Đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại Nhân dân, phát huy sức mạnh mềm phát triển Thủ đô

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Sáng 26/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân TP Hà Nội.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân, tạo môi trường để Hà Nội hội nhập sâu rộng Hà Nội tăng cường công tác đối ngoại, nâng cao vị thế, hình ảnh Thủ đô Tiếp tục đổi mới hoạt động đối ngoại Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các ban, Sở, ngành TP.

Đổi mới hình thức và nội dung hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ kiểm soát Covid-19
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu mở đầu hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Công tác đối ngoại Nhân dân của nước ta là một trong những sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam. Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân tạo thành 3 trụ cột trong mặt trận đối ngoại chung của đất nước ta.

Đối ngoại Nhân dân có tác dụng đột phá, làm cầu nối khai thông và hỗ trợ, bổ sung cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong thiết lập quan hệ với các nước; Có vai trò kiến tạo, củng cố cơ sở xã hội và nền tảng quần chúng cho quan hệ hữu nghị với các quốc gia, góp phần xây dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định; Là kênh hữu hiệu để vận động, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế và Nhân dân các nước đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta…

Hoạt động đối ngoại Nhân dân có tính linh hoạt cao, có nội dung và hình thức hết sức đa dạng, không bị giới hạn, ràng buộc bởi các quy ước của ngoại giao chính thức. Đối ngoại Nhân dân có khả năng đề cập tất cả các vấn đề "chính đáng" để thể hiện ý chí, nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đề nghị các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu để góp phần làm sáng tỏ các vấn đề: Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước thời gian qua tác động tới công tác đối ngoại Nhân dân; Kết quả triển khai, tổ chức công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội, đánh giá thực trạng nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và đoàn viên, hội viên, các kết quả đạt được trong các lĩnh vực chủ yếu; Đồng thời, phân tích sâu về hạn chế, khó khăn, bất cập, chỉ rõ nguyên nhân một cách toàn diện, đa chiều nhất; Nêu phương hướng, đề xuất, dự báo tình hình xu thế, xác định các nhiệm vụ đặt ra, đề xuất kiến nghị cụ thể về quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng ưu tiên trong 5-10 năm tới...

Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tham luận tại hội thảo, PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh mới, TP Hà Nội cần tập trung vào 5 nhiệm vụ định hướng, chiến lược và 3 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đối ngoại Nhân dân.

Thành ủy tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hoạt động đối ngoại Nhân dân bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; Đồng thời, tăng cường thế chủ động, tích cực, hội nhập để thu hút, phát huy các nguồn lực quốc tế; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia tham mưu chính sách về hội nhập quốc tế nói chung và đối ngoại Nhân dân nói riêng.

Cùng đó, đổi mới hình thức và nội dung các hoạt động đối ngoại Nhân dân trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, phục hồi kinh tế trong thời kỳ kiểm soát Covid-19 cũng như tình hình mới của khu vực và thế giới; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số, trực tuyến trong các hoạt động đối ngoại; Đa dạng hóa các hình thức, nội dung của các hoạt động đối ngoại…

Đại biểu tham luận tại hội thảo
Đại biểu tham luận tại hội thảo

Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân TP, bà Phan Lan Tú, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội cho rằng, cần tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội đối với công tác này, qua đó tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp và các hội hữu nghị.

Bên cạnh đó, TP cần nâng cao nhận thức của sở, ban, ngành, quận, huyện và Nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác đối ngoại Nhân dân cũng như chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Liên hiệp, của các hội hữu nghị, để mọi người hiểu rõ ủng hộ, tạo điều kiện và tham gia tích cực; Tăng cường, đa dạng hóa các kênh thông tin và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, công tác thông tin đối ngoại để quảng bá các hoạt động đối ngoại Nhân dân trên địa bàn thành phố…

Theo đại diện Sở Ngoại vụ Hà Nội, giai đoạn tới có ý nghĩa quan trọng, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng có những điểm mới, tập trung vào việc tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển; Hiệu quả đối ngoại không chỉ là nguồn lực mà còn là sức mạnh mềm, động lực cho phát triển Thủ đô.

Đại diện Sở Ngoại vụ cho rằng, việc mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân phải gắn với mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch... ; Phát huy vai trò của Liên hiệp trong các hoạt động, sự kiện giao lưu quốc tế, kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước và khẳng định luôn đồng hành, hỗ trợ cùng với Ủy ban MTTQ TP, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP để không ngừng đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Cũng tại hội thảo, nhiều đại biểu đã đưa ra các kiến nghị với công tác chỉ đạo, rà soát về cơ chế, chính sách để tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân; Tăng cường phối hợp bảo đảm sự chặt chẽ giữa 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng - Ngoại giao Nhà nước - Đối ngoại Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mở rộng phạm vi, quy mô và lực lượng tham gia các hoạt động đối ngoại Nhân dân

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương kết luận hội thảo
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương kết luận hội thảo

Kết luận hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu. Các ý kiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội cũng như những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy toàn diện công tác xúc tiến đầu tư, phát triển văn hóa, xã hội.

Các hoạt động đối ngoại đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP triển khai sát chương trình của TP, các sự kiện ngoại giao lớn; Nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch đã được cụ thể hóa một cách phong phú sinh động thông qua hoạt động của các hội, thành viên. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trong các tầng lớp Nhân dân. Công tác phát triển tổ chức, hội viên được thúc đẩy. Việc bồi dưỡng kỹ năng, năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác đối ngoại Nhân dân được chú trọng...

“Qua đó khẳng định công tác đối ngoại Nhân dân là một trong 3 trụ cột trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước”, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội nhấn mạnh.

Nhìn nhận một số hạn chế trong công tác đối ngoại Nhân dân thời gian qua, đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Trong đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền và đối ngoại với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP về công tác đối ngoại Nhân dân; Tham mưu để Trung ương sớm ban hành Chỉ thị mới về công tác này.

Cùng đó, chất lượng hiệu quả của Liên hiệp TP và các hội thành viên cần được nâng cao; Mở rộng phạm vi, quy mô và lực lượng tham gia các hoạt động đối ngoại Nhân dân trong, ngoài TP và các địa phương khác; Tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài, người Hà Nội học tập và công tác tại nước ngoài để thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về công tác người Việt Nam ở nước ngoài...

Hạnh Nguyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiên trì thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiên trì thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt

TTTĐ - Ngày 2/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021. Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng, đồng thời cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.
Kinh tế-xã hội khởi sắc trong trạng thái bình thường mới

Kinh tế-xã hội khởi sắc trong trạng thái bình thường mới

TTTĐ - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, qua gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tình hình dịch bệnh kiểm soát được trên phạm vi toàn quốc, tình hình kinh tế-xã hội khởi sắc với nhiều điểm sáng.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sáng tạo, thích ứng linh hoạt với tình hình mới

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sáng tạo, thích ứng linh hoạt với tình hình mới

TTTĐ - Tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đều bày tỏ thống nhất với 23 chỉ tiêu kinh tế năm 2022, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, đặc biệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sáng tạo nhằm đảm bảo thích ứng linh hoạt với tình hình mới.
Xem phiên bản di động