Hà Nội: Yêu cầu kiểm tra các trang thiết bị phòng học ngoại ngữ


Theo đó, yêu cầu các phòng GD-ĐT kiểm tra rà soát các trường tiểu học, THCS đã được đầu tư thiết bị các phòng học, phòng học ngoại ngữ; Chỉ đạo các trường tổ chức quản lý, bảo quản, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư; tổ chức thanh lý các trang thiết bị đã cũ hỏng không sử dụng được theo quy định.
 
Sở cũng chỉ đạo các trường tiểu học, THCS lập báo cáo thực trạng và nhu cầu đề xuất bổ sung trang cấp thiết bị các phòng học, phòng ngoại ngữ.
 
Các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT chỉ đạo tổ chức quản lý, bảo quản, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị đã được đầu tư trang cấp; kiểm tra rà soát trang thiết bị đã cũ hỏng không sử dụng được, tổ chức thanh lý theo quy định.
 
Các đơn vị trực thuộc Sở lập báo cáo thực trạng và nhu cầu đề xuất bổ sung trang cấp thiết bị các phòng học, phòng ngoại ngữ gửi về Sở trước ngàv 15/1/2018; Phòng GD-ĐT gửi báo cáo trước ngày 20/1/2018.
Mai Khôi
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899