Đồng chí Vũ Trọng Bình được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Việc làm

Lao động - Việc làm -

TTTĐ - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, ngày 18/6/2020, Đảng Bộ Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể.  

dong chi vu trong binh duoc tin nhiem bau giu chuc bi thu dang uy cuc viec lam

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Việc làm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bài liên quan

Cục Việc làm tăng cường chỉ đạo sáng tạo, linh hoạt trong mùa dịch

Gần 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Nỗ lực đưa lao động quay trở lại thị trường sau đại dịch

Xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả, bám sát thực tiễn

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, ngày 18/6/2020, Đảng Bộ Cục Việc làm đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Cục Việc làm lần thứ III đã tiến hành phiên trù bị và phiên chính thức với nhiều nội dung, trong đó tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu BCH Đảng bộ Cục Việc làm nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Việc làm tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ việc làm, thông tin thị trường lao động và quản lý lao động.

dong chi vu trong binh duoc tin nhiem bau giu chuc bi thu dang uy cuc viec lam
Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại Đại hội

Cùng với đó, Cục cũng tiến hành xây dựng và thực hiện nhiều chương trình, đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19; Chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, kết nối cung - cầu lao động, quản lý lao động nước ngoài…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Việc làm nhiệm kỳ 2015 -2020 trình Đại hội; Đồng thời biểu dương những nỗ lực, kết quả của Đảng bộ Cục Việc làm nhiệm kỳ vừa qua trong hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, xây dựng và thực hiện nhiều chương trình, đề án, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiệu quả...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục Việc làm đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch và có chất lượng các buổi học tập, phổ biến, quán triệt các văn bản, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Đảng bộ Cục Việc làm cũng đã thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát qua từng năm, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xem xét, giới thiệu kết nạp được nhiều đảng viên mới... Nêu bật những kết quả đạt được song đồng chí cũng lưu ý về một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua về thực hiện các quy định về sinh hoạt Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, vi phạm của đảng viên đến mức phải kỷ luật...

dong chi vu trong binh duoc tin nhiem bau giu chuc bi thu dang uy cuc viec lam
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Việc làm lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Văn Hoạt lưu ý Đảng bộ Cục cần chú ý lựa chọn các khâu đột phá trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thực tế của đơn vị nhằm đem lại tác động tích cực, hiệu quả; Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Cục ngày càng trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục triển khai và quán triệt kịp thời các Nghị quyết, hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên...

Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Việc làm nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực thực tiễn, trình độ, đạo đức và có uy tín cao, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đồng thời, Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng thực hiện lấy phiếu giới thiệu Bí thư BCH Đảng bộ Cục Việc làm nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Vũ Trọng Bình thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, xây dựng và thống nhất cao, các đại biểu tại Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của BCH Đảng bộ Cục Việc làm nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; việc bầu cử theo đúng quy định của Đảng.

dong chi vu trong binh duoc tin nhiem bau giu chuc bi thu dang uy cuc viec lam
Đồng chí Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đại hội, đồng chí Vũ Trọng Bình cảm ơn và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hoạt đã biểu dương, đánh giá những kết quả Đảng bộ Cục Việc làm đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

“Những ý kiến của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa là gợi mở, vừa là định hướng và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Cục Việc làm trong nhiệm kỳ 2020-2025 để Đảng bộ sẽ triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra”, đồng chí Vũ Trọng Bình nhấn mạnh.

Với những kết quả trên, Đại hội Đảng bộ Cục Việc làm đã thành công tốt đẹp, qua đó tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, đổi mới, là tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cục trong thời gian tới.

Trên cơ sở Đề án nhân sự BCH Đảng bộ Cục Việc làm nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua và kết quả lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy Cục Việc làm nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội, sáng 19/6/2020, Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Cục Việc làm nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp, thống nhất bầu đồng chí Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm làm Bí thư Đảng ủy Cục Việc làm nhiệm kỳ 2020-2025.

KHẮC NAM

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vuot kho trien khai nhieu giai phap ho tro nguoi lao dong

Vượt khó, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động

TTTĐ - Từ nay đến hết năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tư vấn, kết nối hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thị trường lao động; tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ...
quy quoc gia giai quyet viec lam giup nguoi dan doi doi

Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm giúp người dân đổi đời

TTTĐ - Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm, nay gọi là Quỹ quốc gia về việc làm được thành lập năm 1992 nhằm cho vay tín dụng ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, hộ gia đình. Từ năm 2016 đến nay, hoạt động cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm được thực hiện theo quy định tại Luật Việc làm, Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và các văn bản hướng dẫn.
tao viec lam cho sinh vien sau khi ra truong

Tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường

TTTĐ - Đại dịch Covid-19 trong nước cơ bản được kiểm soát, các hoạt động tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp đã trở lại bình thường, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang tập trung tăng tốc tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

Tin khác

[Xem thêm]
trung tam dich vu viec lam quang ninh dong hanh ket noi lao dong

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh đồng hành kết nối lao động

TTTĐ - Thông qua nhiều kênh khác nhau, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Quảng Ninh đã và đang thể hiện tốt vai trò của mình trong việc cung cấp thông tin và tư vấn giới thiệu việc làm tới người lao động. Nhằm hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp, Trung tâm đã từng bước đưa các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động.
Xem phiên bản di động