×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Thời Sự | 29/03/2019 13:05
Cho rằng những kết quả đạt được của ngành khoa học công nghệ là chưa tương xứng với tiềm năng, những đóng góp của ngành còn thấp so với mong muốn, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đổi mới về tư duy, phát huy vai trò đi đầu trong việc xây dựng Hà Nôi thành thành phố thông minh.
Theo Hanoi.gov.vn

Bình luận

XEM THÊM