×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Hà Nội: Tạo chuyển biến toàn diện, đổi mới trong thực hiện văn hoá công sở

Thời sự | Thứ bẩy, 08/06/2019 14:21 (GMT+7)
Hà Nội: Tạo chuyển biến toàn diện, đổi mới trong thực hiện văn hoá công sở

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

TTTĐ - Sáng 8/6, UBND thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Tới dự hội nghị, đại biểu Trung ương, có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré; Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng hơn 3.000 đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cán bộ, công chức Thủ đô đã thể hiện tinh thần phục vụ, có thái độ ứng xử đúng chuẩn mực hơn trong thực thi công vụ, tiếp xúc với người dân; giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ giao, am hiểu pháp luật, quy trình thủ tục. Nếp sống văn minh tại các địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố đều cũng có nhiều chuyển biến tích cực, văn minh. Qua đó đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế và động lực trong cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân thủ đô đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, an toàn và mến khách đối với tất cả du khách trên thế giới, lượng khách du lịch đến Hà Nội ngày càng cao.

Năm 2019, Thành phố tiếp tục chọn chủ đề công tác là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Cùng với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, Hà Nội tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm; hoàn thiện nghiên cứu Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các quận, huyện, thị xã; đưa vào vận hành chính thức hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với đồng nghiệp, với nhân dân. Một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa chấp hành nghiêm kỷ cương trong thực thi công vụ khiến dư luận bức xúc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã thay mặt UBND Thành phố công bố Kết quả chỉ số CCHC của các sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2018 và Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về “Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố”. Đã có 6 tham luận của các đại biểu là lãnh đạo một số Sở, ngành, quận, huyện, xã, phường về những nội dung liên quan đến kỷ luật kỷ cương hành chính, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; trong đó đã làm rõ được những mặt đã làm được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong việc triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về kỷ cương hành chính và văn hóa ứng xử gắn với trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cơ quan, đơn vị, cá nhân đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố; đặc biệt là biểu dương 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND TP cho biết, ngày 19/5/2019, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Để hưởng ứng và tổ chức triển khai phong trào này trên địa bàn Thành phố gắn với việc thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch UBND Thành phố phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã ngay sau hội nghị phải xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” gắn với thực hiện nội dung quy tắc ứng xử, văn hóa công sở…

Về kết quả công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, trong những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, công tác CCHC của Thành phố tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và rõ nét, thực hiện toàn diện, đồng bộ, đầy đủ 6 nội dung của CCHC. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch CCHC Thành phố, phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn được đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội...

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án “Văn hóa công vụ” (kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ); đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục ngay các tồn tại, yếu kém mà Chủ tịch UBND Thành phố đã phân tích và chỉ rõ ở trên.

Thanh Hà
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nhớ Bác, càng phải sống xứng đáng với tình cảm của Người
TTTĐ - Năm nay, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày Đảng ta công bố bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gửi toàn Đảng, toàn...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....