Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Nhân sự -

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 1/10/2020 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng đồng chí Chu Ngọc Anh nhận nhiệm vụ mới Đồng chí Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Đồng chí Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Quyết định nêu rõ: Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội thực hiện theo Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Ánh Dương
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Xem phiên bản di động