hết. Niềm vui của con người cộng hưởng với niềm vui của đất trời, hòa vào nắng gió tươi vui chảy tràn không gian. Thủ đô trọn niềm vui khi vừa tiến hành rất thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục lập thành tích để chào mừng thành công ngày hội lớn của dân tộc trong mùa xuân đặc biệt này - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Tin khác
[Xem thêm]
Tọa đàm trực tuyến: "Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”

Tọa đàm trực tuyến: "Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”

TTTĐ - Chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều nay (3/2), tại Hà Nội, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những dấu ấn nổi bật”.
Đưa thành công, bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đến với mọi tầng lớp Nhân dân

Đưa thành công, bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đến với mọi tầng lớp Nhân dân

TTTĐ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục quan tâm tuyên truyền về kết quả thành công, bài học kinh nghiệm của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến các đảng viên, các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức phù hợp, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
100% nghệ sĩ, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật "Đảng cho ta mùa xuân" được xét nghiệm Covid-19

100% nghệ sĩ, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật "Đảng cho ta mùa xuân" được xét nghiệm Covid-19

TTTĐ - Vừa qua, tại khu vực sảnh Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật "Đảng cho ta mùa xuân" mừng Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho các nghệ sĩ, Ban Tổ chức và đội ngũ liên quan đến công tác phục vụ và tham dự.
Xem phiên bản di động