Thứ hai 26/02/2024 02:02 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Xin chờ trong giây lát...

Hà Nội phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố

28/05/2023 08:54

Ngày 26/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Nguồn HNP

Video khác

Xem thêm