×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Hà Nội đánh giá cán bộ hằng tháng: Kỳ vọng tạo đột phá

Xã hội | Thứ tư, 04/07/2018 14:00 (GMT+7)
Hà Nội đánh giá cán bộ hằng tháng: Kỳ vọng tạo đột phá

TTTĐ - Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội quy định về khung tiêu chí đánh giá xếp loại hằng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị của thành phố. Việc làm này thể hiện bước chủ động của Hà Nội thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 7 và cũng được kỳ vọng là giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác cán bộ hiện nay.

Bài 1: Cơ sở để đánh giá chất lượng cán bộ

Để đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, từ 1/7/2018 Hà Nội triển khai Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn hệ thống chính trị thành phố. Với những tiêu chí, thang điểm rõ ràng, nhiều ý kiến nhận định, đây sẽ là cơ sở quan trọng để định lượng chất lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục sự hình thức, “cào bằng” khi đánh giá.

Sát người, rõ trách nhiệm

Đã có một thời, ở Hà Nội, không ít cơ quan, đơn vị khi thực hiện đánh giá cán bộ còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, dẫn đến chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đánh giá hết từng vị trí công tác, kết quả làm việc thực chất của từng cán bộ, công chức, viên chức. Điều đó đã dẫn đến “hậu quả”, tại nhiều cơ quan, đơn vị, hầu hết cán bộ đều hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí tỷ lệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt khá cao nhưng việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị vẫn không “trôi”.


Khung tiêu chí đánh giá cán bộ hằng tháng được kỳ vọng sẽ là “liều thuốc” chữa “căn bệnh” hình thức trong đánh giá cán bộ 

Nhận thức rõ hạn chế này, những năm gần đây, một số cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ nhằm nâng cao chất lượng công việc. Quận Long Biên, quận Tây Hồ, Sở Tài chính là những đơn vị đi đầu thực hiện rất tốt công việc này, qua đó góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đưa trình độ cùng ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nâng lên một bậc.

Từ các mô hình hiệu quả đó, Thành ủy Hà Nội đã ra Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Quy định gồm ba chương, 16 điều, nêu rõ mục đích, yêu cầu; căn cứ, tiêu chí đánh giá, xếp loại; đối tượng áp dụng; nguyên tắc, thẩm quyền; quy trình đánh giá, xếp loại và khen thưởng... Thành ủy Hà Nội quy định thang điểm 100 làm căn cứ đánh giá, xếp loại hằng tháng, bao gồm: 20 điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; 70 điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 10 điểm thưởng.

Theo quy định này, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng sẽ đạt loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) nếu đạt 90-100 điểm; loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) nếu đạt 70 đến dưới 90 điểm; loại C (hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; loại D (không hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt dưới 50 điểm. Tỷ lệ được đánh giá, xếp loại A không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng được xếp loại. Trường hợp tập thể đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi trội thì tỷ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại A cũng không vượt quá 40%.

Cũng theo khung tiêu chí mới, cấp nào, người nào trực tiếp lãnh đạo giao việc thì cấp đó đánh giá, xếp loại; thực hiện đánh giá dân chủ, khách quan, chính xác, công khai và lượng hóa kết quả thực hiện nghiệm vụ.

Có 6 căn cứ đánh giá, trong đó đáng chú ý là khung năng lực vị trí việc làm, kết quả thực hiện kế hoạch công tác trong tháng. Quy trình đánh giá được thực hiện qua 4 bước, trong đó một bước cán bộ tự đánh giá và hai bước tiếp theo do cấp trên và cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thông báo công khai kết quả. Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng không chỉ là căn cứ để xếp thi đua, khen thưởng mà còn là một trong những cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

“Liều thuốc” cho “bệnh” nể nang

Ông Phan Chu Đức, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, khung tiêu chí đánh giá cán bộ được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu về việc đánh giá cán bộ hằng tháng của một số đơn vị. Trước khi ban hành, dự thảo đã được gửi xuống 74 đơn vị (trong đó 59 Đảng bộ trực thuộc thành phố, còn lại là các Sở, ban, ngành liên quan) xin đóng góp vào bộ tiêu chí, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy từng đơn vị.

Cũng theo ông Chu Minh Đức, khác biệt cơ bản giữa đánh giá cán bộ hằng tháng với đánh giá cán bộ hằng năm mà thành phố đang thực hiện là đánh giá theo tháng sẽ lượng hóa được toàn bộ công việc của cán bộ trên cơ sở lịch công tác tuần, nhờ đó cuối tháng việc đánh giá sẽ sát hơn.

Việc ban hành quy định này nhằm khắc phục những bất cập về công tác đánh giá cán bộ, nhất là tình trạng “cào bằng”, thiếu thực chất, không phản ánh đúng vị trí việc làm... Kết quả đánh giá, xếp loại hằng tháng là căn cứ để bình xét khen thưởng hằng tháng và đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Nhiều ý kiến nhận định, những quy định này đã lượng hóa những tiêu chuẩn cụ thể, tránh việc cảm tính trước đây, kỳ vọng là một bước tiến lớn, một “liều thuốc tốt” để chấm dứt hoàn toàn sự hình thức, nể nang khi đánh giá cán bộ trong không ít đơn vị. Đây không chỉ là thước đo để các cơ quan, đơn vị đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ mà còn là mục tiêu để mỗi người phấn đấu; là căn cứ để đánh giá lẫn nhau nhằm nâng hiệu quả công việc.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo từng nhận định: “Nói kỷ cương, kỷ luật mà thiếu chế tài xử lý sẽ rất khó. Thực tế cho thấy, tìm sự tự giác không dễ, phải “cột” bằng quy chế, quy định rõ ràng, tránh tình trạng “cào bằng” giữa người làm tốt với người làm đủng đỉnh”.

Sau quy định về đánh giá cán bộ chủ chốt, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đây sẽ là bước tiếp theo nhằm chủ động nâng cao chất lượng về công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động toàn thành phố. Đây cũng là bước đột phá rất quan trọng của Hà Nội nhằm giải quyết được vấn đề đánh giá cán bộ theo định lượng chứ không định tính; giúp các cấp đánh giá cán bộ rõ hơn, sát hơn, trách nhiệm hơn…

(Còn nữa)


Hạnh Nguyên
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Nhức nhối tính trạng cung cấp ma túy cho vũ trường, quán karaoke…
TTTĐ - Cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình về ma tuý, hoạt động của tệ nạn về ma tuý tại các vũ trường, quán bar, quán...
BHXH - Bưu điện Hà Nội: Triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp
TTTĐ - BHXH - Bưu điện Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hai ngành 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6...
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô