Thứ tư 21/02/2024 04:40 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Xin chờ trong giây lát...

Dấu ấn của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong trưng bày “Đứng lên và Cất tiếng”

01/06/2022 14:34

Trưng bày "Đứng lên và Cất tiếng" do Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức nhằm giới thiệu và tôn vinh các tờ báo cách mạng do các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại các nhà tù thực dân, đế quốc đến với đông đảo công chúng.

Nguồn HNP

Video khác

Xem thêm