Chủ nhật 29/01/2023 19:19 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn

Đích đến của Nông thôn mới là nâng cao dân trí, chất lượng sống cho người dân

Nông thôn mới -
In bài viết

TTTĐ - Xây dựng Nông thôn mới là một trong ba chương trình Mục tiêu Quốc gia được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho nông dân và người dân nông thôn, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới, tiếp cận mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phấn đấu đưa xã miền núi đầu tiên của Hà Nội về đích Nông thôn mới nâng cao Khai thác những lợi thế phát triển huyện Chương Mỹ giàu đẹp, văn minh, hiện đại Hà Nội ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng Nông thôn mới Nông thôn mới thay đổi vùng quê Minh Phú Khát vọng phát triển nông nghiệp quê hương

Phát triển toàn diện chương trình Nông thôn mới

Sau hơn 10 năm triển khai, Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại 2 nhiệm kỳ trước đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá là "toàn diện, to lớn và có tính lịch sử".

Mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020...

Đối với xây dựng huyện Nông thôn mới, mục tiêu là có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, trong đó ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đến năm 2025, cả nước sẽ có 17-19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; Đồng thời phấn đấu 60% số thôn, làng thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới theo các tiêu chí do UBND cấp tỉnh quy định…

Như vậy, so với giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung một số mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và cấp thôn đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đích đến của Nông thôn mới là nâng cao dân trí, chất lượng sống cho người dân
Nông thôn mới đã góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho nông dân và người dân nông thôn

Để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình, giải quyết triệt để những bất cập, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề, gồm: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Phát triển du lịch nông thôn; Chuyển đổi số, hướng tới Nông thôn mới thông minh; Khoa học và công nghệ; Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, Trật tự trong xây dựng Nông thôn mới...

Đây là những nội dung trọng tâm, liên quan đến nhiều nội dung thành phần, cần có sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực và được tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương để nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Hiện tại, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước với 100% số xã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới; 15/18 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; Thành phố cũng đã có 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 100% số huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; 20% số huyện, 40% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu...

Bảo đảm khu vực nông thôn phát triển hài hòa, bền vững

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cho biết: Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được thiết kế không chỉ là xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, các thiết chế “cứng” mà còn chú trọng phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc nông thôn, phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao năng lực cộng đồng cư dân trong xã hội nông thôn.

Nói cách khác, chương trình kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa và xã hội trên địa bàn nông thôn. Đây là những vấn đề mới so với giai đoạn vừa qua, nhưng sẽ bảo đảm khu vực nông thôn phát triển hài hòa, bền vững, giàu bản sắc, nâng cao dân trí và chất lượng sống cho người dân khi được tiếp cận giáo dục, y tế, dinh dưỡng, bình đẳng giới…

Nhấn mạnh việc xây dựng Nông thôn mới của mỗi địa phương đều có những đặc trưng riêng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, sau khi khởi động chương trình, Bộ đã chia nhỏ những vấn đề cần làm, đặc biệt ở những khu vực đặc thù để có những tư vấn, hướng dẫn sâu thêm cho các địa phương “kích hoạt” được những giá trị riêng trong xây dựng Nông thôn mới.

Đích đến của Nông thôn mới là nâng cao dân trí, chất lượng sống cho người dân
Chương trình Nông thôn mới góp phần bảo đảm khu vực nông thôn phát triển hài hòa, bền vững, giàu bản sắc

Trước mục tiêu đặt ra trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan lưu ý, trong giai đoạn tới, Chương trình Nông thôn mới không thể “mặc đồng phục” ở tất cả các địa phương. Hình ảnh Nông thôn mới cần dựa trên các giá trị truyền thống địa phương, tính đặc thù mỗi vùng miền, từ đó đa dạng về ý tưởng quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn.

Đặc biệt, Bộ trưởng cũng đề cập tổ chức lại sản xuất là yếu tố quyết định tăng thu nhập nông dân, tổ chức lại sản xuất trên nền tảng tổ chức lại xã hội nông thôn theo hướng hợp tác, liên kết trong sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh nông sản, các sản phẩm làng nghề.

Phát triển kinh tế nông thôn là điều kiện để tạo ra cơ hội việc làm ở nông thôn theo phương châm “ly nông, bất ly hương”. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là cách để thu hút người đô thị về với nông thôn, về với nông dân, là cách giới thiệu, quảng bá hình ảnh làng quê, gắn với tiêu thụ nông sản, sản phẩm làng nghề. Du lịch nông nghiệp, nông thôn còn là cách kích hoạt sự thay đổi nếp sống nông thôn theo hướng văn minh.

“Phát triển kinh tế nông thôn, dễ thấy nhất là tạo ra giá trị thu nhập tăng thêm trên một đơn vị diện tích. Hay nói rộng ra đó cũng là thực hiện chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, khu vực kinh tế nông thôn bao gồm hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất OCOP, doanh nghiệp khởi nghiệp. Mỗi địa phương cũng cần dành quỹ đất ươm mầm khởi nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh của mình và giúp người nông dân thích ứng với sự thay đổi mới”, Bộ trưởng Hoan nhấn mạnh.

HUYỀN THANH
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô

Nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô

TTTĐ - Hà Nội được đánh giá là vùng có nhiều sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Những sản phẩm đó không chỉ chứa đựng tinh hoa văn hóa, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Khi chương trình OCOP của thành phố Hà Nội khởi động, nhiều chủ thể, địa phương đã đầu tư sản xuất, làm mới những sản phẩm truyền thống để phát triển thành sản phẩm OCOP cấp thành phố.
Xây dựng nông thôn trở thành những miền quê đáng sống

Xây dựng nông thôn trở thành những miền quê đáng sống

TTTĐ - Nhờ có chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) nên kinh tế khu vực nông thôn đã phát triển tích cực, đời sống bà con nông dân cũng không ngừng được cải thiện, nâng cao. Có thể thấy, các vùng quê đã thực sự "thay da đổi thịt" với nếp sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn không làm mất đi hồn cốt vốn có, đưa nông thôn ngày càng trở thành những miền quê đáng sống.
Tin khác
[Xem thêm]
Tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển dược liệu

Tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển dược liệu

TTTĐ - Tận dụng nguồn nguyên liệu thảo mộc sẵn có của địa phương, anh Nguyễn Văn Hoàn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã nghiên cứu, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm thảo dược. Nhờ hiệu quả của sản phẩm đem lại, lượng sản phẩm làm ra tiêu thụ nhanh chóng, anh Hoàn đã mở rộng quy mô sản xuất và thành lập Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Huy Hoàn.
Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TTTĐ - Nhờ tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, vận động người dân cùng chung tay xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những đổi thay đáng kể. Các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đúng địa bàn, đúng đối tượng và nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con.
Kinh tế tập thể, hợp tác xã: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế tập thể, hợp tác xã: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

TTTĐ - Giai đoạn vừa qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài… Nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế bền vững, xây dựng Nông thôn mới, tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân.
Chuyển đổi số: “Chìa khóa” phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số: “Chìa khóa” phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam

TTTĐ - Nông nghiệp là ngành kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù tỷ trọng nông nghiệp trong GDP ngày càng giảm, song nông nghiệp vẫn giữ vai trò chiến lược trong dài hạn, là bệ đỡ quan trọng cho an ninh, an sinh, an dân của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu, là “chìa khóa” cho phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam.
Hà Nội hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao

Hà Nội hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao

TTTĐ - Với mục tiêu hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh; Đồng thời xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao điển hình của cả nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội

Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội

TTTĐ - Với vai trò, vị thế Thủ đô, Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Đến nay, 100% xã của Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.
Quyết tâm hoàn thiện các chỉ tiêu đưa huyện lên quận

Quyết tâm hoàn thiện các chỉ tiêu đưa huyện lên quận

TTTĐ - Bằng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và Nhân dân, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã đạt nhiều thành quả trong năm 2022 đầy khó khăn và mở ra một năm mới với nhiều mục tiêu quan trọng. Nhân dịp đón mừng xuân Quý Mão 2023, PV báo Tuổi trẻ Thủ đô có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thanh Trì.
Huyện Hoài Đức: Xây dựng Nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển thành quận

Huyện Hoài Đức: Xây dựng Nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển thành quận

TTTĐ - Phấn đấu trở thành quận của Thủ đô Hà Nội, huyện Hoài Đức đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới (NTM) theo hướng đô thị để các xã trở thành phường, huyện trở thành quận trong tương lai gần. Nhiều đề án, dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển căn bản và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
Xem phiên bản di động