×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Kinh Tế | 18/05/2017 15:23
Đó là một trong những đề xuất được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ra tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN) năm 2017
PV

Bình luận

XEM THÊM