Thứ năm 21/09/2023 14:59 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên

Camera 360 trẻ -
In bài viết

TTTĐ - Nhiều đại biểu đề xuất, Hội Sinh viên Việt Nam phải khắc họa được vị trí, vai trò của sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, các hoạt động của Hội phải gắn với đời sống, lo toan hàng ngày của sinh viên.

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong sinh viên Thủ đô

Chiều 18/9, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cựu cán bộ Đoàn, Hội, Hội đồng tư vấn và các chuyên gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết dự và chủ trì hội nghị.

Chuẩn bị từ sớm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 700 đại biểu.

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XI, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng nội dung từ sớm. Ngay từ năm 2022, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành xây dựng các đề án, kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, nhằm đảm bảo tính khoa học, khách quan, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã tiến hành 2 cuộc khảo sát, nghiên cứu và lấy ý kiến sinh viên trên diện rộng gồm: Đề tài nghiên cứu “Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên hiện nay” (số lượng mẫu định lượng hơn 25.000 sinh viên và số lượng mẫu định tính gần 100 sinh viên) và chương trình khảo sát trực tuyến “Hiến kế sinh viên” (số lượng sinh viên tham gia đóng góp hơn 10.500 người).

Bên cạnh việc cung cấp chất liệu khách quan, thực tiễn để xây dựng báo cáo chính trị, việc triển khai các hoạt động khảo sát đã tạo đợt sinh hoạt sâu rộng trong hội viên, sinh viên Việt Nam đóng góp, hiến kế, chia sẻ mong muốn, khát vọng góp phần xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên
Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI,

Đến nay quá trình lấy kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI đã trải qua 11 lần xin ý kiến tại các khối đối tượng khác nhau ở cả 3 miền Bắc, Trung Nam và sinh viên ở ngoài nước. Các ý kiến tại các hội nghị, đại hội cơ sở đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa vào các dự thảo báo cáo chính trị.

“Với tiêu đề “Vun đắp lý tưởng cách mạng; đồng hành, phát huy sinh viên Việt Nam phấn đấu vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng Hội vững mạnh”, dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ XI đã tập trung: Phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; Bối cảnh trong và ngoài nước, tình hình sinh viên giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã cập nhật, tiếp thu các chủ trương, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ đó đề ra phương hướng, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp trọng tâm, cụ thể hoá cho công tác Hội, phong trào sinh viên nhiệm kỳ XI”, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự kiến tiếp tục lựa chọn phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào chủ đạo, xuyên suốt của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 -2028. Điểm mới về bố cục của phần phương hướng nhiện kỳ XI là việc bổ sung thêm thành tố “đồng hành” vào chương trình “Tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên”; đồng thời bổ sung 4 đề án, bao gồm: “Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam”, “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam”, “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên”.

Với khẩu hiệu hành động dự kiến “Sinh viên Việt Nam vững bản sắc, xây khát vọng, tự hào tiến bước”, báo cáo chính trị đã đề ra 2 mục tiêu lớn của nhiệm kỳ: Vun đắp, phát triển toàn diện sinh viên Việt Nam và xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

3 yếu tố cần thiết cho sinh viên

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên
Ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Tại hội nghị, ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của Ban tổ chức.

Theo ông Quân, bối cảnh hiện nay có những thay đổi rất lớn, tác động mạnh mẽ đến sinh viên như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam hội nhập sâu rộng… Theo đó, dự thảo báo cáo phải khắc họa được vai trò, vị thế của sinh viên bởi đây là bộ phân ưu tú nhất của thanh niên Việt Nam. Sinh viên là nguồn trí tuệ của nước nhà, lực lượng tiên phong và then chốt xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Ở giai đoạn hiện nay, sinh viên phải có 3 yếu tố: Thể lực - kỹ năng (về công nghệ, truyền thông, tư duy sáng tạo và phản biện) - hội nhập. Bên cạnh đó, sinh viên ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt với thế hệ trước. Do đó, Hội Sinh viên phải “bắt trend” để có sự đổi mới trong công tác Hội, phong trào phải có tính hiệu triệu. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, Hội Sinh viên cần tận dụng tối đa công nghệ và mạng xã hội để tăng chiều sâu trong thu hút tập hợp sinh viên”, ông Hoàng Bình Quân chia sẻ.

Bà Trần Thị Mai Hương, nguyên Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam
Bà Trần Thị Mai Hương, nguyên Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam

Bà Trần Thị Mai Hương, nguyên Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam cũng đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Tuy nhiên, theo bà Hương chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên cần được chú trọng nhiều hơn, phải gắn với mối quan tâm của sinh viên.

Đặc biệt, Hội Sinh viên phải đưa ra được các phong trào, hoạt động gắn với đời sống, lo toan hàng ngày của sinh viên. Bên cạnh đó, việc bảo vệ quyền của sinh viên phải được quan tâm. Trong bối cảnh cá nhân hóa, phân tán về lối sống việc đoàn kết sinh viên cũng phải được đặt ra.

Gắn hoạt động Hội với đời sống sinh viên
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trần Quang Hưng phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trần Quang Hưng đề xuất cần biến lực lượng sinh viên thành chủ thể trong các hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên cần có giải pháp công nhận, quản lý các mô hình của sinh viên, khai thác tiềm năng của các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Mặt khác, cần có sự liên thông giữa 2 đề án “Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam”, “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Nguyễn Dũng
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Giảm tác động tiêu cực từ mạng xã hội

Giảm tác động tiêu cực từ mạng xã hội

TTTĐ - “Nhận thức của học sinh THPT Hà Nội về tác động tiêu cực của mạng xã hội tới bạo lực học đường” là một trong những đề tài nghiên cứu nhận được sự quan tâm lớn của các bạn trẻ tại Hội thảo Khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II. Ngoài chỉ ra nguyên nhân, nhóm nghiên cứu còn đề ra nhiều giải pháp giải quyết vấn đề.
3 dự án và một kết quả bất ngờ tại bảng C "Sinh viên thế hệ mới"

3 dự án và một kết quả bất ngờ tại bảng C "Sinh viên thế hệ mới"

TTTĐ - Sáng tạo, chưa bao giờ nói từ bỏ cuộc, mang đến năng lượng tích cực, 3 đội ở bảng C "Sinh viên thế hệ mới" đầy hào hứng và tự tin tỏa sáng ở vòng "Sân khấu". Trong tập phát sóng 20h30 thứ năm 21/9 trên kênh VTV3 với sự tham gia của 3 trường Đại học (ĐH) Thương mại, FPT và Bách khoa Hà Nội, đội nào sẽ giành chiếc vé vàng thứ hai của khu vực miền Bắc?
Gần 300 cán bộ Đoàn tham gia lớp học chuyển đổi số

Gần 300 cán bộ Đoàn tham gia lớp học chuyển đổi số

TTTĐ - “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp” là một trong những nội dung được giảng viên truyền tải đến cán bộ đoàn, đoàn viên khối Công nhân viên chức Thủ đô. Với kiến thức được học tập, các bạn trẻ có thể áp dụng vào thực tế, góp phần phát triển đơn vị.
Tin khác
[Xem thêm]
Chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên

Chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên

TTTĐ - Chiều 16/9, tại Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn tổ chức Diễn đàn chuyển đổi số trong truyền thông quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên với chủ đề “Khai thác tiềm năng kinh tế số trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP”. Chương trình nhằm trang bị kỹ năng số cần thiết cho thanh niên vững bước khởi nghiệp.
Những cô gái "mười phân vẹn mười"

Những cô gái "mười phân vẹn mười"

TTTĐ - Họ là những nữ sinh viên không chỉ xinh đẹp “mười phân vẹn mười” mà còn rất tài năng. Ngay từ khi còn ở giảng đường đại học, các bạn ấy đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể.
Tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên

TTTĐ - Sáng 16/9, Tại Trường Quốc tế SNA Marianapolis Biên Hòa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Công ty Honda Việt Nam, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về An toàn giao thông (ATGT), tuyên truyền pháp luật về ATGT, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trong năm học 2023-2024.
Liên hoan Dân vũ quốc tế và các điệu nhảy cổ động TP Hà Nội 2023

Liên hoan Dân vũ quốc tế và các điệu nhảy cổ động TP Hà Nội 2023

TTTĐ - Chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VIII, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội tổ chức “Liên hoan Dân vũ quốc tế và các điệu nhảy cổ động thành phố Hà Nội lần thứ XI - năm 2023”.
Tôi cứu người vì bản năng hối thúc...

Tôi cứu người vì bản năng hối thúc...

TTTĐ - 0h23 ngày 13/9, Nguyễn Đăng Văn, quê ở tỉnh Bắc Ninh nhận được tin nhắn của người anh báo rằng, chỗ nhà chị họ xảy ra cháy. Vừa đi ship hàng về nhà trọ ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Văn tức tốc chạy xe tới tòa chung cư mini xảy ra hỏa hoạn tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.
Xem phiên bản di động