×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Hà Nội chỉ có 11 trường phổ thông có 100% vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục | Thứ bẩy, 31/08/2019 13:11 (GMT+7)
Hà Nội chỉ có 11 trường phổ thông có 100% vốn đầu tư nước ngoài

TTTĐ - Sở GD - ĐT Hà Nội vừa thông tin một số nội dung về các trường có yếu tố nước ngoài, trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài, các trường tư thục có giảng dạy chương trình nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Bài liên quan
Theo thông tin từ Sở GD - ĐT Hà Nội, trên địa bàn TP chỉ có 11 trường phổ thông có 100% vốn đầu tư nước ngoài

Theo thông tin từ Sở GD - ĐT Hà Nội, trên địa bàn TP chỉ có 11 trường phổ thông có 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thông tin từ Sở GD – ĐT cho hay: Các văn bản của Nhà nước chưa có định nghĩa khái niệm trường “quốc tế”. Tại Khoản 1 Điều 48 Luật giáo dục 2005 quy định hệ thống Giáo dục quốc dân có 3 loại hình nhà trường gồm: Trường công lập, trường tư thục và trường dân lập (trong Luật giáo dục 2019, loại hình dân lập chỉ áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non). Như vậy, theo quy định hiện hành, pháp luật chỉ quy định 3 loại hình trường nêu trên. Việc đặt tên các trường đã được quy định rõ trong Điều lệ trường của các cấp học và Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 86). Cụ thể, việc đặt tên trường được thực hiện theo quy định sau:

Tên trường phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trường”, “Cấp học hoặc trình độ đào tạo” và “tên riêng” và không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Khi xem xét hồ sơ thành lập trường, tùy theo cấp học, ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý tương ứng), căn cứ hồ sơ và đề nghị của cơ sở giáo dục để ra quyết định theo quy định.

Sở GD – ĐT cũng lưu ý các bậc phụ huynh: Nếu tên trường trong quyết định cho phép thành lập không có chữ “quốc tế” mà trường tự thêm vào là trường đã thực hiện sai quy định. Tuy nhiên, tên gọi nhà trường chưa nói lên tất cả. Do đó, phụ huynh khi lựa chọn trường cho con em, cần xem xét đầy đủ các thông tin như chương trình giáo dục và ngôn ngữ giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, học sinh, vốn đầu tư, mô hình quản trị... về nhà trường thông qua nhiêu kênh khác nhau như là trang web cùa trường, của Sở GD - ĐT.

Theo quy định (Thông tư 36/2017/TT-BGDDT), các thông tin liên quan của nhà trường phải được công khai đê người dân được biêt. Nghi đinh 127/2018/NĐ-CP về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đã quy định việc phân câp quản lý nhà nước trong giáo dục từ trung ương đên địa phương.

Tùy từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào từng cấp học hoặc trình độ đào tạo, căn cứ Quyết định cho phép thành lập, để xác định thẩm quyền kiểm tra, giám sát và trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương hoặc cơ quan quản lý cấp trên.

Sở GD – ĐT Hà Nội cho biết: Thực tế đang có một số trường có đăng ký tên quốc tế trong giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép hoạt động được các cấp có thấm quyền cấp phép theo đúng quy định; có trường không có tên “quốc tế” nhưng đã tự tuyên truyền bằng mác “quốc tế” khi nhà trường có tham gia giảng dạy chương trình nước ngoài và có giáo viên người nước ngoài. Tên gọi của các nhà trường được xác định trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập. Nếu trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập trường không thể hiện nội dung đăng ký tên “quốc tế” mà nhà trường cố tình trưng biển “quốc tế” là vi phạm. Các trường phải thực hiện việc gẳn biển đúng như Quyết định thành lập trường. Những trường nào quảng cáo sai về chương trình, bằng cấp, chứng chỉ đã được cấp phép giảng dạy tại trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tính đến thời điểm tháng 8/2019, trên địa bàn Thành phố có 14 trường Mầm non và 11 trường cấp phổ thông có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động với Sở GDĐT Hà Nội; có 03 trường Mầm non có vốn đầu tư Việt Nam và nước ngoài. Hiện nay còn một số trường như trường UNIS, trường Alexandre Yersin, trường HIS, trường Nhật Bản ... được thành lập bởi liên Bộ GD - ĐT và Bộ Ngoại giao đang làm thủ tục đăng ký hoạt động với Sở GD - ĐT Hà Nội theo quy định của Nghị định 86.

Bên cạnh đó, trên địa bàn Thành phố hiện có thêm hai loại hình trường hoạt động nửa. Một là, các trường có vốn đầu tư Việt Nam nhưng đã đăng ký với các tô chức quốc tế để trở thành trường được dạy chương trình quốc tế như chương trình Cambridge tú tài Anh quốc (A-level) hay chương trình tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate). Những trường này đã được các tổ chức quốc tế công nhận và cấp phép trở thành trường thành viên tại Việt Nam.

Ngọc Linh
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN