×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV.

Đại hội VII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2013 - 2018; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô nhiệm kỳ 2018 – 2023; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII; bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện, tình nguyện, sáng tạo, hội nhập góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

I. TÌNH HÌNH SINH VIÊN THỦ ĐÔ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

Trong bối cảnh, nền kinh tế của Thủ đô Hà Nội tiếp tục tăng trưởng, tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, các thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật được phát huy đem lại nhiều giá trị to lớn cho cộng đồng; đặc biệt trong nền kinh tế tri thức, sự hội nhập sâu, rộng với quốc tế, sự bùng nổ của cách mạng khoa học công nghệ kết nối vạn vật (cách mạng công nghiệp lần thứ Tư), việc xây dựng Thủ đô khởi nghiệp, Quốc gia khởi nghiệp đã mở ra những hướng đi mới với nhiều điều kiện, cơ hội thuận lợi và cả thách thức cho sinh viên Thủ đô nói riêng, công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô nói chung .

Sinh viên Hà Nội là những nhà tri thức trẻ, những chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, kỹ sư, thợ lành nghề... trong tương lai với lợi thế được đào tạo tại những cơ sở giáo dục tốt nhất của cả nước; được tiếp cận rất sớm với thông tin về tri thức, khoa học công nghệ, kỹ năng tại Thủ đô – trung tâm tri thức, văn hóa, chính trị, kinh tế, nơi diễn ra hầu hết các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Do vậy, sinh viên Thủ đô Hà Nội luôn có sự nhạy bén trước những sự kiện chính trị trong nước và quốc tế, có thái độ và nhận thức chính trị tích cực. Đa số sinh viên Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiều sinh viên cố gắng phấn đấu, tu dưỡng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần lớn sinh viên có lối sống văn minh, thanh lịch, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; nhận thức được yêu cầu của tình hình mới, nỗ lực phấn đấu trong học tập, sáng tạo nghiên cứu khoa học, làm chủ khoa học công nghệ, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chủ động chuẩn bị hành trang để lập thân, lập nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Điểm nổi bật của sinh viên Hà Nội là những thành tích vượt trội so với sinh viên cả nước trong học tập, nghiên cứu khoa học và tinh thần tình nguyện. Số sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, các giải thưởng trong nước, khu vực và quốc tế ngày càng nhiều, luôn đứng đầu cả nước về số lượng sinh viên tham gia và giải thưởng đã góp phần làm rạng danh hình ảnh của quốc gia, dân tộc. Lực lượng sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy tính sáng tạo, kiến thức chuyên môn trong thực hiện các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện ngày càng cao, đem lại hiệu quả, ý nghĩa thực tiễn xã hội cao.

Tuy nhiên, một số khó khăn, diễn biến phức tạp trên thế giới, quá trình hội nhập, sự chuyển dịch kinh tế, cơ cấu lao động, sự phân hóa giàu nghèo, sự chống phá của các thế lực thù địch đã có những ảnh hưởng tiêu cực tới sinh viên. Nhu cầu sinh hoạt, học tập, rèn luyện thể lực, kỹ năng, tiếp cận thông tin, hưởng thụ văn hóa và vui chơi giải trí của một bộ phận sinh viên chưa được đáp ứng. Một số ít sinh viên còn thờ ơ về chính trị, sống thiếu lý tưởng, lệch lạc về quan điểm sống; có khuynh hướng xa rời các giá trị truyền thống, tiếp thu thiếu chọn lọc các giá trị văn hóa, có lối sống ích kỷ, quá đề cao “cái tôi” cá nhân, thực dụng, thiếu trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật kém, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; không ít sinh viên thiếu ý chí phấn đấu, không tích cực học tập, thiếu kỹ năng thực hành xã hội, không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động…

Trong bối cảnh đó, các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để tập hợp, phát huy và đồng hành với sinh viên, đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

1. Kết quả triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Việc triển khai thực hiện phong trào“Sinh viên 5 tốt” với 5 nội dung: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt đã được Hội sinh viên các cấp triển khai thông qua các nội dung thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hội viên, sinh viên rèn luyện, phấn đấu phát triển toàn diện trên các mặt góp phần hình thành và xây dựng các giá trị tiêu biểu của sinh viên Thủ đô thời đại mới, đáp ứng được nhu cầu, sở thích chính đáng của sinh viên.

1.1. Công tác triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Sinh viên thành phố bám sát vào chỉ đạo của Trung ương Hội đã ban hành văn bản hướng dẫn việc triển khai phong trào đến các cơ sở Hội; chỉ đạo điểm một số cơ sở Hội và nhân rộng các mô hình triển khai hay, hiệu quả. Với kinh nghiệm bước đầu trong triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” từ nhiệm kỳ trước, Hội Sinh viên thành phố đã chỉ đạo, định hướng các cơ sở Hội chủ động nghiên cứu, đề ra phương thức bài bản, khoa học, nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện của đơn vị.

Hội Sinh viên Thành phố cũng tích cực, chủ động liên hệ, làm việc, phối hợp với Đảng ủy, lãnh đạo các trường về việc tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội Sinh viên triển khai thực hiện phong trào; nhiều cơ sở Hội đã chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị, tổ chức nhiều nội dung hoạt động nhằm tạo các điều kiện thuận lợi trong môi trường học tập và rèn luyện để sinh viên có thể tham gia nhằm đạt được các tiêu chí đánh giá trong bộ tiêu chí xét “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

1.2. Công tác tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Hội Sinh viên các cấp chủ động tuyên truyền rộng rãi về phong trào “Sinh viên 5 tốt” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: biên tập, đăng tải thông tin về phong trào trên website Thành đoàn Hà Nội, báo Tuổi trẻ Thủ đô Online, poster, fanpage của Hội Sinh viên trường; truyền thông giới thiệu về tiêu chí phong trào tại tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, chương trình "Chào tân sinh viên", bảng tin..., từ đó lan tỏa rộng rãi trong sinh viên; tại các Chi hội đã tổ chức cho hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm trở thành sinh viên 5 tốt… Hội Sinh viên thành phố thường xuyên phối hợp báo Tuổi trẻ Thủ đô, chương trình phát thanh "Điểm hẹn thanh niên" giới thiệu về phong trào và các tấm gương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu.

Hoạt động tuyên dương, vinh danh “Sinh viên 5 tốt” cũng được Hội Sinh viên các cấp tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và có tính lan tỏa rộng rãi trong hội viên, sinh viên, qua đó khích lệ hội viên, sinh viên nỗ lực phấn đấu đạt danh hiệu cao quý của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

1.3. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên giáo dục, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện về đạo đức, tác phong, lối sống cho sinh viên luôn được các cấp bộ Hội quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, được triển khai với sự đa dạng về nội dung, đổi mới về phương thức, phù hợp với đối tượng tiếp nhận, tạo sự hấp dẫn, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, sinh viên tham gia.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng kết hợp phương pháp tiếp cận truyền thống và hiện đại, nội dung truyền tải cụ thể, gần gũi, dễ tiếp cận với sinh viên. Trong nhiệm kỳ, 100% cơ sở Hội trực thuộc triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; tổ chức các hoạt động đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các hoạt động học tập, nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều đổi mới với nhiều hình thức, mô hình, giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh của sinh viên trước các vấn đề chính trị, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Công tác giáo dục truyền thống  tiếp tục được chủ trọng triển khai tổ chức khoa học, thiết thực, linh hoạt, hấp dẫn, tập trung nội dung giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, cách mạng, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo cho sinh viên gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, của Đảng, Đoàn, Hội như tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; Ngày giải phóng miền Nam; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các hoạt động về nguồn, hành trình tri ân...

Hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân trong chấp hành quy định của pháp luật, nội quy, quy định, quy chế của trường học, nơi cư trú, nơi công cộng cho hội viên, sinh viên được các cấp bộ Hội quan tâm, triển khai thường xuyên, lan tỏa, rộng khắp. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị và Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn 2015-2018”, hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết bài và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp”, “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”... của Trung ương Hội được các cấp bộ Hội triển khai từng bước gắn với những vấn đề cụ thể mà xã hội, sinh viên quan tâm như: văn hóa học đường, văn minh đô thị, văn hóa giao thông, văn hóa trên internet, mạng xã hội... Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai bài bản, khoa học, đổi mới về phương thức tiếp cận và lượng kiến thức dễ nhớ, dễ hiểu, đặc biệt là những luật, bộ luật gắn với quyền và lợi ích chính đáng trong đời sống xã hội như: Luật Thanh niên, Luật Giao thông, Luật Giáo dục Đại học, Bộ luật Hình sự, quy định của pháp luật về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo... được thường xuyên truyền tải đến hội viên, sinh viên thông qua nhiều hoạt động trong từng năm học đã trở thành phương pháp hữu hiệu nhằm nâng cao ý thức công dân của từng cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Thủ đô.

Các hoạt động hướng về biển đảo được chú trọng triển khai, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và hành động. Hội Sinh viên các cấp đã tổ chức hoạt động giao lưu, kết nghĩa, viết thư thăm hỏi, thăm, tặng quà các bộ đội nơi biên giới, hải đảo; tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các đảo, phát động trong sinh viên tham gia đề xuất các sáng kiến, ý tưởng xây dựng các công trình thanh niên phục vụ đời sống chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo, triển lãm về tình yêu biển, đảo Tổ quốc và tọa đàm, tranh biện về tình hình thời sự, biển đảo, tổ chức các hoạt động kết nghĩa... đã thu hút đông đảo hội viên, sinh viên tham gia, qua đó, bồi đắp tình yêu, ý thức bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển, đảo của sinh viên.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong sinh viên được các cấp bộ Hội chú trọng, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức đặc biệt tập trung thông qua mạng lưới của gần 350 tổ thăm dò dư luận Hội Sinh viên cấp Thành phố và tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc; triển khai tận dụng các tiện ích của các diễn đàn trên mạng xã hội, hệ thống thông tin đại chúng... đã góp phần bám sát, kịp thời nắm bắt, kiểm soát, định hướng tư tưởng trong hội viên, sinh viên; kịp thời ghi nhận, giải đáp, thông tin, kiến nghị các vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên; trong nhiệm kỳ, đại bộ phận hội viên, sinh viên Thủ đô đã có cái nhìn tổng quan đúng đắn về các vấn đề chính trị, xã hội của Thủ đô và đất nước, từ đó có những hành động đúng đắn theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, yêu cầu của thành phố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

1.4. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học

Công tác xây dựng môi trường học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng với phương thức đào tạo mới, phát huy được kiến thức chuyên môn, kỹ năng, tiếp cận tri thức được Hội Sinh viên các cấp tập trung thực hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, có hiệu quả.

Các cơ sở Hội đã tập trung phát động trong sinh viên Thủ đô phong trào “Đổi mới phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học”, phát triển mạnh các câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, các câu lạc bộ chuyên ngành, học thuật; đa dạng hoá các hình thức trao đổi phương pháp học tập, chia sẻ quan điểm, trao đổi kiến thức, giáo trình, học liệu. Tổ chức hiệu quả các diễn đàn, tọa đàm, buổi hội thảo nghiên cứu khoa học của sinh viên và các cuộc thi sáng tạo, thi Olympic, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị khoa học sinh viên... với quy mô được mở rộng mang tính liên ngành, đa ngành, liên trường đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, chất lượng học tập, tăng cường ý thức tự rèn luyện, vượt khó vươn lên, từ đó phát hiện, bồi dưỡng tài năng trong sinh viên. Các cấp bộ Hội đẩy mạnh hoạt động của phong trào “Mùa thi nghiêm túc”; vận động hội viên sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngăn ngừa và đẩy lùi mọi hành vi gian lận trong học tập, thi cử từ đó giúp sinh viên hình thành thái độ nghiêm túc và tích cực trong học tập, thi cử; hạn chế các biểu hiện tiêu cực, gian lận, nạn chạy điểm, chạy theo thành tích.

Các hoạt động đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên được các cơ sở Hội triển khai hiệu quả, thiết thực, có nhiều chuyển biến tích cực. Hội Sinh viên các cấp đã chủ động tổ chức, tham gia nhiều hoạt động, sân chơi trí tuệ, gắn với các môn khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, rèn luyện tay nghề, kiến thức, kỹ năng thực hiện chuyên môn được đào tạo; thường xuyên tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên và Ngày hội khoa học trẻ cấp trường; duy trì có hiệu quả các hoạt động sôi nổi về khởi nghiệp thông qua hình thức: Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đào tạo kỹ năng, các cuộc thi về khởi nghiệp. Qua đó, nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến có tính thực tiễn cao đã được ghi nhận và ứng dụng vào thực tiễn đời sống.

Với phương châm học đi đôi với hành, Hội Sinh viên các cấp tăng cường tổ chức các hoạt động thực tiễn cho sinh viên; phối hợp tổ chức tốt các kỳ kiến tập, thực tập, các đợt tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh; tăng cường giao lưu giữa sinh viên với nhà tuyển dụng.

Hội Sinh viên các trường đã chủ động, tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu tạo cơ chế, môi trường, điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và đảm bảo đời sống thông qua các quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ vì bạn nghèo, quỹ vòng tay nhân ái, chủ động tham mưu trong việc trao giải thưởng, học bổng, tài trợ. Chủ động tìm kiếm các đơn vị tài trợ, hỗ trợ học bổng và các hình thức tín dụng hỗ trợ khác nhằm khích lệ sinh viên học tập tốt, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên gia đình chính sách có thành tích học tập, rèn luyện tốt.

1.5. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao thể lực và đời sống tinh thần được Hội Sinh viên các cấp chú trọng, triển khai sôi nổi, rộng khắp đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của sinh viên với các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ thể dục, thể thao… nhiều câu lạc bộ có phương thức quản lý, điều hành, duy trì hoạt động có tính sáng tạo, hiệu quả đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên…. Các cơ sở Hội của thành phố Hà Nội đã tham gia tích cực các giải thi đấu do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên tổ chức như: Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG),… và đạt được nhiều thành tích cao.

Hội Sinh viên các cấp đã quan tâm tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ về tâm tư, tình cảm, tâm lý sinh viên, đặc biệt là các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về kỹ năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; tổ chức định kỳ các hoạt động giáo dục giới tính, tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho sinh viên.

1.6. Các hoạt động tạo môi trường sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trong nhiệm kỳ, sinh viên Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ đạo trong các hoạt động tình nguyện vận dụng kiến thức chuyên môn từ học tập, nghiên cứu khoa học gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, vì đàn em thân yêu, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng... Với các nội dung cụ thể, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được Hội Sinh viên các cấp triển khai thường xuyên, đa dạng, phong phú, ngày càng thiết thực gắn với các đợt hoạt động cao điểm trong năm học: "Chiến dịch Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Tiếp sức đến trường", "Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội", các hoạt động tình nguyện mùa đông, tình nguyện tại chỗ... là môi trường giúp hội viên, sinh viên rèn luyện, phấn đấu, cống hiến công sức cho cộng đồng.

Các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện" của tuổi trẻ Thủ đô được Hội Sinh viên các trường hưởng ứng và triển khai rộng rãi, tập trung với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng đơn vị từ cấp thành phố tới cơ sở như: tiếp sức mùa thi; xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn; thắp sáng đường giao thông nông thôn; dọn dẹp, vệ sinh môi trường ở khu dân cư; chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp; chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; phổ cập tin học và internet; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật; tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo; tuyên truyền những nét văn hóa đẹp của người Hà Nội; tình nguyện tại các vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, hoạt động tại nước bạn Lào.

Sinh viên tình nguyện

Sinh viên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi"

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn đã hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong việc làm thủ tục thi, tìm kiếm nhà trọ miễn phí hoặc giá rẻ, đưa đón, hướng dẫn các vấn đề phát sinh khi tham dự kỳ thi. Chương trình “Tiếp sức đến trường” được triển khai với các hoạt động hướng dẫn nhập học và chuẩn bị các điều kiện học tập, sinh hoạt cho sinh viên năm nhất; tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường”, các phần quà có giá trị cho tân sinh viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...

Các đội hình “Mùa hè xanh” thực hiện nhiệm vụ trên khắp mọi miền của Tổ quốc và nước bạn Lào đã triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với những kiến thức, chuyên môn đào tạo của sinh viên đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề dân sinh, xã hội trên địa bàn và các tỉnh, thành khác, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, biển đảo.

Các hoạt động “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện” được các cấp bộ Hội triển khai đa dạng, thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, đối tượng của các chương trình đã góp phần hỗ trợ cho thanh thiếu nhi, học sinh tại các vùng cao, vùng khó khăn nâng cao điều kiện sinh hoạt, học tập. Hội Sinh viên thành phố xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Xuân đoàn viên”, tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên Đán.

Hoạt động tình nguyện tại chỗ được các đơn vị quan tâm chú trọng, triển khai thường xuyên gắn với hoạt động chuyên môn, phát huy trí tuệ, sức sáng tạocủa sinh viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị về xây dựng nông thôn mới, trật tự, văn minh đô thị, bảo vệ, làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường sư phạm, xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng ký túc xá văn minh, giảng đường văn hóa, nói không với thuốc lá và tệ nạn xã hội,…thông qua các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”,“Ngày Chủ nhật xanh”…

Hoạt động hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh với rất nhiều câu lạc bộ tình nguyện viên vận động hiến máu, duy trì tổ chức tốt các chương trình "Ngày hội trái tim tình nguyện", "Chủ nhật đỏ", "Trung thu cho em", "Lễ hội Trăng hồng" … với lực lượng nòng cốt tham gia tổ chức và hiến máu là sinh viên Thủ đô.

1.7. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên hội nhập quốc tế

Hội Sinh viên các cấp đã tăng cường tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về cơ hội, thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế và vai trò của hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh việc ứng dụng internet trong việc tạo các sân chơi cho sinh viên Thủ đô với sinh viên các nước trong khu vực và quốc tế. Các cấp bộ Hội chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia cuộc thi tìm hiểu cộng đồng ASEAN, hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tổ chức phát động phong trào học tập nâng cao trình độ sử dụng, ứng dụng ngoại ngữ, tin học trong sinh viên; tổ chức thi hùng biện, Olympic ngoại ng ữ…nhiều cuộc thi có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ các trường trên toàn quốc. Hội Sinh viên các trường đã có những hoạt động cụ thể thiết thực, hỗ trợ sinh viên người nước ngoài  đang học tập tại các trường để hòa nhập, học tập, sinh hoạt và giao lưu. Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh và Pháp với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, giao lưu giữa hai đơn vị. Các hoạt động văn hóa văn nghệ với sinh viên nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam được quan tâm tổ chức gắn với nhiều sự kiện trong văn hóa của Việt Nam và các nước như: Chương trình giao lưu “Gặp gỡ Việt Nam” dành cho du học sinh nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán..., tổ chức thi đấu giao hữu thể thao… nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tăng cường sự giao lưu, tìm hiểu, trao đổi văn hóa với sinh viên các nước bạn.

Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng xã hội cho hội viên, sinh viên để phục vụ quá trình học tập và làm việc sau khi ra trường thông qua các buổi tập huấn, nói chuyện thời sự… đáp ứng yêu cầu hội nhập và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh

2.1. Công tác Hội viên

Công tác giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam được các cấp bộ Hội quan tâm triển khai thông qua sinh hoạt đầu năm, đầu khoá; qua các chương trình, hoạt động phong trào, nhất là thông qua mạng xã hội, bảng tin, pano, áp phích. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 405.160 hội viên mới. Hiện nay toàn Thành phố có 301.700 Hội viên. Công tác theo dõi, quản lý hội viên được các cấp bộ Hội tiếp tục đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên. Triển khai thực hiện ứng dụng quản lý, đổi mới thẻ Hội viên theo hướng thẻ hội viên tích hợp tiện ích của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

2.2. Công tác cán bộ Hội

Công tác cán bộ Hội được đổi mới, chú trọng lựa chọn đào tạo đội ngũ cán bộ Hội kế cận đảm bảo tính kế thừa trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Hội. Công tác tập huấn cán bộ Hội được đầu tư, triển khai theo đối tượng, chức danh, chuyên đề, sự kiện, đợt hoạt động lớn với các nội dung, phương thức phong phú: kỹ năng nghiệp vụ, trang bị tài liệu, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng tổ chức hoạt động, quản lý, điều hành tổ chức Hội. Cán bộ Hội Thủ đô tích cực tham gia Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” lần thứ I năm 2016 và lần thứ II năm 2018 do Trung ương Hội Sinh viên tổ chức.

Công tác chỉ đạo, hiệp thương kiện toàn nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thư ký, Ban kiểm tra và chủ chốt Hội Sinh viên các cấp cơ bản được thực hiện đúng qui định và kịp thời, tạo điều kiện để các cấp bộ Hội có đầy đủ bộ máy, năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo nhà trường về chế độ, chính sách cho cán bộ Hội được quan tâm. Đa số cán bộ Hội được quan tâm về quyền lợi, chế độ, được tham gia trong các Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của nhà trường, góp phần đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên. Công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng đã có nhiều bước tiến quan trọng, thể hiện qua sự phối hợp hiệu quả của tổ chức Đoàn - Hội. Các cơ sở Hội trực thuộc đã tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn trong việc tham mưu lãnh đạo nhà trường thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg và nay là Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong trường học.

2.3. Công tác cơ sở Hội

Công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội được Hội Sinh viên từ Thành phố tới cơ sở quan tâm. Hội Sinh viên các cấp quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội phù hợp với sự thay đổi trong phương thức giáo dục và đào tạo. Duy trì, phát huy tốt hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm trong điều kiện học chế tín chỉ. Các câu lạc bộ, đội, nhóm không những phát triển về mặt số lượng mà còn được nâng cao về chất lượng hoạt động.

2.4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm triển khai đồng bộ, bài bản, bám sát vào Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. Ban Kiểm tra Hội Sinh viên các cấp đã tổ chức thường xuyên các đợt kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chương trình công tác năm học.

Công tác thông tin báo cáo được Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng, quán triệt các cơ sở nộp báo cáo tháng, báo cáo sơ kết học kỳ I, các báo cáo đột xuất, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô, đưa ra định hướng hoạt động cho các cơ sở. Công tác thi đua khen thưởng được triển khai đúng quy trình, kịp thời.

Công tác thi đua, khen thưởng được các cấp bộ Hội nghiêm túc thực hiện theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018 ban hành năm 2015. Tiêu chuẩn và các hình thức khen thưởng đã tạo động lực phấn đấu cho các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên. Công tác tuyên dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác Hội  và phong trào sinh viên được chú trọng triển khai.

2.5. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

Hội Sinh viên các cấp tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo nhà trường trong quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và chương trình công tác Hội hàng năm; từ đó, công tác phối hợp giữa Hội Sinh viên cơ sở với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trường ngày càng chặt chẽ, thống nhất.

Công tác chỉ đạo của Hội Sinh viên các cấp đã có sự thống nhất, đồng bộ từ thành phố tới cơ sở, có nhiều điểm mới, sáng tạo, có chiều sâu. Hội Sinh viên Thành phố thường xuyên tổ chức giao ban, làm việc trực tiếp với các cơ sở Hội yếu để có biện pháp hỗ trợ, khắc phục.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2013 - 2018

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp bộ Hội đã đề ra nhiều nội dung, giải pháp tập trung hoàn thành 10 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 8/10 chỉ tiêu đạt và vượt mức đề ra, 02 chỉ tiêu chưa đạt, cụ thể:

Chỉ tiêu 1: 100% hội viên, sinh viên được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Đoàn, Hội các cấp. (Đạt)

Chỉ tiêu 2: 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (Đạt)

Chỉ tiêu 3: 100% Hội Sinh viên cấp trường mỗi năm học có ít nhất 01 công trình thanh niên. (Đạt)

Chỉ tiêu 4: 100% Hội Sinh viên các trường tổ chức các hoạt động tình nguyện cho sinh viên trong các đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện, Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội. (Đạt)

Chỉ tiêu 5: 100% Hội Sinh viên các trường thành lập và duy trì hoạt động của Quỹ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt. (Không đạt)

Chỉ tiêu 6: 100% Hội Sinh viên trường có ít nhất 1 hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên về nghề nghiệp, việc làm, kỹ năng xã hội trong mỗi năm học; ít nhất 30% số lượng sinh viên được thụ hưởng kết quả của các hoạt động này. (Đạt)

Chỉ tiêu 7: 100% Hội Sinh viên trường tổ chức tập huấn hàng năm cho cán bộ Hội cấp chi hội và liên chi hội đảm bảo tối thiểu 80% cán bộ Hội được tập huấn các kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội. Trong nhiệm kỳ, Hội Sinh viên thành phố tổ chức ít nhất 3 đợt tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên cấp trường. (Đạt)

Chỉ tiêu 8: 100% Hội Sinh viên trường thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ học thuật, sở thích...Trong đó 100% các trường có câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học. (Đạt)

Chỉ tiêu 9: 100% Hội Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên trường hàng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên. (Đạt)

Chỉ tiêu 10: Hàng năm phát triển thêm từ 50.000 – 60.000 hội viên mới (Vượt chỉ tiêu, hàng năm, trung bình kết nạp mới 81.032 hội viên, đạt 135 % chỉ tiêu đề ra)

Chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ thành lập mới ít nhất 05 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường. (Không đạt)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt thành công

Các cấp bộ Hội Thủ đô đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đoàn, Hội các cấp. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội Sinh viên các cấp không ngừng được đổi mới, sáng tạo, đa dạng, thiết thực, nội dung từng bước bám sát vào tình hình thực tiễn của sinh viên tại đơn vị.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu công bằng trong sinh viên, được dư luận xã hội đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao. Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ động trong tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt.

 Công tác triển khai mô hình điểm, nhân rộng điển hình được chú trọng thực hiện ở các cấp. Nhiều nội dung hoạt động mới, sáng tạo được triển khai thí điểm đã đem lại giá trị hiệu quả tích cực, được nhân rộng ra các cấp Hội. Công tác triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực của công tác Hội được Hội Sinh viên các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện, coi là giải pháp hiệu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh có bước phát triển theo hướng bền vững về quy mô và chất lượng. Việc kiện toàn về tổ chức bộ máy của Hội Sinh viên từ cơ sở đến thành phố tiếp tục được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định Điều lệ Hội. Các thiết chế Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên Hà Nội (nay là Cung Thanh niên Hà Nội), báo Tuổi trẻ Thủ đô, các trang mạng xã hội của Hội Sinh viên các cấp đã thực sự trở thành diễn đàn bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, nơi sinh hoạt chung của cộng đồng sinh viên Thủ đô.

2. Những hạn chế, nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội có mặt, có cơ sở còn bộc lộ hạn chế như: nội dung đơn điệu, hình thức khô cứng, việc nắm bắt dư luận sinh viên chưa kịp thời, đôi lúc còn thụ động, việc phản ứng trước các tình huống phát sinh còn chậm; một bộ phận không nhỏ sinh viên, hội viên thờ ơ với hoạt động của Hội.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai chưa đồng đều tại các cơ sở Hội. Công tác triển khai tuyên truyền, giới thiệu về phong trào chưa thường xuyên, hình thức chưa thu hút, hấp dẫn ở nhiều đơn vị. Công tác tạo môi trường để sinh viên rèn luyện đạt tiêu chí sinh viên 5 tốt ở nhiều đơn vị còn tồn tại, hạn chế: các hoạt động tạo môi trường để sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia tình nguyện chưa có sự đột phá, không tận dụng được tiềm năng, nguồn lực từ sinh viên; hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là lực lượng sinh viên 5 tốt sau tuyên dương chưa được các đơn vị cơ sở Hội quan tâm đầu tư triển khai.

Việc tuyên truyền, triển khai các vận động, phong trào, chương trình của Hội Sinh viên còn chậm, thiếu sáng tạo, bị động, lúng túng, nhiều hoạt động chưa lan tỏa rộng đến đông đảo hội viên, sinh viên.

Ở một số cơ sở Hội, công tác kiện toàn tổ chức, tổ chức đại hội chưa kịp thời, chưa đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác thu hút, tập hợp sinh viên ở nhiều đơn vị còn chưa được quan tâm hoặc chưa theo kịp xu thế nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên. Chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Hội ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Công tác sinh hoạt chi hội còn gặp nhiều khó khăn trong điều kiện học chế tín chỉ. Đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ Hội chủ chốt tại cơ sở còn thiếu kiến thức, kỹ năng công tác, thụ động trong tham mưu, tổ chức triển khai hoạt động; chưa phát huy sáng kiến, sáng tạo trong các chương trình hoạt động để thu hút, vận động hội viên, sinh viên tham gia hoạt động Hội. Công tác đào tạo cán bộ Hội còn mang tính hình thức, chưa kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng hoạt động Hội, cũng như trang bị tính nhạy bén trong tư duy, nắm bắt xu thế, nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, sinh viên.

Công tác chỉ đạo từ cấp thành phố tới cơ sở có những thời điểm còn hạn chế như: thiếu quyết liệt, thiếu thực tế,...Việc duy trì sinh hoạt các cụm hội chưa được chú trọng, kết quả chưa tốt.

Công tác kiểm tra ở một số đơn vị không hiệu quả, vai trò của Ban kiểm tra của Hội ở nhiều đơn vị chưa được phát huy. Công tác thông tin, báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc, chất lượng và tiến độ nộp báo cáo của cơ sở chưa đảm bảo.

Chưa hoàn thành 02 chỉ tiêu cơ bản do Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đề ra.

2.2. Nguyên nhân

Các hạn chế trên có nguyên nhân khách quan do tác động từ mặt trái của sự  phát triển kinh tế, sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch đã ảnh hưởng tiêu cực tới tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận sinh viên; Sự phân hóa tâm lý và sự đa dạng trong nhu cầu của sinh viên ngày càng cao; Điều kiện để tổ chức hoạt động Hội và phong trào sinh viên còn hạn chế, công tác xã hội hóa nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn; cơ chế trong việc thành lập mới tổ chức Hội Sinh viên ở cơ sở trực thuộc theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là các nguyên nhân chủ quan:

Nguyên nhân chủ quan:

- Việc triển khai hoạt động ở nhiều cấp bộ Hội, nhiều chương trình còn mang tính hình thức, đối phó, chưa dựa trên nhu cầu thực tiễn của sinh viên, kém hấp dẫn sinh viên tham gia. Hội Sinh viên các cấp chưa phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của sinh viên trong triển khai hoạt động; tình trạng triệu tập mang tính ép buộc sinh viên tham gia hoạt động của Hội còn diễn ra ở nhiều thời điểm.

- Công tác chỉ đạo về việc triển khai phong trào từ Thành phố đến cơ sở có khi chưa quyết liệt, chưa theo kịp sự biến động của tình hình thực tiễn công tác; công tác triển khai, đôn đốc của Hội Sinh viên Thành phố còn chưa chủ động, kịp thời.

- Một số cán bộ Hội chủ chốt của cơ sở còn kiêm nhiệm, thời gian đảm nhiệm chức vụ ngắn, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn dẫn tới chưa đủ năng lực cụ thể hóa phong trào, chưa làm tốt công tác thu hút, tập hợp và định hướng sinh viên.

- Một số cơ sở Hội chưa làm tốt việc phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hoạt động của Hội và Đoàn còn chưa gắn kết, rời rạc. Công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo nhà trường còn chưa chủ động, kịp thời dẫn đến chất lượng phong trào thiếu nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện.

3. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, cần xác định mọi hoạt động của tổ chức Hội phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, hội viên; Hội Sinh viên các cấp cần là cầu nối giữa sinh viên với cấp ủy, lãnh đạo trường, các phòng, khoa, trung tâm...của trường.

Thứ hai, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với tổ chức Hội Sinh viên, coi đây là điều kiện cơ bản để xây dựng và phát triển tổ chức Hội Sinh viên và phong trào sinh viên vững mạnh.

Thứ ba, coi trọng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội từ cấp chi hội đến cấp thành phố; hàng năm, duy trì trao tặng giải thưởng “Cán bộ Hội giỏi Thủ đô tiêu biểu”; mạnh dạn giao nhiệm vụ cho sinh viên trong các hoạt động của hội; tăng cường công tác nội vụ, kiểm tra, giám sát của Hội Sinh viên các cấp.

Thứ tư, cần thống nhất và quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức hoạt động. Đổi mới các hoạt động của Hội theo hướng đa dạng, phong phú, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng sinh viên; làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Tận dụng tiện ích của internet, mạng xã hội, công nghệ thông tin trong mọi mặt công tác của Hội và phong trào sinh viên.

Thứ năm, đầu tư và tập trung hơn nữa vào công tác xã hội hóa trong hoạt động của Hội.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt” và có các biện pháp nâng cao giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội. Chú trọng thực hiện các hoạt động tạo môi trường để sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu. Tích cực giới thiệu hội viên, sinh viên tiêu biểu, "Sinh viên 5 tốt", sinh viên đạt giải thưởng "Sao Tháng giêng" đến các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để thực tập, thử việc; chú trọng khâu đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhằm kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh nội hàm của hoạt động Hội trong tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN THỦ ĐÔ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VIÊN THỦ ĐÔ GIAI ĐOẠN 2018 - 2023

1. Bối cảnh chung

Trong những năm tới, hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới và khu vực. Nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tạo cơ hội vươn lên, bứt phá của nhiều nước trên thế giới. Tại các quốc gia, khoa học công nghệ cùng với khởi nghiệp sáng tạo sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh tế, loại hình sản xuất, nghề nghiệp và việc làm mới. Công nghệ thông tin, mạng xã hội đã xóa bỏ khoảng cách địa lý, không gian và thời gian. Sinh viên Thủ đô đứng trước cơ hội nhưng cũng là thách thức trong việc tiếp thu tri thức, thành tựu tinh hoa khoa học kỹ thuật, văn hóa của nhân loại, sẵn sàng chủ động hội nhập, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, đóng góp công sức trong xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Trong nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ra sức cùng với cả nước quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng “Thành phố khởi nghiệp”, “Quốc gia khởi nghiệp”. Kinh tế Thủ đô và đất nước từng bước tăng trưởng; đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh trật tự tiếp tục được củng cố. Trong lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học, phấn đấu, rèn luyện trở thành những công dân tốt, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực trong thời gian tới còn nhiều phức tạp. Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa dân túy, vấn đề an ninh chủ quyền, tôn giáo cực đoan và xung đột kinh tế sẽ tiếp tục tác động tới các quốc gia trên thế giới. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tác động lớn tới ngành giáo dục, đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng phải tăng tính tự chủ trong hoạt động và tài chính. Sự thay đổi chức năng quản lý nhà nước đối với các trường cao đẳng; công tác quy hoạch mạng lưới các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố có sự thay đổi sẽ có tác động trực tiếp lên công tác Hội và phong trào sinh viên.

2. Tình hình sinh viên Thủ đô

Sinh viên Thủ đô là lực lượng trí thức, thanh niên ưu tú đông đảo trong cơ cấu dân số của Thành phố; có lòng yêu nước nồng nàn, giàu tri thức, năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng, có khát vọng vươn lên. Đại bộ phận sinh viên quan tâm đến những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa của thành phố Hà Nội và đất nước; xác định động cơ học tập đúng đắn, có năng lực sáng tạo, có lối sống đẹp; ứng xử văn minh, có ý thức gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong bối cảnh của sự phát triển khoa học công nghệ, internet kết nối vạn vật, sinh viên Thủ đô có nhiều cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm không chỉ trong giới hạn địa lý ở Hà Nội mà còn các vùng trong cả nước và ở nước ngoài. Khả năng thích nghi, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động của sinh viên ngày càng cao cũng sẽ là một trong những đặc điểm nổi trội của sinh viên Thủ đô trong những năm tới. Xu thế của sinh viên Thủ đô quan tâm, mạnh dạn, sẵn sàng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo ngày càng mạnh mẽ. Thể chất của sinh viên được dự báo là sẽ ngày càng được cải thiện. Điều kiện sống của sinh viên ngày càng được tăng lên. Dự báo trong những năm tới, sinh viên vẫn tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và là đối tượng tích cực trong tham gia đóng góp tiếng nói, ý tưởng vào các quyết định, chính sách quan trọng của Thành phố và đất nước.

Tuy nhiên, hiện tượng của một bộ phận sinh viên xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp, tiếp thu thiếu chọn lọc các giá trị, lối sống từ bên ngoài không phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; một số sinh viên có biểu hiện lệch lạc về nhận thức, giá trị của cuộc sống, nhất là các giá trị trong quan hệ giữa người với người, đề cao cá nhân, tách mình khỏi tập thể, không coi trọng việc học, thiếu kiến thức xã hội, lịch sử, thiếu kỹ năng xã hội cần thiết để hội nhập trong cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ tư; việc nhiều sinh viên thờ ơ với chính trị, lãnh cảm với các vấn đề xã hội, không quan tâm tham gia hoạt động xã hội diễn ra. Sinh sống, học tập trong địa bàn trọng điểm của cả nước, sinh viên Thủ đô tiếp tục là đối tượng để các lực lượng phản động, cơ hội chính trị, thế lực thù địch nhắm tới dụ dỗ, lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động trái pháp luật, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự, an toàn xã hội. Trong học tập, việc làm còn nhiều thách thức: kỹ năng tự nghiên cứu, tự học còn hạn chế; điều kiện vật chất phục vụ học tập và thực hành nghề còn nhiều thiếu thốn, khó khăn và chưa đồng bộ; trình độ ngoại ngữ, tin học dù được cải thiện song vẫn còn khoảng cách khá xa với các nước trong khu vực. Vẫn còn sinh viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Tất cả các vấn đề trên có ảnh hương trực tiếp và gián tiếp đến công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô, đòi hỏi Hội Sinh viên các cấp cần phải nghiên cứu cụ thể, đưa ra những giải pháp đồng bộ để thu hút, tập hợp, định hướng sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trên mọi lĩnh vực.

II. MỤC TIÊU, KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tiên phong sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế.

Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện thực hiện tốt vai trò đồng hành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp đoàn kết rộng rãi sinh viên tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.

2. Khẩu hiệu hành động:

“Sinh viên Thủ đô bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”

3. Khâu đột phá

3.1. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội

3.2. Tiếp tục đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô

4. Một số chỉ tiêu trọng tâm:

4.1. Chỉ tiêu số 1: 100% cán bộ, hội viên và 80% sinh viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.

4.2. Chỉ tiêu số 2: Hằng năm, 100% Hội Sinh viên cấp trường có ít nhất 1 công trình thanh niên tình nguyện hoặc 01 mô hình, đội hình tình nguyện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tại các địa bàn khó khăn.

4.3. Chỉ tiêu số 3: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố; 15.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Hằng năm, Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ và phát huy“Sinh viên 5 tốt”. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, hỗ trợ hiệu quả cho 200 “Sinh viên 5 tốt” các cấp sau tuyên dương.

4.4. Chỉ tiêu số 4: Giới thiệu việc làm thêm cho 50.000 sinh viên, giới thiệu việc làm cho 20.000 sinh viên.

4.5. Chỉ tiêu số 5: Hằng năm, 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn kỹ năng công tác Hội cho cán bộ Hội tại đơn vị, đảm bảo tập huấn cho 80% cán bộ Hội được tập huấn kỹ năng hoạt động Hội; tổ chức ít nhất 01 hoạt động về kỹ năng thực hành xã hội, nghề nghiệp; 01 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên.

4.6. Chỉ tiêu số 6: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, hỗ trợ 100 đề án khởi nghiệp; hội viên, sinh viên đề xuất với cấp bộ Hội 200.000 ý tưởng, sáng tạo

4.7. Chỉ tiêu số 7: Hàng năm, 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc 01 hoạt động hỗ trợ sinh viên ứng dụng khoa học, công nghệ.

4.8. Chỉ tiêu số 8: Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội huy động 20 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên từ các nguồn xã hội hóa.

4.9. Chỉ tiêu số 9: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thành lập mới 05 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường.

4.10. Chỉ tiêu số 10: Phấn đấu đến năm 2023, 100% cơ sở Hội trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong số hóa, quản lý dữ liệu hội viên tại đơn vị.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”

1.1. Công tác tuyên truyền, triển khai phong trào

- Quán triệt nhận thức về vị trí, vai trò chủ đạo của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong các cấp bộ Hội, xác định mục tiêu hướng tới của phong trào là quá trình rèn luyện, phấn đấu tự thân của đông đảo sinh viên. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về phong trào và những giá trị thiết thực của danh hiệu, những tấm gương “Sinh viên 5 tốt” các cấp thành đạt tới sinh viên, cấp ủy, lãnh đạo nhà trường, các đơn vị doanh nghiệp, tuyển dụng lao động thông qua nhiều hình thức, kênh tuyên truyền khác nhau.

- Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên, triển khai hệ thống văn bản đồng bộ trong chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Hội thực hiện xây dựng các tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhóm sinh viên cận 5 tốt. Chú trọng đánh giá, nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả trong triển khai phong trào. Quan tâm nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hỗ trợ các đơn vị cơ sở Hội gặp khó khăn trong triển khai thực hiện phong trào.

- Chú trọng thực hiện tốt từ khâu đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu ngay từ đầu các năm học; thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác theo dõi, đánh giá, bình xét, tuyên dương, hỗ trợ sinh viên 5 tốt sau tuyên dương; xây dựng giải pháp cụ thể trong phát huy sinh viên 5 tốt trở thành động lực thúc đẩy phát triển tự giác của phong trào.

- Chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo nhà trường trong quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện trong việc tổ chức, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại đơn vị; thông qua sự đồng thuận, hỗ trợ từ cấp ủy, lãnh đạo nhà trường, Hội Sinh viên cấp trường tổ chức tiếp cận thông tin, hỗ trợ sinh viên tiệm cận 5 tốt và đạt danh hiệu có điều kiện được thực tập, thử việc tại các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, sử dụng lao động, chú trọng tiếp thu đánh giá, nhận xét của đơn vị sử dụng lao động về sinh viên nhằm kịp thời điều chỉnh nội dung, hình thức của phong trào trong điều kiện thực tiễn.

1.2. Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”;“Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” của Thủ tướng Chính phủ gắn với triển khai cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện hiểu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô” nhằm khích lệ sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão dựng xây Thủ đô và đất nước thông qua các nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các hoạt động sinh hoạt chính trị,...

- Tập trung làm tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Hội; chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các bảng tin, website, tập san nội bộ của trường hoặc những buổi sinh hoạt tập trung, sinh hoạt chuyên đề của Hội, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công cụ, sản phẩm tuyên truyền trực tuyến trên trang mạng xã hội, internet hướng đến tính ngắn gọn, cụ thể, thẩm mỹ trong các sản phẩm truyền thông của Hội.

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của nhà trường trong sinh viên. Tổ chức cho sinh viên rèn luyện, thực hiện thường xuyên “10 thói quen tốt trong sinh viên”; đặc biệt quan tâm, triển khai hiệu quả việc xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô thanh lịch, văn minh. Phát huy vai trò ảnh hưởng xã hội tích cực của những tấm gương “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng”, “Cán bộ Hội giỏi Thủ đô”, người nổi tiếng, người của công chúng với hội viên, sinh viên. Tuyên truyền tích cực trên mạng xã hội cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”... do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động; tập trung phát hiện, biên tập, tuyên truyền về các tấm gương, hành động, nội dung hoạt động đẹp của sinh viên Thủ đô trên diễn đàn mạng xã hội tại đơn vị. Chủ động phê bình, đấu tranh, định hướng đúng đắn với các biểu hiện sai trái, hành vi lệch chuẩn của sinh viên, tích cực bài trừ các tệ nạn xã hội trong và ngoài nhà trường. Tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đất nước, con người Thủ đô đến bạn bè trong nước, quốc tế và cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; phát động các cuộc thi về ý tưởng, dự án phát triển kinh tế, hạ tầng biển đảo, vùng biển trong sinh viên Thủ đô.

- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận sinh viên. Sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong việc tiếp cận, nắm bắt và định hướng cho hội viên, sinh viên. Chủ động tìm hiểu về tâm lý, nguyện vọng, nhu cầu của hội viên, sinh viên, kịp thời đề xuất, triển khai hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Phương thức giáo dục của Hội đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các sản phẩm, hoạt động tuyên truyền, các công cụ nắm bắt và định hướng thông tin cho sinh viên trên internet và mạng xã hội.

1.3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm định hướng ý thức, trách nhiệm và động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học; tư duy độc lập, sáng tạo, nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

- Tăng cường tổ chức cuộc thi học thuật, Olympic các môn chuyên ngành; nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học ở cấp trường, liên trường, liên ngành với sự tham gia của sinh viên, nhà khoa học, nhà trường và doanh nghiệp. Tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho sinh viên có điều kiện công bố các nghiên cứu khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

- Chú trọng phát triển mạnh hệ thống câu lạc bộ học thuật, các tổ, đội, nhóm sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy tốt vai trò của đoàn viên, giáo viên, đảng viên trẻ trong tư vấn, hỗ trợ hoạt động về học thuật, nghiên cứu khoa học của sinh viên từ khâu hình thành ý tưởng, lựa chọn, triển khai, công bố kết quả nghiên cứu đề tài. Hội Sinh viên cấp trường là cầu nối trong tổ chức các hoạt động tham quan, kiến tập, thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp thực tế cho sinh viên tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

- Tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu, thảo luận giữa sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên; gắn các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong sinh viên”, “Ngày hội sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp” “Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu – Vietchallenge”... Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, sản phẩm sáng tạo theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ vào giải quyết các vấn đề mới trong thực tiễn, đáp ứng với yêu cầu hội nhập, phát triển của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là các lĩnh vực trong nông nghiệp – xây dựng nông thôn mới, sản phẩm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phần mềm ứng dụng, quản lý, xây dựng đô thị văn minh... Tuyên truyền, triển khai tích cực cuộc vận động “Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo” thông qua ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tích cực tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng phục vụ hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên. Phối hợp với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển, ứng dụng các công trình nghiên cứu của sinh viên vào thực tiễn, tăng cơ hội khởi nghiệp cho sinh viên.

- Tham mưu với lãnh đạo thành phố các chính sách chăm lo, phát huy tài năng trẻ; tổ chức biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tấm gương sinh viên tiêu biểu, sinh viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi Olympic, nghiên cứu khoa học, cuộc thi về học thuật trong nước và quốc tế; kết nối thông tin các gương sinh viên tiêu biểu với các nhà tuyển dụng nhằm tăng cơ hội trải nghiệm thực tế, tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn của sinh viên.

1.4. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động tình nguyện đến hội viên, sinh viên, trong đó tập trung vào mục đích, ý nghĩa của các hoạt động tình nguyện, các mô hình cách làm hay, các công trình, tấm gương sinh viên tình nguyện tiêu biểu.

- Hàng năm, bám sát vào định hướng của cấp trên, từng bước nâng cao chất lượng trong triển khai các đợt hoạt động cao điểm như “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện”, “Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội”, Chiến dịch “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”...; các mô hình tình nguyện “Chủ nhật xanh”, “Thứ Bảy tình nguyện”. Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm vận động hiến máu, phối hợp tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện trong sinh viên.

- Tăng cường phối hợp, kết nối giữa các đơn vị cơ sở Hội nhằm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, an toàn trong các hoạt động tình nguyện. Thường xuyên tập huấn kỹ năng, trang bị kiến thức cho sinh viên trước khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ tình gắn với nhu cầu thực tế, giải quyết các vấn đề cấp bách của đại phương, đơn vị, các địa bàn khó khăn, biên giới hải đảo. Chú trọng thành lập các đội hình, thực hiện các công trình, phần việc sinh viên tình nguyện gắn với chuyên môn của sinh viên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu và an sinh xã hội... Tiếp tục làm tốt hoạt động tình nguyện tại chỗ trong khuôn viên quản lý trực thuộc nhà trường nhằm xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm ngày càng văn minh, hiện đại, sạch đẹp.

- Đẩy mạnh ứng dụng internet, mạng xã hội kết nối thông tin, nhu cầu để hoạt động tình nguyện triển khai kịp thời, hiệu quả; phát huy và định hướng các đội nhóm tình nguyện chưa thuộc tổ chức Hội trong triển khai hoạt động tại các địa phương.

1.5. Sinh viên rèn luyện thể chất

- Đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất cho hội viên, sinh viên; vận động sinh viên thường xuyên luyện tập 01 môn thể thao; xây dựng ý thức tự giác luyện tập thể dục thể thao trong sinh viên Thủ đô.

- Xây dựng, phát huy và củng cố các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao của sinh viên; tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành tạo điều kiện, ưu tiên sử dụng các công trình thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe cho sinh viên; liên hệ, giới thiệu các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao cho sinh viên. Chú trọng công tác tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, bảo vệ sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày phục vụ học tập và rèn luyện.

- Tổ chức ngày hội thể dục, thể thao, ngày hội sinh viên khỏe; khuyến khích Hội Sinh viên các cấp tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, tìm hiểu, luyện tập các môn thể thao dân gian như: vật, võ cổ truyền, đẩy gậy...

- Tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao giữa sinh viên các trường trong địa phương, giữa các địa phương trong cụm hoạt động. Duy trì đều đặn tổ chức các giải thể thao cho sinh viên các đơn vị trong và ngoài nhà trường, cũng như Thành phố có cơ hội giao lưu, thử sức, khẳng định kết quả rèn luyện, phấn đấu, đồng thời trở thành căn cứ cho tiêu chí về “Thể lực tốt”.

- Đẩy mạnh phong trào sáng tác trong sinh viên trên nhiều lĩnh vực, loại hình nghệ thuật. Thường xuyên tổ chức các hoạt động, cuộc thi văn hóa, văn nghệ, chương trình nghệ thuật sinh viên. Phát huy các câu lạc bộ sở thích về nghệ thuật của sinh viên, gắn với sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa của sinh viên.

1.6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về cơ hội, thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia.

- Trang bị cho sinh viên về lối sống văn minh, các kiến thức, kĩ năng thực hành xã hội, bản lĩnh và tính chủ động trong hội nhập quốc tế. Duy trì tốt và chú trọng thành lập các Câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ, tạo các diễn đàn giúp sinh viên trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ thông qua các cuộc thi giữa các câu lạc bộ trong và ngoài trường; xây dựng các giải pháp hỗ trợ sinh viên thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các trường đã công bố.

- Phát động phong trào học ngoại ngữ, tin học nhằm trang bị công cụ hội nhập quốc tế. Tổ chức các cuộc thi hùng biện, olimpic ngoại ngữ, thi hát tiếng Anh, thi tin học trẻ, chuẩn tay nghề... trong các trường đại học, cao đẳng.

- Thiết lập quan hệ hợp tác với tổ chức sinh viên của một số nước trong khu vực và trên thế giới; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế, hoặc hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế tại Việt Nam, tạo cơ hội, môi trường tiếp cận phương thức học tập, tự nghiên cứu, nghiên cứu khoa học ứng dụng, tác phong, cách tư duy...của sinh viên nước ngoài.

- Đẩy mạnh ứng dụng internet và khai thác tính tích cực của mạng xã hội trong việc tạo sân chơi cho sinh viên Việt Nam với sinh viên khu vực và quốc tế; chia sẻ thông tin, giao lưu với sinh viên quốc tế thông qua các công cụ giao lưu trực tuyến.

2. Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên

- Tăng cường tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ sinh viên khó khăn, sinh viên khuyết tật thông qua các học bổng, xây dựng quỹ hỗ trợ học tập, quỹ khuyến học, khuyến tài, giải thưởng hỗ trợ sinh viên… phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ sở Hội. Chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo nhà trường về tạo cơ chế học phí, kinh phí nghiên cứu khoa học, điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian học tập tại nhà trường. Triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ vay vốn cho sinh viên từ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn khác.

- Tổ chức đánh giá nhu cầu, năng lực sinh viên, cập nhật những yêu cầu kỹ năng trong nghề nghiệp, việc làm theo định kỳ; tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội theo ngành học cho sinh viên thông qua các hoạt động tập thể, sinh hoạt chi hội, diễn đàn mạng xã hội của đơn vị. Triển khai tuyên truyền tốt các bộ công cụ, tài liệu về kỹ năng thực hành xã hội do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam biên soạn. Tổ chức mở các lớp tập huấn, huấn luyện, các hoạt động tạo môi trường trang bị, thực hành kỹ năng cho sinh viên gắn với việc phát triển các câu lạc bộ kỹ năng trong các nhà trường. Vận dụng các thiết chế của sinh viên Thủ đô trong tổ chức hoạt động, mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên.

- Các cấp bộ Hội chủ động nắm bắt nhu cầu việc làm của sinh viên, cung cấp thông tin thị trường lao động cho sinh viên. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng về tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc theo chuyên môn ngành, nghề được đào tạo. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động “Ngày hội việc làm”, “Ngày tuyển dụng”, “Tọa đàm sinh viên với nhà tuyển dụng”… Phối hợp tốt giữa cơ sở Hội của Thành phố với Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội, Trung tâm việc làm của Trung ương và Thành phố trên địa bàn. Tổ chức thăm quan, thực hành thực tế cho sinh viên tại doanh nghiệp, tổ chức.

- Triển khai thực hiện tốt đề án nâng cao hiệu quả hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp và các chương trình, đề án khác trong việc hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; trong đó chú trọng thực hiện ba nhóm nội dung giải pháp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp: (1) tổ chức các hoạt động, chuỗi sự kiện về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; (2) phát huy và nâng cấp các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; (3) nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Hội về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức các hoạt động về tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong sinh viên; thành lập mới và duy trì các câu lạc bộ khởi nghiệp trong sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc, các cụm hội, cụm trường liên kết tổ chức các cuộc thi về ý tưởng, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo giữa sinh viên hoặc các câu lạc bộ của sinh viên về khởi nghiệp nhằm khích lệ, hỗ trợ sinh viên mạnh dạn thực hiện ý tưởng sáng tạo.

- Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên theo nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của từng đối tượng sinh viên; khuyến khích tập hợp, phát huy sinh viên trong các mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm về sở thích, học tập, môn chuyên ngành, văn hóa, nghệ thuật, thể thao... do tổ chức Hội quản lý.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ sinh viên về tâm lý, sức khỏe, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi, truyền thông trên mạng xã hội.

3. Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh

3.1. Công tác tổ chức cơ sở Hội

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên, phong trào sinh viên trong hội viên và xã hội theo hướng thường xuyên, đa dạng loại hình, chuẩn hóa tài liệu theo sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động từ chi hội đến Thành phố, khắc phục tình trạng hoạt động kém hiệu quả của tổ chức Hội ở một số trường. Tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của ban chấp hành Hội các cấp.

- Phát triển mạnh mẽ các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào sinh viên theo cơ chế đào tạo tín chỉ, đặc biệt tập trung rà soát và quản lý chặt chẽ các câu lạc bộ, đội, nhóm trong sinh viên...

- Thường xuyên tổ chức các diễn đàn để thông tin, trao đổi, giới thiệu mô hình, giải pháp hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên giữa các trường, các địa phương và với sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

- Chú trọng tính kế hoạch, tính thu hút và tính hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động của Hội. Khắc phục sự cứng nhắc, thiếu tính mục tiêu trong hoạt động của Hội.

3.2. Công tác hội viên

- Thực hiện nghiêm túc công tác phát triển, quản lý hội viên theo Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.

- Nâng cao chất lượng hội viên ngay từ khâu kết nạp hội viên mới; đặc biệt chú trọng công tác quản lý, đánh giá hội viên.

- Sử dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý dữ liệu, đánh giá hội viên.

3.3. Công tác cán bộ Hội

- Chú trọng lựa chọn cán bộ Hội các cấp thực sự có đức, có tài, nhiệt tình, trách nhiệm, có kỹ năng hoạt động xã hội và thấu hiểu, có uy tín với sinh viên. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ Hội ở cấp trường, chú trọng đào tạo sinh viên có phẩm chất cán bộ Hội từ năm thứ nhất; chú trọng sinh viên hóa trong đội ngũ cán bộ Hội, hướng đến tinh giảm về lượng cán bộ, giảng viên giữ chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên tại cơ sở.

- Đổi mới công tác bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Hội theo hướng: hàng năm tổ chức lớp huấn luyện cán bộ Hội, chú trọng huấn luyện kỹ năng thực hành công tác Hội, tổ chức bộ máy nhân sự... Tổ chức các trại huấn luyện các đội, nhóm trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên. Phối hợp biên soạn các tài liệu phục vụ các cuộc vận động, các phong trào, chương trình của Hội, trong đó chú trọng các tài liệu hướng dẫn kỹ năng tổ chức hoạt động cho cán bộ Hội.

3.4. Công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng

- Nâng cao nhận thức của cấp bộ Hội và đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên về công tác kiểm tra của Hội. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

- Duy trì kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đợt kiểm tra và đánh giá kết quả công tác hội và phong trào sinh viên.

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ Hội, nhất là đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt các cấp.

- Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên, từ cấp Thành phố đến cơ sở xây dựng đồng bộ các quy định, hướng dẫn đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sỏ Hội; qui chế thi đua khen thưởng. Định kỳ bình chọn tuyên dương cơ sở Hội, cán bộ Hội tiêu biểu kịp thời, đúng người, đúng việc.

3.5. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

- Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, lãnh đạo nhà trường quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cấp bộ Hội; tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với cán bộ Hội, hội viên, sinh viên; tham mưu các chính sách hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo.

- Đẩy mạnh phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị trong triển khai thực hiện các phần việc, hoạt động, chương trình cần có tinh thần xung kích, trí tuệ, sáng tạo của sinh viên.

- Đổi mới công tác chỉ đạo theo hướng linh hoạt, khoa học, kịp thời, hướng về cơ sở, thấu hiểu sinh viên. Tăng cường kiểm tra đánh giá theo chuyên đề. Nghiên cứu phân chia lại các cụm Hội cho hợp lý. Duy trì chế độ giao ban, khuyến khích các đơn vị liên kết tổ chức hoạt động. Xây dựng Bản tin nhằm định hướng hoạt động Hội trong phạm vi toàn Thành phố. Tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ Hội tại cơ sở đối với công tác văn phòng, nội vụ, thông tin, báo cáo với cấp trên.

- Tập trung xây dựng đồng bộ và hoàn thiện kịp thời các quy định, hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Hội. Định kỳ tổ chức tuyên dương các danh hiệu sinh viên, cán bộ Hội, tập thể Hội tiêu biểu.

 Mời Góp ý Dự thảo Báo cáo của BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội khóa VI  trình Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP lần thứ VII

Nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên..., Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo của BCH Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội khóa VI trình Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP lần thứ VII...

Bạn đọc có thể để lại góp ý ở phần "Bình luận" hoặc gửi về địa chỉ: Báo Tuổi trẻ Thủ đô, 19 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: tuoitrethudoonline@gmail.com

BCH HỘI SINH VIÊN TP HÀ NỘI KHÓA VI
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà chiến sỹ Mùa hè xanh tại Bình Phước
Bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã đến thăm hỏi, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện đang tham gia chiến...
Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà chiến sỹ Mùa hè xanh tại Bình Phước
Bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã đến thăm hỏi, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện đang tham gia chiến...
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018: Uống nước nhớ nguồn
TTTĐ - Với dân tộc Việt Nam, tháng 7 là tháng tri ân những người nằm xuống cho Tổ quốc bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Trong tháng này, các cơ...
Lắng nghe trẻ em nói...
TTTĐ – Sáng ngày 30/6, tại trường Lê Duẩn, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Lê Duẩn tổ chức kỳ...