×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Giáo dục | 09/09/2018 12:44
TTTĐ – “Những cái cũ kỹ trong giáo dục chắc chắn thất bại, một nền giáo dục mới sẽ thành công. Chặng đường phía trước dù khó khăn nhưng tôi sẽ làm được. Tôi sẽ phá vỡ nên giáo dục cũ, xây dựng một nền giáo dục mới”, GS. Hồ Ngọc Đại chia sẻ về cuốn tài liệu Công nghệ Giáo dục.
Thi Mai

Bình luận

XEM THÊM