Chủ nhật 03/03/2024 13:37 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Xin chờ trong giây lát...

Hà Nội chính thức nhận chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc

26/11/2023 13:00

TP Hà Nội sẽ tập trung xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành hạt nhân của cả nước về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ.

Nguồn HNP