×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Di chúc của Bác - sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn

Tin tức | Thứ năm, 29/08/2019 06:16 (GMT+7)
Di chúc của Bác - sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Sáng 28/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Dự và đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là dịp nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa lý luận, vai trò cương lĩnh, định hướng của bản Di chúc mà Người để lại cho Đảng và nhân dân ta; đồng thời, nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đã đạt được, những thành tựu nổi bật và cả những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa qua chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại... 50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới. 

Kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, theo chủ đề của hội thảo, từ nhiều góc độ khác nhau, các báo cáo, tham luận đã bằng những luận cứ khoa học, tập trung phân tích, làm sâu sắc thêm về tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại và những định hướng chiến lược được thể hiện trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các ý kiến tham luận đều thống nhất khẳng định rằng, sự vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đưa đến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực, cùng những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Đặc biệt, các tham luận đều khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập tới những vấn đề cốt lõi nhất của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, các tham luận cũng khẳng định những chỉ dẫn của Người trong Di chúc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sau 50 năm vẫn mang giá trị thời sự, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều ý kiến luận giải, đó là những định hướng chiến lược về khôi phục kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sau chiến tranh. Những định hướng đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhiều tham luận của các đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước đã cho thấy những kết quả rất ý nghĩa đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại hội thảo cũng đã phân tích, luận giải bên cạnh những thành tựu đạt được, đất nước ta còn nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp, cần phải được tập trung, giải quyết, khắc phục, như: Nhiều nơi vẫn còn tình trạng thiếu dân chủ; dân chủ hình thức; một số đảng bộ, chi bộ còn có tình trạng chủ nghĩa cá nhân, mất đoàn kết nội bộ, lợi ích nhóm; tư tưởng cục bộ địa phương còn khá nặng nề, kinh tế phát triển thiếu bền vững; khoảng cách giàu nghèo ngày một gia tăng, dẫn đến sự mâu thuẫn và bức xúc xã hội; nhiều vấn đề cấp thiết cần phải nghiên cứu giải quyết như ô nhiễm môi trường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng với yêu cầu nâng cao đời sống nhân dân; nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn hiện hữu....

Để phát huy những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã đạt được trong 50 năm qua, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, các báo cáo, tham luận cũng nêu ra nhiều bài học và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

50 năm đã qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là ánh sáng soi đường, là niềm tin tất thắng cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là cội nguồn sức mạnh, động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới.

PV
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nhớ Bác, càng phải sống xứng đáng với tình cảm của Người
TTTĐ - Năm nay, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày Đảng ta công bố bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gửi toàn Đảng, toàn...
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam
TTTĐ - Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....