Xin chờ trong giây lát...

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin trong nhân dân

23/09/2020 08:35

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TƯ ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”.

Nguồn HNP

Video khác

Xem thêm
Xem phiên bản di động