×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

Tin tức | Thứ sáu, 08/04/2016 06:11 (GMT+7)
“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

TTTĐ - Đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tham luận tại Đại hội đảng bộ Thành phố Khóa XVI với chủ đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

TTTĐ - Đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tham luận tại Đại hội đảng bộ Thành phố Khóa XVI với chủ đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng cho biết, là một trong 60 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, với 64 tổ chức cơ sở đảng, trên 7.300 đảng viên, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, góp phần quan trọng tạo nên những kết quả nổi bật, toàn diện của Thủ đô trong 5 năm qua.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra định hướng: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được Đại hội XII của Đảng và Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đề ra, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố xây dựng 2 chương trình công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng và cải cách hành chính, qua đó tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến tiến bộ trên cá mặt: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nghị quyết, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên với nâng cao hiệu lực…
Đồng chí Lê Thị Thanh Hằng cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như sau:
Một là, tập trung lãnh đạo, tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền, bảo đảm lý luận đi trước, soi đường, làm sáng rõ hơn các nội dung căn cốt, như: mục đích cầm quyền, phương thức cầm quyền, nội dung cầm quyền, điều kiện cầm quyền; vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền và các nguy cơ cần lưu ý phòng ngừa đối với đảng cầm quyền.
Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng các chủ trương, chính sách lớn, lãnh đạo thể chế hoá các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và hệ thống pháp luật; chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; các tổ chức của Đảng và đảng viên phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; Phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực và hiệu quả.
Ba là, tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) ở tất cả các cấp, bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể. Cần quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình;
về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi vi phạm. Quy định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của cấp uỷ và ban thường vụ cấp uỷ các cấp.
Bốn là, coi trọng xây dựng văn hoá trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị mà nội dung quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong hệ thống tổ chức của Đảng; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân.
Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước. Sao cho nghị quyết khi ban hành phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi; phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong nghị quyết.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm việc cụ thể hoá, thể chế hoá, tổ chức thực hiện nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; đổi mới cách thức quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm tính hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, khắc phục những thủ tục rườm rà, bất hợp lý, giảm bớt giấy tờ, giảm mạnh hội họp.
Nhóm PV Ban Thời sự
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nhớ Bác, càng phải sống xứng đáng với tình cảm của Người
TTTĐ - Năm nay, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày Đảng ta công bố bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gửi toàn Đảng, toàn...
Thủ tướng phê chuẩn bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre
TTTĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....