Hà Nội: Hiệp thương lần thứ nhất về thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của Hà Nội được phân bổ là 29 người, số lượng giới thiệu bầu là 59 người; Đại biểu HĐND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 được phân bổ là 95 người, giới thiệu ứng cử là 190 người.

Hà Nội thành lập 15 đoàn công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và Công văn số 636/UBTVQH 14 ngày 26/1/2021 về dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội, thành phố Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu. Trong đó: Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu là 14 đại biểu; Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu là 15 đại biểu. Số đơn vị được bầu là 10 đơn vị, số lượng người dự kiến giới thiệu là 59 người.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của cử tri tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, tiến tới xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ trị; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị quyết thông tri, kế hoạch và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã ban hành 6 kế hoạch, 2 hướng dẫn về thực hiện các nhiệm vụ bầu cử, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử…

“Đến thời điểm này mọi công việc đang diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ. Tính đến ngày 5/2 có 29/30 đơn vị tổ chức xong hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương được giớ thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh trong công tác bầu cử, một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam là tiến hành các bước hiệp thương để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội yêu cầu hội nghị thảo luận để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV của các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc Hà Nội, đảm bảo số dư người ứng cử, tỷ lệ người ứng cử ĐBQH theo quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Tại Hội nghị, đã có 16 ý kiến phát biểu, góp ý đề nghị điều chỉnh cơ cấu theo đúng tỷ lệ Trung ương đã đề ra, làm rõ cơ cấu số lượng đại biểu làm việc trong các cơ quan của TP Hà Nội để không trùng với đại biểu cơ quan Trung ương trên địa bàn TP và đảm bảo tiếng nói của cử tri Thủ đô. Các ý kiến cũng yêu cầu cân nhắc, xem xét cơ cấu thành phần ĐBQH có đại biểu MTTQ TP và doanh nghiệp tư nhân.

Tiếp thu và báo cáo thêm tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, số lượng đại biểu Quốc hội của Hà Nội khóa XV được phân bổ là 29 đại biểu, giảm 1 đại biểu so với nhiệm kỳ trước. Trong đó 14 đại biểu do Trung ương gửi về bầu tại địa phương và 15 đại biểu của Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP

Với các băn khoăn về thành phần đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, việc này do phân bổ của Trung ương nhằm đảm bảo đại biểu các tỉnh, TP đều có đại diện trong Quốc hội.

Sau khi nghe các ý kiến giải đáp của lãnh đạo TP, hội nghị đã thống nhất hiệp thương lần 1 thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

* Cũng trong sáng 5/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đã hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số lượng đại biểu được bầu là 95 đại biểu, số đại biểu dự kiến giới thiệu ứng cử là 190 người; Trong đó, đại biểu tái cử là 53 người, đại biểu nữ là 69 người (tỷ lệ 36,32%),đại biểu ngoài đảng là 22 người (tỷ lệ 11,58%), đại biểu trẻ là 29 người, (tỷ lệ 15,26%)...

Hạnh Nguyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
"Biến" quyết tâm thành hành động thực tế trong phòng, chống tham nhũng

"Biến" quyết tâm thành hành động thực tế trong phòng, chống tham nhũng

TTTĐ - Mục tiêu của Chương trình số 10-CTr/TU là phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống tham nhũng...
Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị

Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị

TTTĐ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, một trong những mục tiêu của Chương trình số 01 giai đoạn 2021 – 2025 là xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ TP đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị; Hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân
Thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I Lenin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới

Thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I Lenin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới

TTTĐ - Sáng 22/4, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; Các sở, ngành và một số quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến đặt lẵng hoa tưởng nhớ lãnh tụ cộng sản V.I Lênin, kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021).
Hơn 35.000 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội

Hơn 35.000 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội

TTTĐ - Sáng nay (22/4), Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.
Tin khác
[Xem thêm]
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin

TTTĐ - Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã đến đặt lẵng hoa tưởng nhớ lãnh tụ cộng sản V.I.Lênin tại tượng đài Lênin trên đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội).
Từng cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực trong triển khai 10 chương trình công tác của Thành ủy

Từng cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực trong triển khai 10 chương trình công tác của Thành ủy

TTTĐ - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị việc triển khai học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII tại các địa phương phải được thực hiện sâu rộng; Từng cán bộ, đảng viên phải là nhân tố tích cực góp phần cùng cả hệ thống chính trị của TP tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình.
Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng khẳng định ưu tiên của Việt Nam

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng khẳng định ưu tiên của Việt Nam

Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định ưu tiên của Việt Nam là thắt chặt và củng cố đoàn kết, tương trợ với các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần nâng cao vai trò trung tâm và vị thế của ASEAN trong giải quyết các thách thức nổi lên; cũng như khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực.
Xem phiên bản di động