Đoàn kết, chung sức thực hiện toàn diện các mặt công tác của Thủ đô


Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị


Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị cho biết, năm 2016, TP Hà Nội đạt những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế Thủ đô vượt qua khó khăn, phục hồi và có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, du lịch, thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so dự toán kế hoạch. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thu hút đầu tư nước ngoài, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao,... Công tác quy hoạch có nhiều đổi mới; công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt; cải cách hành chính bước đầu đạt kết quả tốt, đổi mới trong phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả”…

Quán triệt xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thành ủy đã tích cực đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng; dũng cảm nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém; lựa chọn đúng và chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả những vấn đề mang tính đột phá của Thành phố. Trong công tác lãnh đạo, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những việc lớn, việc khó, việc đột xuất phát sinh để tập trung chỉ đạo…  

Tại hội nghị, các tham luận cũng thẳng thắn chỉ rõ, đóng góp giải pháp về những việc chưa làm được, một số hạn chế, tồn tại trong công tác sản xuất, kinh doanh; trật tự xây dựng, quản lý đất đai, ùn tắc giao thông; chất lượng sinh hoạt đảng của một số tổ chức đảng, đảng viên…
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất mục tiêu đạt kết quả cao hơn, toàn diện các lĩnh vực công tác của Thủ đô. Các cấp, các ngành Thành phố cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết toàn dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Trước hết, thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô gắn với tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp; phát triển các lĩnh vực dịch vụ…

"Trong bối cảnh tỷ lệ điều tiết ngân sách đối với Hà Nội giảm từ 42% còn 35% sẽ hạn chế về nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố. Do đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất. Các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở phải đoàn kết, hiệp lực, chung sức quyết tâm về hành động để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Các cấp ngành cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự, xây dựng đô thị, tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định năm trật tự văn minh đô thị; tiếp tục thực hiện các mục tiêu đảm bảo trật tự xây dựng và văn minh đô thị; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời thực hiện tốt phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Triển khai đồng bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng và tại các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh. Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản nhà nước. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy bằng các kế hoạch, đề án cụ thể…

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện“Năm kỷ cương hành chính 2017” tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả thị trường, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tập trung chỉ đạo, bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, quản lý lễ hội; đảm bảo cho nhân dân Thủ đô được đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người dân đều được đón Tết trong an lành, hạnh phúc.
 
Hạnh Nguyên
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899