Dự thảo báo cáo chính trị được chắt lọc kỹ lượng, súc tích

Thời sự -

TTTĐ - Bản Dự thảo báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét, thảo luận tại Hội nghị lần thứ 25 là phiên bản thứ 5. Đây là phiên bản có một số thay đổi quan trọng, được chắt lọc kỹ lưỡng, ngắn gọn, súc tích.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cho ý kiến lần cuối vào Dự thảo báo cáo chính trị Thủ tướng: Nguồn nhân lực chất lượng cao là lợi thế của Hà Nội, không nơi nào có được Ban Cán sự Đảng Chính phủ góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội Hà Nội lấy ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội vào Dự thảo báo cáo chính trị

Phấn đấu GRDP đạt mức 8.300-8.500 USD người/năm

Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc tiếp thu, hoàn thiện và xin ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày nêu rõ: Phiên bản thứ 5 này được xây dựng trên cơ sở bám sát đề mục, nội dung, các tư tưởng lớn trong Dự thảo báo cáo chính trị lần thứ ba đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua tại Hội nghị lần thứ 24 (ngày 30/6/2020) và chắt lọc kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến góp ý tại các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và 3 hội nghị lấy ý kiến của Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương và Hội đồng lý luận Trung ương.

3436 nguyenvanphong
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc tiếp thu, hoàn thiện và xin ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố

Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo Ban Biên tập, Tổ Thư ký - Giúp việc rà soát, lược bỏ các nội dung trùng lặp; bổ sung một số nội dung mới chưa được đề cập trong các lần dự thảo trước đây và biên tập lại Dự thảo báo cáo chính trị theo hướng ngắn gọn, súc tích hơn, nâng cao chất lượng hơn.

Tại Dự thảo báo cáo chính trị lần này, chủ đề đã được tinh chỉnh. Thành tố “gương mẫu” đã được đưa lên vị trí đầu tiên. Tinh thần đổi mới, được thể hiện rõ nét hơn. Phương châm đại hội tiếp tục được giữ nguyên như các phiên bản trước. Tiểu ban Văn kiện cũng đã lược bỏ cách đánh số các mục nhỏ trong từng phần nhằm bảo đảm tính khái quát, cô đọng; điều chỉnh nhằm nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng.

Đáng chú ý, trong phần mục tiêu tổng quát, về chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đến năm 2025, theo gợi ý của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê tính toán lại, điều chỉnh mục tiêu phấn đấu đạt mức 8.300 USD đến 8.500 USD, tích cực hơn so với chỉ tiêu tại Dự thảo lần thứ hai và lần thứ tư (8.100 USD đến 8.300 USD).

Thành phố xác định chỉ tiêu “Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025” đạt từ 7,5% đến 8%; trong đó, dịch vụ tăng 8% đến 8,5%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,5% đến 9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5% đến 3%. Cơ cấu kinh tế năm 2025 là dịch vụ chiếm từ 65% đến 65,5%; công nghiệp và xây dựng chiếm từ 22,5% đến 23%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm từ 1,4% đến 1,6%.

Về văn hóa - xã hội, Dự thảo báo cáo chính trị đưa ra 5 chỉ tiêu, nổi bật là chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân đạt từ 30 đến 35; số bác sĩ/vạn dân là 15. Thành phố tiếp tục duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức dưới 3%. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố đến cuối nhiệm kỳ ở mức dưới 0,5%.

Ngoài ra, thành phố phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp thành phố với 100% các huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Dự thảo Báo cáo chính trị còn bao gồm 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.

Bổ sung chương trình về “Chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, phát triển kinh tế đô thị”

du thao bao cao chinh tri duoc chat loc ky luong suc tich
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị, Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu khẳng định, Dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị sớm, bài bản, có chương trình nghiên cứu để xây dựng luận cứ, trải qua nhiều hội nghị lấy ý kiến có chất lượng; đồng thời bày tỏ thống nhất cao với chủ đề, cơ bản đồng tình với nội dung tại dự thảo.

Góp ý vào Dự thảo báo cáo, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam cho rằng phần đánh giá nhiệm kỳ từng mục là khá rõ. Tuy nhiên, cần viết gọn hơn, khẳng định rõ hơn những kết quả đạt được.

Thống nhất cao 5 bài học kinh nghiệm, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng đề nghị bổ sung nội dung gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, với những hạn chế yếu kém, những việc đang cản trở sự phát triển của thành phố thì cần có biện pháp xử lý ngay.

Đề cập đến chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đề xuất cần mạnh dạn điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô để thực hiện liên kết vùng, quy hoạch vùng; Đồng thời đề nghị thành phố phải lập quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

3433 118068103 2391908111109923 5299977313343810161 n
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt phát biểu góp ý tại Hội nghị

Bí thư Huyên ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh đến việc chỉnh trang phát triển đô thị, nhất là đẩy mạnh phát triển đô thị vệ tinh, phát triển 5 huyện thành quận. Với những huyện khó khăn cần có những quan tâm đặc biệt. Trong đó cần đánh giá việc kết nối trung tâm với các huyện ngoại thành; đầu tư hạ tầng, kết nối và đô thị hóa nông thôn là rất cần thiết.

Theo Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh, trong nhiệm kỳ tới thành phố nên tập trung giải quyết hai vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và cần có chương trình riêng. Ví dụ lĩnh vực xử lý rác thải mới chỉ thu gom tốt chứ xử lý chưa tốt. “Nếu phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh nên chăng xây dựng riêng một chương trình về môi trường mang tính dài hơi, bắt đầu từ ý thức của người dân để cải thiện rõ nét lĩnh vực này” – Bí thư Sóc Sơn nói.

Về chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho rằng, nội dung chương trình hành động có kết cấu hợp lý và đầy đủ, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban soạn thảo. Bí thư Quận ủy Ba Đình bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với việc Thành ủy bổ sung chương trình về “Chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, phát triển kinh tế đô thị”, giúp Hà Nội “đi bằng hai chân” và phát triển đồng đều hơn.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đánh giá cao cách xây dựng, lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội. Đặc biệt từ việc tổ chức lấy ý kiến của đông đảo tầng lớp dân đến các hội nghị chuyên sâu mang tầm vĩ mô, cho thấy sự đổi mới, sáng tạo, dân chủ.

du thao bao cao chinh tri duoc chat loc ky luong suc tich
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kết luận phiên thảo luận

Nhấn mạnh chương trình hành động sẽ cụ thể hóa văn kiện của đại hội, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ đồng tình khi chương trình hành động nhiệm kỳ tới tập trung vào 9 chương trình công tác lớn của thành phố (tăng 1 so với nhiệm kỳ cũ). Các chương trình cũ được bổ sung các thành tố mới so với tình hình thực tiễn. Ví dụ chương trình số 02 về xây dựng nông thôn mới được bổ sung nội dung bảo tồn văn hóa, phát triển làng nghề truyền thống vào nội hàm; bên cạnh đó quan tâm tới quy hoạch nông thôn, chất lượng đời sống nông dân.

Hay như chương trình số 04, nhấn mạnh đến ứng dụng khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là quan điểm mới, bắt kịp xu thế phát triển. Trong đó Đoàn thanh niên thành phố sẽ kết nối nguồn nhân lực trẻ trong và ngoài nước nhằm phát triển Thủ đô.

Một số ý kiến cũng góp ý về việc xây dựng các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội như tổ dân phố, thôn, làng và gia đình văn hóa cần theo hướng thực chất; xây dựng các chính sách hỗ trợ lao động nữ là lực lượng lao động chính tại các làng nghề...

Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trực tiếp xác minh, yêu cầu làm rõ kiến nghị về Quỹ tín dụng xã Phương Tú

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trực tiếp xác minh, yêu cầu làm rõ kiến nghị về Quỹ tín dụng xã Phương Tú

TTTĐ - Sáng 29/8, tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Ứng Hòa, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ đã trực tiếp trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu xác minh, làm rõ, giải quyết kiến nghị của cử tri.
Nông dân càng giàu thì đất nước càng mạnh, xã hội càng thịnh vượng

Nông dân càng giàu thì đất nước càng mạnh, xã hội càng thịnh vượng

TTTĐ - Chiều 28/9, tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc đối thoại với nông dân về chủ đề: “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.
Tin khác
[Xem thêm]
Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận 2 giải C Giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa Hà Nội

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận 2 giải C Giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa Hà Nội

TTTĐ - Chiều 29/9, TP Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III năm 2020.
Hai giải báo chí của thành phố Hà Nội: Khơi dậy tinh thần, thắp lửa nhiệt huyết

Hai giải báo chí của thành phố Hà Nội: Khơi dậy tinh thần, thắp lửa nhiệt huyết

TTTĐ - Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi trước Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, những người làm báo trong các cơ quan báo chí Trung ương, Thủ đô cũng mang trong mình một khí thế mới khi được tham dự hai giải báo chí của thành phố lần thứ III.
Xem phiên bản di động