Thứ bảy 10/06/2023 19:17 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Hà Nội sẽ thực hiện đổi mới cơ cấu, tổ chức bộ máy gắn với phân cấp, ủy quyền tại một số Sở

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo thực hiện đổi mới cơ cấu, tổ chức bộ máy gắn phân cấp, ủy quyền, nâng cao năng lực phục vụ, đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội...

Hà Nội ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội là điểm sáng về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Chiều 28/3, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ bảy (nhiệm kỳ 2020-2025) để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy...

Hà Nội sẽ thực hiện đổi mới cơ cấu, tổ chức bộ máy gắn với phân cấp, ủy quyền tại một số Sở
Quang cảnh hội nghị

74 chức danh cấp phòng đã được thi tuyển

Trên cơ sở kết luận phiên họp lần thứ sáu, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 với 17 nhiệm vụ cụ thể. Trong quý I, các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các cấp ủy đã xác định rõ đây nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện, bước đầu có kết quả tích cực.

Về tổ chức bộ máy, biên chế, căn cứ chỉ tiêu biên chế Ban Thường vụ Thành ủy giao năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và số lượng biên chế được giao; Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản biên chế theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Ban Cán sự đảng UBND TP đã hoàn thành sắp xếp các trường đại học, cao đẳng.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn triển khai Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể thành phố, Báo Hànộimới, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Đến nay, 3 đơn vị đã tiến hành làm điểm, triển khai thi tuyển 7 chức danh (Ban Tổ chức Thành ủy thi tuyển 5 chức danh; Thành đoàn Hà Nội thi tuyển 1 chức danh; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thi tuyển 1 chức danh).

Đối với khối các cơ quan nhà nước, UBND thành phố đã phê duyệt danh sách các chức danh cấp trưởng cấp phòng tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm thi tuyển với 76 chức danh tại 46 cơ quan, đơn vị. Đến nay, 67/76 chức danh đã được thi tuyển (đạt tỷ lệ 88%), trong đó có 65 chức danh có người trúng tuyển (tỉ lệ 97%), 2 chức danh không có người trúng tuyển (tỉ lệ 3%).

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh tự chủ giai đoạn 2021-2025, đến nay, 45/50 cơ quan, đơn vị đã báo cáo kế hoạch chi tiết nâng mức tự chủ tài chính, bảo đảm mục tiêu theo Kế hoạch của UBND thành phố, dự kiến nâng mức tự chủ đối với 341/362 đơn vị (tương đương 94%). Còn lại 5 đơn vị chưa hoàn thiện báo cáo bảo đảm mục tiêu theo Kế hoạch. 13 nhóm định mức đã được ban hành, còn phải tiếp tục xây dựng và ban hành 159 nhóm định mức khác.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe Báo cáo về kết quả rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch và phương án tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2023; Báo cáo về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; Báo cáo về đánh giá hoạt động và mô hình tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức...

Tiếp đó, Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung trên, đề xuất các giải pháp cụ thể cho từng vấn đề.

Hà Nội sẽ thực hiện đổi mới cơ cấu, tổ chức bộ máy gắn với phân cấp, ủy quyền tại một số Sở
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị

Phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp quận, huyện

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2023 gồm 7 nhiệm vụ. Trong đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động; Tập trung đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tổ chức bộ máy gọn lại nhưng phải đặc biệt quan tâm cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trưởng ban Chỉ đạo nhất trí ra thông báo về việc tổ chức thi tuyển Đối với việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội TP năm 2023; Ra các quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển và tổ chức thi bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Chỉ đạo cũng nhất trí tiếp tục triển khai mô hình thi tuyển cán bộ cấp phòng ở các sở, ban, ngành TP.

Đối với mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Ban Chỉ đạo giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo, đề xuất chính thức thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã sau khi kết thúc thí điểm vào ngày 10/8/2023.

Về việc xây dựng định mức, đơn giá nhằm nâng mức tự chủ tài chính và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ giai đoạn 2021-2025, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung xây dựng định mức, đơn giá lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đến giữa năm 2023, phải trình cấp thẩm quyền duyệt xong và đưa vào áp dụng cho năm học 2023-2024.

Ban Chỉ đạo thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND TP tập trung chỉ đạo xây dựng, trình HĐND TP sớm ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các Ban Quản lý dự án, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới để thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ dôi dư...

Khẳng định tác dụng, hiệu quả đổi mới cơ cấu, tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị TP gắn phân cấp, ủy quyền, nâng cao năng lực phục vụ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện việc này đối với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; sau đó là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng lưu ý, quan điểm của TP là tiếp tục tăng cường phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp quận, huyện. Một trong những lĩnh vực phải làm ngay theo cách này là quản lý vỉa hè, lòng đường.

Đồng chí nhấn mạnh, tới đây, cùng với tăng cường phân cấp, ủy quyền cho địa phương, cần phải xây dựng đề án riêng đi sâu vào thiết kế đô thị, cụ thể từng khu vực, công khai, minh bạch, để Nhân dân kiểm tra, giám sát, thụ hưởng và thống nhất thực hiện. Trên cơ sở đó, làm từng khu vực, từ từ từng bước, làm đến đâu chặt chẽ, chắc chắn đến đấy...

Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tác phẩm dự Giải Diên Hồng kết tinh tâm huyết, trách nhiệm, lòng yêu nghề của người làm báo

Tác phẩm dự Giải Diên Hồng kết tinh tâm huyết, trách nhiệm, lòng yêu nghề của người làm báo

TTTĐ - Tối 9/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất - năm 2023. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi lễ.
Báo chí góp phần nâng cao vị thế, gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân

Báo chí góp phần nâng cao vị thế, gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân

TTTĐ - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, một trong những nguồn cổ vũ to lớn, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) suốt nhiều năm qua là sự đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí nước nhà.
Sửa Luật Đất đai vừa phải giải quyết vấn đề có tính thực tiễn, vừa phải có tầm nhìn mang tính dự báo

Sửa Luật Đất đai vừa phải giải quyết vấn đề có tính thực tiễn, vừa phải có tầm nhìn mang tính dự báo

TTTĐ - Ngày 9/6, phát biểu thảo luận tại tổ Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án Luật Đất đai là đạo luật rất quan trọng nên các đại biểu cần rà soát xem luật bám sát chủ trương đường lối của Đảng và góp phần tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.
Tin khác
[Xem thêm]
Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú

Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú

TTTĐ - Sáng 9/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2023 lần thứ hai, để xem xét một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2023 HĐND thành phố, theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.
Xem phiên bản di động