Chủ nhật 03/07/2022 19:29 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Hà Nội quan tâm đào tạo cán bộ có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các chủ trương, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, chúc mừng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham luận tại hội thảo.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham luận tại hội thảo

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế”. Chủ trì hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Thị Thanh; PGS.TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết, xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng của Việt Nam là một đòi hỏi cấp thiết, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải có năng lực hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nghị quyết số 26/NQ-TƯ ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng cán bộ cấp chiến lược. Để đạt được những mục tiêu trong nghị quyết, việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng những nội dung về nâng cao khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh hội nhập quốc tế là xu hướng khách quan, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có được những năng lực nội sinh nhất định mới có khả năng đáp ứng được những yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Thực tế này đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải được xây dựng theo một khung năng lực được thiết kế bài bản, khoa học, có tầm nhìn và lộ trình cụ thể thì mới đáp ứng được yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.

Các ý kiến nhất trí với một số nhóm tiêu chí đối với cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, gồm: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức trong sáng; Năng lực chuyên môn đạt chuẩn quốc tế; hiểu biết sâu sắc pháp luật, thông lệ quốc tế; am hiểu về văn hóa của các nước đối tác; tác phong làm việc chuyên nghiệp; thông thạo ngoại ngữ, tin học; có khả năng tổng hợp, phân tích, thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm...

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Xây dựng Chương trình quốc gia tổng thể về đào tạo cán bộ

Tham luận tại hội nghị với chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế - Từ thực tiễn của Đảng bộ Hà Nội”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các chủ trương, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025 là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu: “Nghiên cứu xây dựng chương trình và lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên sâu ở trong và ngoài nước, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, thành phố thông minh”.

Trên cơ sở đó, Thành ủy Hà Nội đã sớm ban hành và triển khai các chương trình, nghị quyết, đề án nhằm cụ thể hóa, sớm hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu trên vào thực tiễn cuộc sống, trong đó có Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20-9-2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý”. Mới đây, thành phố đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”, qua đó gợi mở nhiều định hướng, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Để tiếp tục hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đề xuất một số định hướng, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, cùng với việc quan tâm bố trí nguồn lực, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề xuất nghiên cứu, xây dựng một Chương trình quốc gia tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Từ đó, các tỉnh, thành phố cụ thể hóa, vận dụng phù hợp, ban hành khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; Cùng với đó, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng cho rằng, cần chủ động thúc đẩy hợp tác để tranh thủ các nguồn lực tham gia đào tạo cán bộ; duy trì việc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị tại hội thảo nhằm góp phần vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-TƯ (khóa XII) và cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.

Lam Dương
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Hệ thống Mặt trận TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng

Hệ thống Mặt trận TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng

TTTĐ - Năm 2021, hệ thống Mặt trận TP Hồ Chí Minh có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dưới tác động của dịch bệnh COVID-19. Những kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh và các cấp rất quan trọng, đáng được tuyên dương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hai nước Châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hai nước Châu Âu

Chiều 1/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 26-30/6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall.
Tin khác
[Xem thêm]
Ngành Tuyên giáo Thủ đô tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TƯ đồng bộ, thực chất, hiệu quả

Ngành Tuyên giáo Thủ đô tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TƯ đồng bộ, thực chất, hiệu quả

TTTĐ - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cũng như các cơ quan báo chí cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả; Đồng thời, tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đề án 103 sẽ tạo hành lang pháp lý để các hội quần chúng hoạt động hiệu quả

Đề án 103 sẽ tạo hành lang pháp lý để các hội quần chúng hoạt động hiệu quả

TTTĐ - Ngày1/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án 103 Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về triển khai xây dựng Đề án “Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” và Đề án “Quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”.
Công an TP Hà Nội có 3 tân Phó Giám đốc

Công an TP Hà Nội có 3 tân Phó Giám đốc

TTTĐ - Ngày 1/7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 3 đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp

Khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp

TTTĐ - Sáng 1/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” (Đề án số 15-ĐA/TU).
Xem phiên bản di động