Hải Phòng: Đảng bộ quận Kiến An hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Xã hội -
In bài viết

TTTĐ - Thực hiện Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ quận Kiến An, Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng cùng sự quyết tâm cao, nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, quận Kiến An đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

4833 0313
Phối cảnh dự án xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại chợ Sắt, Hải Phòng (mới) thuộc địa bàn phường Lãm Hà (quận Kiến An)

Kiến An là địa phương có cả đô thị, đồng bằng, rừng, núi thuận lợi cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Cán bộ và nhân dân quận luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; Luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng. Do đó, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cơ cấu kinh tế của quận được chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Kiến An lần thứ V đề ra, đó là: Tăng tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ; Giảm tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành nông nghiệp.

Công tác quản lý và phát triển đô thị được thực hiện theo đúng Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trật tự xây dựng được quan tâm lãnh đạo, thực hiện, tạo chuyển biến tích cực. Đồng thời, công tác quản lý tài nguyên và môi trường cũng được lãnh đạo quận tập trung chỉ đạo: Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tăng đều qua các năm.

Giáo dục và Đào tạo được đầu tư, phát triển mạnh cả về lượng và chất, điển hình như: Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 04-NQ/QU, ngày 29/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, toàn quận tiến hành rà soát lại hệ thống mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đổi mới giáo dục và đào tạo.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đại dịch Covid-19 được cả hệ thống chính trị vào cuộc chỉ đạo quyết liệt với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông: Thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình hành động của Quận ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

4627 0131
Lãnh đạo quận Kiến An thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn quận nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Bên cạnh đó, công tác lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội cũng được quận Kiến An thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, tổng số kinh phí thăm hỏi, tặng quà người có công nhân dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là 54,86 tỷ đồng, so với nhiệm kỳ trước tăng trên 40 tỷ đồng.

Quân sự, quốc phòng địa phương được duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; giữ vững thông tin liên lạc, phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối vũ khí trang bị, hệ thống kho tàng, cơ quan, đơn vị. Hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo đúng luật (trong nhiệm kỳ đã giao 557 thanh niên nghĩa vụ tham gia Quân đội nhân dân và Công an nhân dân). Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận KA-2016, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh trật tự. Xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; Chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, hoạt động kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quốc tế đến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng và quận Kiến An.

Cải cách tư pháp, thanh tra; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp từng bước được kiện toàn và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Quận Kiến An tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ quận; Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76-CTr/TU, ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong toàn Đảng bộ quận, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Kiến An vẫn luôn chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Công tác chính trị, tư tưởng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đổi mới, sáng tạo.

Đồng thời, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác chính trị, tư tưởng; tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo; trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

4954 0312
Đoàn Thanh niên - Hội LHTN VN phường Tràng Minh (quận Kiến An) tổ chức giải bóng đá chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Công tác phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, vượt chỉ tiêu hằng năm (trong nhiệm kỳ kết nạp được 711 đảng viên), số đảng viên được kết nạp đều phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm được tiến hành nghiêm túc.

Việc đánh giá cán bộ được thực hiện đúng quy định, căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ và dựa trên mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận. Ban Thường vụ Quận uỷ và các cấp ủy cơ sở tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quận và cơ sở giai đoạn 2020 - 2025; Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020.

Đối với thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII): Ban Thường vụ Quận uỷ Kiến An đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai bài bản, thận trọng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thành uỷ. Các chương trình, kế hoạch về tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả trong hệ thống chính trị, trong các đơn vị sự nghiệp được Ban Thường vụ Quận uỷ thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến tham gia rộng rãi và đảm bảo thống nhất thực hiện, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn quận.

Không những vậy,Quận uỷ Kiến An còn quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, trong quá trình thực hiện đã sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Định kỳ 6 tháng/năm, Quận ủy Kiến An tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo quy chế. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên được quan tâm; công tác giải quyết đơn, thư được tập trung chỉ đạo.

Cùng với đó, công tác dân vận được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 1737-QĐ/TU, số 1738-QĐ/TW ngày 27/1/2015 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đạt kết quả tốt.

Về công tác xây dựng chính quyền: Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Hội đồng nhân dân quận và các phường sau khi tái lập (từ tháng 5/2016) đã tổ chức hoạt động nề nếp; tăng cường các hoạt động giám sát, phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...

Hoàng Phong
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Hà Nội chủ động các giải pháp chống úng ngập mùa mưa bão

Hà Nội chủ động các giải pháp chống úng ngập mùa mưa bão

TTTĐ - Trước tình trạng biến đổi khí hậu, dự báo mùa mưa năm nay tiếp tục diễn biến khó lường. Để phòng, chống úng ngập, bảo đảm tiêu thoát nước, các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án và triển khai các giải pháp cụ thể, kịp thời giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng cục bộ, nhằm đảm bảo an toàn đi lại và sinh sống cho người dân trong mùa mưa bão năm nay.
Tin khác
[Xem thêm]
Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo xử lý dứt điểm sai phạm kéo dài tại trường Đại học Điện lực

Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo xử lý dứt điểm sai phạm kéo dài tại trường Đại học Điện lực

TTTĐ - Theo tin từ Bộ Công thương, ngày 11/6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã ký quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, xác minh, kiểm toán của Bộ Công thương và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường Đại học Điện lực từ năm 2016 đến nay.
TikTok phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

TikTok phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

TTTĐ - TikTok - nền tảng video ngắn hàng đầu thế giới, vừa phối hợp cùng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thực hiện chiến dịch “Giữ nhịp đập trái tim” dưới dạng hashtag #HienMauTinhNguyen trên TikTok. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6.
Xem phiên bản di động