Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Hà Nội tạo bước chuyển bền vững, lan tỏa các phong trào thi đua, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức sáng 3/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Hà Nội xứng đáng là địa phương đi đầu trong công tác thi đua, khen thưởng của cả nước”.

Các phong trào thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Mặt trận đã động viên Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: “Nhìn lại giai đoạn 2015-2020, Thủ đô Hà Nội của chúng ta đã làm tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Những nỗ lực và kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đã góp phần quan trọng vào ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và cả nước”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội

Đánh giá cao thành tích về phong trào thi đua, công tác khen thưởng của thành phố Hà Nội, Thủ tướng nói: “Hà Nội xứng đáng là địa phương đi đầu trong công tác thi đua, khen thưởng của cả nước”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố đẩy mạnh phát triển các phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2020
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú 2020

Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới của thành phố Hà Nội, Thủ tướng yêu cầu, Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thủ tướng đề nghị, phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, Thủ đô Hà Nội phải tiếp tục giữ vững ngọn cờ đầu của phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Từng ngành, từng địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực. Công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phong trào thi đua phải tạo động lực góp phần giải quyết tốt các nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, đơn vị. Đặc biệt, thành phố cần có những cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc; Khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Hà Nội trong mỗi chúng ta.

Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để khen đúng, khen trúng, khen kịp thời; Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ; Tránh khen thưởng tràn lan làm suy giảm giá trị khen thưởng; Kiên quyết chống bệnh thành tích.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chúc mừng các đồng chí được bầu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chúc mừng các đồng chí được bầu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, sau Đại hội, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu như Bác Hồ đã dạy, giữ vững là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và toàn thể Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Chu Ngọc Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đại hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thành phố Hà Nội và các cấp, ngành của thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, trong đó đề ra 5 nội dung cần tập trung thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại đại hộ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đó là, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển bền vững, có sức lan tỏa của các phong trào thi đua, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, các khâu yếu, việc khó.

Cùng với việc tổ chức phát động, cần tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào kịp thời, Hà Nội chú trọng triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp, tiêu chí cụ thể để phong trào thi đua phát triển toàn diện, bền vững, thực chất, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Đại hội

Đặc biệt, TP thường xuyên phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng dư luận vào cái tốt, cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, làm cho thi đua trở thành biện pháp quan trọng trong việc xây dựng con người mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh…

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân toàn thành phố phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025), quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại…”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nói.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho lực lượng Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng; Hội Đông y thành phố; Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và trường Mầm non 20/10 (quận Hoàn Kiếm). Huân chương Lao động hạng Nhì được trao cho các đơn vị: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mê Linh; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố; Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; Nhân dân và cán bộ phường Thượng Thanh (quận Long Biên). Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho các đơn vị: Báo Người Hà Nội; Trường Trung học cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội; Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức; Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội; Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long.

Đặc biệt, Đại hội cũng công bố và vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú”, gồm: GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Thạc sĩ, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế; Nhà thơ Vũ Ngọc Chúc (tên khác: Vũ Quần Phương), nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội; Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm; GS. TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô; Trung tướng Lê Đồ Nguyên (tên khác: Phạm Hồng Cư), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2; Bà Lưu Thị Phẩm, công dân thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội; Ông Đoàn Văn Tiến, Quản đốc bộ phận bảo an, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam; Ông Vũ Duy Trương (tên khác: Vũ Oanh), nguyên Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu; Ông Nguyễn Đức Trường, Giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Vương Đình Huệ và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã trao chứng nhận, tặng hoa chúc mừng 10 công dân Thủ đô ưu tú.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng khen thưởng đại diện 15 gương “Người tốt - Việc tốt” năm 2020 và khen thưởng 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Đức
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Hội Nhà báo TP Hà Nội ủng hộ 30 triệu đồng cho trường mầm non xã Sùng Phài (Lai Châu)

Hội Nhà báo TP Hà Nội ủng hộ 30 triệu đồng cho trường mầm non xã Sùng Phài (Lai Châu)

TTTĐ - Chiều 30/11, trong khuôn khổ chương trình Giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 (Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu), đoàn công tác Hội Nhà báo TP Hà Nội đã đến thăm, trao tặng phần quà trị giá 30 triệu đồng cho trường mầm non xã Sùng Phài (Lai Châu).
Tin khác
[Xem thêm]
Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải C giải báo chí viết về đề tài “Xây dựng Nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc”

Báo Tuổi trẻ Thủ đô giành giải C giải báo chí viết về đề tài “Xây dựng Nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc”

TTTĐ - Sáng 30/11, tại Lai Châu, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu đã đăng cai tổ chức Giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 (Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) với chủ đề "Nâng cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo trong giai đoạn hiện nay” và trao giải báo chí viết về đề tài “Xây dựng Nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc”.
Hà Nội: Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, thực hiện nhiệm vụ sâu sát, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống

Hà Nội: Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, thực hiện nhiệm vụ sâu sát, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống

TTTĐ - Ngày 28/11, tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội có bài phát biểu kết luận chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tới độc giả.
Hà Nội dự kiến hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, tăng 3,5% so với năm 2019

Hà Nội dự kiến hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, tăng 3,5% so với năm 2019

TTTĐ - Về định hướng Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, 3 năm 2021 - 2023, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà cho biết, năm 2021, Hà Nội phấn đấu khai thác tăng thu, đảm bảo tăng 12% so với ước thực hiện năm 2020; Số thu của giai đoạn 2022 - 2025 được xây dựng trên cơ sở tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5-8%, chỉ số giá tiêu dùng từ 3,5-4%, đảm bảo tốc độ tăng thu nội địa bình quân (không kể một số khoản thu khác) sẽ đạt 12%.
Chủ đề công tác năm thể hiện quyết tâm hành động để phát triển

Chủ đề công tác năm thể hiện quyết tâm hành động để phát triển

TTTĐ - Đa số các đại biểu đều đồng tình với chủ đề công tác năm 2021 của TP Hà Nội là ''Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển'', đặc biệt thể hiện sự tâm đắc rất cao đối với yếu tố “hành động, đổi mới”. Các đại biểu cũng bày tỏ quyết tâm cao với kịch bản 2 về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 từ 7,5 %.
Xem phiên bản di động