×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Thời Sự | 04/12/2018 13:05
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Tòng Thị Phóng lưu ý, thành phố Hà Nội đã bước qua năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 với nhiều thành công nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức cần có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.
Theo Hanoi.gov.vn

Bình luận

XEM THÊM