ĐBQH lo ngại kẽ hở của quy định "không được nhận quà tặng"
Điều hành phiên thảo luận ngày 13/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất tại Kỳ họp thứ 4. Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội cho ý kiến một lần nữa trước khi thông qua vào Kỳ họp thứ 6. Đây là vấn đề tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội và nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn của nhân dân, là dự án Luật khó, có nhiều chính sách mới, qua thảo luận còn có nhiều ý kiến khác nhau. 

Các ĐBQH đóng góp ý kiến, nhiều quy định của dự thảo Luật đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành như quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ họp báo, phát ngôn; quyền yêu cầu cung cấp thông tin; trách nhiệm giải trình; tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo, công khai báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; tặng quà và nhận quà tặng; thanh toán qua tài khoản; việc xử lý tham nhũng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán và nhiều nội dung khác của dự thảo Luật.

Thảo luận về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, đa số ý kiến tán thành với việc mở rộng ra khu vực ngoài nhà nước vì cho rằng, trên thực tế, tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang xuất hiện, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động cạnh tranh lành mạnh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, cản trở hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng khu vực nhà nước.

ĐBQH đoàn TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính đóng góp ý kiến 

ĐBQH đoàn TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng lần này đã có sự tiếp thu cơ bản các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội như quy định về công khai, minh bạch tài sản, xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực.

ĐB Chính nêu ý kiến về phạm vi điều chỉnh của luật, theo Chương VIII dự thảo, dự thảo luật lần này được điều chỉnh theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh ra ngoài khu vực nhà nước. Thực tiễn trong thời gian qua, Luật Phòng, chống tham nhũng không quy định phạm vi điều chỉnh ra ngoài khu vực nhà nước mà chỉ điều chỉnh khu vực trong nhà nước, từ đó đã tạo ra nhiều kẽ hở trong công tác quản lý quy định của pháp luật về kiểm tra, kiểm soát tài sản. Như tình trạng chuyển dịch tài sản từ khu vực này sang khu vực khác không phải kê khai tài sản, từ đó dẫn đến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập bị hạn chế, làm giảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Do vậy, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh ra ngoài khu vực nhà nước là cần thiết trong tình hình hiện nay.

"Tuy nhiên dự thảo mới chỉ mở rộng phạm vi áp dụng đến công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, các tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập... Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đây, phạm vi này việc quản lý, kiểm soát tài sản vẫn chưa triệt để. Mặc dù chúng tôi biết trong điều kiện hiện nay nếu mở rộng phạm vi điều chỉnh ra toàn bộ khu vực ngoài nhà nước sẽ rất khó khăn về nguồn lực phục vụ công tác kiểm soát tài sản. Tuy nhiên, trong tương lai để đảm bảo tính toàn diện và phát huy hết vai trò của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật đến tất cả các tổ chức, pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nhà nước", ĐB Chính nhấn mạnh.

Điều 22 trong dự thảo luật quy định:"Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình". Tuy nhiên, theo ĐB Chính, với quy định này thì dự thảo mới chỉ cấm người có chức vụ, quyền hạn không được nhận quà tặng của những người liên quan đến công việc do người đó giải quyết hoặc quản lý.

"Trong thực tiễn có nhiều trường hợp người thân thích của người có chức vụ, quyền hạn nhận quà tặng của người khác hoặc người đó nhận quà tặng của những người không liên quan đến công việc do mình quản lý nhưng tác động đến người có thẩm quyền giải quyết công việc cho người đưa quà tặng thì dự thảo chưa đề cập và chưa có biện pháp xử lý. Đây là kẽ hở mà theo tôi cần thiết phải sửa đổi, bổ sung điều này cho phù hợp với lý luận và thực tiễn hiện nay", vị đại biểu này đưa ra đề nghị. 

Bên cạnh đó, một số vấn đề của dự thảo Luật còn nhiều ý kiến khác nhau cần được đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp tục xin ý kiến Quốc hội để đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng vừa bảo đảm tính khả thi như quy định về các trường hợp xác minh tài sản, thu nhập; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; về xử lý tài sản, thu nhập thực tế lớn hơn tài sản, thu nhập kê khai hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà người kê khai không giải trình được một cách hợp lý nguồn gốc phần tài sản, thu nhập chênh lệch hoặc tăng thêm; thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước.

Phương Thu
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899