Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn thành phố phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tích cực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước Phát động phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt” trong thanh niên Thủ đô

Ngày 5/3, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị

Năm 2020, phong trào thi đua của TP Hà Nội tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. TP đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kinh tế - xã hội năm 2020 của TP đạt được kết quả toàn diện.

Qua đó, an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho Nhân dân được đảm bảo; Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt; Trật tự văn minh đô thị có chuyển biến rõ nét; Quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới, quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản...

Cùng với đó, công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định; Chất lượng thẩm định hồ sơ được nâng lên; Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp Nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác và người nước ngoài.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của thành phố cho các đơn vị

Điểm đáng chú ý là công tác khen thưởng đã bảm sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, lĩnh vực quan trọng, phức tạp của TP. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, đặc biệt là việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp đã có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, TP tập trung tổ chức, phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào, các đợt thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thử XVII; Các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND TP năm 2021; Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát động đợt thi đua cao điểm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát động đợt thi đua cao điểm

Thành phố cũng phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026. Cùng với đó, TP tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị để tạo sự chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới", "An toàn thực phẩm", “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển", “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"…

Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và thành phố. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thủ đô trong năm 2021.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Cờ thi đua của thành phố cho các đơn vị

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, Uỷ ban MTTQ các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả, hiệu lực.

Các tầng lớp Nhân dân thi đua đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử; Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử; Thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được bầu; Tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân; Thi đua đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn; Gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Cờ thi đua của thành phố cho các đơn vị

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý, phong trào thi đua cần được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp…

* Dịp này, ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố trong năm 2020, Chủ tịch nước đã có quyết định tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 18 Mẹ; Khen thưởng thành tích cống hiến cho 11 cá nhân; Tặng Huân chương Độc lập cho 1 tập thể, Huân chương Lao động các hạng cho 32 tập thể và 30 cá nhân; Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 36 tập thể, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 25 tập thể và 14 cá nhân.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đã có quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố cho trên 800 cá nhân; Các cấp cơ sở đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho trên 2.500 cá nhân…

Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Từ Bí thư Đoàn thành Chủ tịch Mặt trận: Bước trưởng thành đáng tự hào

Từ Bí thư Đoàn thành Chủ tịch Mặt trận: Bước trưởng thành đáng tự hào

TTTĐ - Trưởng thành từ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; được tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) ở độ tuổi vừa chín, anh Nguyễn Đức Phong (sinh năm 1980) đã kế thừa những kinh nghiệm từ hoạt động Đoàn, đưa hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích chung của quận Đống Đa và Thủ đô Hà Nội.
Tin khác
[Xem thêm]
Cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

TTTĐ - Ngày 9/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII đối với đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí, xuất bản Thủ đô.
100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu đồng chí Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu đồng chí Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

TTTĐ - Tối 8/4, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội- người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao

TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình).
Quốc hội tin tưởng nhân sự mới nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm

Quốc hội tin tưởng nhân sự mới nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm

TTTĐ - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội bày tỏ niềm tin các nhân sự mới được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này sẽ nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước.
Xem phiên bản di động