Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong:

Dư luận và nhân dân đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị

Tin tức -
In bài viết

Ngày 1/6/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, nhân dân đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với Thủ đô.

Dư luận và nhân dân đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong

Bài liên quan

Quyết định vì sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân

Tạo bầu không khí tích cực, phấn khởi trước, trong và sau đại hội

Ba nhóm nội dung tiếp thu chính

- Qua hơn 1 tháng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, dự thảo Báo cáo chính trị được dư luận và nhân dân đánh giá thế nào, thưa đồng chí?

- Nhìn chung dư luận và nhân dân đồng tình, đánh giá tốt, tập trung ở mấy vấn đề. Thứ nhất là bố cục hợp lý; phương pháp tiếp cận, thực hiện logic, khoa học. Thứ hai là nhận định, đánh giá đúng mức, thẳng thắn, nhất là những hạn chế, thiếu sót. Thứ ba là những định hướng chung có tầm nhìn xa và cụ thể, rành mạch cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm và đến năm 2045. Thứ tư là xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và những giải pháp đưa ra thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong thực hiện; các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cũng rất cao.

Đặc biệt, dư luận và nhân dân đánh giá, thành phố đã nhìn thấy được những điều kiện thuận lợi, những thời cơ đang hiện hữu là rất lớn để đưa Thủ đô phát triển nhanh và bền vững hơn. Bên cạnh đó, dư luận và nhân dân cũng đồng tình với chủ đề, phương châm của đại hội, thể hiện rõ mục tiêu, quyết tâm chính trị và cả bản sắc, đặc trưng của Hà Nội.

- Thưa đồng chí, trên cơ sở ý kiến góp ý từ 5 hội nghị lớn đã tổ chức và ý kiến góp ý của nhân dân vừa qua, Tiểu ban Văn kiện tiếp thu và hoàn thiện những nội dung gì của dự thảo Báo cáo chính trị?

- Trên cơ sở xem xét, cân nhắc, có một số nhóm nội dung góp ý Tiểu ban Văn kiện tập trung tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị.

Thứ nhất, một số ý kiến cho rằng, phần nhận định, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nên cân đối giữa phần kết quả làm được và hạn chế, vì trong dự thảo hiện nay phần đánh giá về hạn chế khá nhiều và rất thẳng thắn, trong khi phần đánh giá kết quả chưa thật đầy đủ. Do đó, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu điều chỉnh theo hướng cân đối lại dung lượng hai phần này cho phù hợp. Tuy nhiên, tinh thần thì không thay đổi, tức là phải rất thẳng thắn, cầu thị, vì có chỉ ra được hạn chế, yếu kém thì mới có giải pháp và quyết tâm khắc phục tương xứng.

Thứ hai, có ý kiến đánh giá các chỉ tiêu đề ra rất cao, nhất là sau khi thành phố chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì nên nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Quan điểm của Tiểu ban Văn kiện là đến thời điểm này đánh giá về tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa đầy đủ. Chúng tôi sẽ đợi đến hết quý III-2020, khi các số liệu rõ ràng, gồm cả số liệu chung của nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban Văn kiện sẽ cân nhắc, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm căn cứ khoa học.

Thứ ba là Tiểu ban Văn kiện sẽ nghiên cứu để đưa vào chỉ tiêu rất mới: Kinh tế số. Đây vừa là tiếp thu chỉ đạo của Trung ương, vừa căn cứ vào góp ý của các bộ, ngành Trung ương. Từ thực tế tại Hà Nội, việc đưa thêm chỉ tiêu kinh tế số sẽ giúp thành phố có cơ sở phấn đấu, nếu tận dụng được sẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn và đúng hướng hơn, đưa Hà Nội sớm trở thành “Thành phố thông minh”, “Thành phố sáng tạo”, thực hiện tốt mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Việc xác định chỉ tiêu kinh tế số cũng phù hợp với xu thế chuyển đổi số đang diễn ra sôi động trên thế giới cũng như định hướng cơ cấu kinh tế của Hà Nội là phát triển dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chất lượng cao.

Kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô

- Dư luận cán bộ và nhân dân, lãnh đạo các cơ quan trung ương, nguyên lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao cách thức xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị lần này. Đồng chí có thể cho biết thêm về vấn đề này?

- Cách thức để Thành ủy xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị đã trở thành truyền thống và bao giờ cũng dựa trên những căn cứ khoa học. Thứ nhất là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa trước, các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy. Thứ hai là dựa trên những định hướng lớn, những quan điểm mới của Trung ương. Thứ ba là dựa trên những chương trình nghiên cứu khoa học một cách bài bản, căn cơ và khách quan. Không phải đến nhiệm kỳ này mới làm, mà các nhiệm kỳ trước cũng đều như vậy.

Nhưng điểm khác là trong nhiệm kỳ này (2015-2020), 8 chương trình công tác toàn khóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố được xây dựng rất sớm. Ngay trong 6 tháng sau đại hội, 8 chương trình công tác đã được xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện, nên quãng thời gian để đánh giá kết quả 8 chương trình công tác đủ độ dài, gần như là trọn nhiệm kỳ.

Riêng Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” với 8 đề tài nghiên cứu rất công phu, bài bản. Vừa qua, đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố còn trực tiếp làm việc với các bộ, ngành trung ương để trao đổi sâu về một số lĩnh vực, vừa tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang đặt ra của Thủ đô, vừa giúp hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị... Do đó, căn cứ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị bảo đảm độ chính xác cao.

Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị kỳ này, Thành ủy tiếp tục thể hiện tinh thần cầu thị rất cao, phát huy dân chủ, cố gắng tranh thủ được trí tuệ, trách nhiệm đóng góp ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan trung ương. Ngay trong thành phố cũng cố gắng huy động tâm huyết, trí tuệ của các giới, các ngành, từ các đồng chí nguyên lãnh đạo, văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên... để có một sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

- Lộ trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị từ nay đến trước Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố như thế nào, thưa đồng chí?

- Hiện nay, dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ tư đã được Tiểu ban Văn kiện bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các nội dung góp ý tại Hội nghị lần thứ hai mươi tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Trong tuần tới, dự thảo sẽ được chuyển về các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc để lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (với các đại hội cấp trên cơ sở đã tổ chức, đại biểu góp ý trên cơ sở dự thảo lần trước).

Trong thời gian tới, thành phố sẽ xin ý kiến ở 3 hội nghị nữa.

Đó là Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương.

Sau đó cùng với góp ý của đại hội cấp trên cơ sở, Thành ủy sẽ tổng hợp hoàn thiện một lần nữa để báo cáo Bộ Chính trị. Trên cơ sở cho ý kiến của Bộ Chính trị, Thành ủy sẽ hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Đây sẽ là bản chính thức trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo hanoimoi.com.vn
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Hà Nội sẽ phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các dự án của Tập đoàn Gamuda Berhad

Hà Nội sẽ phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các dự án của Tập đoàn Gamuda Berhad

TTTĐ - Chiều 19/1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với ông Cheong Ho Kuan, Chủ tịch Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam về tình hình đầu tư của Tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia) tại Hà Nội và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.
Quận Bắc Từ Liêm khánh thành trụ sở mới

Quận Bắc Từ Liêm khánh thành trụ sở mới

TTTĐ - Chiều 19/1, quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ công bố hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tới dự buổi lễ.
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Bắc Từ Liêm ngày càng trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận Bắc Từ Liêm ngày càng trong sạch, vững mạnh

TTTĐ - Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Quận ủy Bắc Từ Liêm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của quận ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tin khác
[Xem thêm]
Hà Nội đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng

TTTĐ - Ngày 19/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 25/1 đến 2/2/2021.
Hiến kế phát triển thị trường du lịch nội địa của Hà Nội

Hiến kế phát triển thị trường du lịch nội địa của Hà Nội

TTTĐ - Tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với Sở Du lịch sáng 19/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đề nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá vì sao lại xảy ra tình trạng không thu hút được khách nội địa, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là chủ quan; Từ đó hiến kế, đề ra những giải pháp đột phá nhất, cấp bách nhất, đạt được mục tiêu đón lượng khách nội địa năm 2021 bằng 50 - 70% của năm 2019.
Sự phục hồi của ngành Du lịch là nhân tố quyết định đến thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Hà Nội

Sự phục hồi của ngành Du lịch là nhân tố quyết định đến thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Hà Nội

TTTĐ - Sáng 19/1, Thường trực Thành ủy làm việc với Sở Du lịch và ngành Du lịch về kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2016-2020; Kết quả của ngành Du lịch thành phố năm 2020; Định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
Xem phiên bản di động