Hải Phòng: Phải xây dựng lại Đề án phát triển đội ngũ luật sư

Pháp luật -
In bài viết

(TTTĐ) Sáng 29/6/2020, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn Hải Phòng. Ông Nguyễn Đình Chuyến – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hải Phòng: Phải xây dựng lại Đề án phát triển đội ngũ luật sư

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - Nguyễn Đình Chuyến, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bài liên quan

Tập đoàn Vingroup đầu tư một tỷ USD xây dựng Công viên chủ đề tại Hải Phòng

Hải Phòng sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài FDI

Hải Phòng: Coi thường pháp luật, “quan xã” phải bồi thường trên 500 triệu đồng.

Viện Quy hoạch Hải Phòng: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố sẽ xử lý nghiêm

Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn Hải Phòng
Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết Đề án phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn Hải Phòng

Sau 7 năm triển khai thực hiện Đề án trên, tổ chức và hoạt động luật sư tại thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư luôn được TP Hải Phòng quan tâm, chú trọng và có các biện pháp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển nghề luật sư theo đúng định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chiến lược, đề án phát triển đội ngũ luật sư. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư Hải Phòng được xây dựng và củng cố, vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư từng bước được phát huy.

Nhận thức của xã hội và của các cấp, các ngành về luật sư, nghề luật sư có chuyển biến tích cực; đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; vị trí, vai trò của luật sư trong đời sống xã hội được nâng lên, hoạt động luật sư đã góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời kỳ mới, dần trở thành nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố.

Ông Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng trình bày báo cáo Tổng kết Đề Án
Ông Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng trình bày báo cáo Tổng kết Đề Án

Sở Tư pháp Hải Phòng đã phối hợp tốt với tổ chức quốc tế (như: Dự án Jica Nhật Bản; Bộ tư Pháp, Viện khoa học pháp lý) tổ chức các Hội thảo khoa học “Luật sư và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”; Tọa đàm: “Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải, trọng tài”; Hội thảo khoa học "Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng và giám định tư pháp đến năm 2030”…; đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, hỗ trợ phát triển nghề luật sư, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước lĩnh vực luật sư; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về luật sư, hành nghề luật sư sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân với các hình thức phong phú.

Sở Tư pháp phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức thành công các Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP và Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư đến các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2013 đến nay, thành phố Hải Phòng đã chú trọng công tác phát triển số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Năm 2013, Hải Phòng có 111 luật sư và 37 người tập sự hành nghề luật sư thì đến năm 2020, Hải Phòng đã phát triển được 216 luật sư và 19 người tập sự hành nghề luật sư. Với 216 luật sư ở thành phố có khoảng hơn 2 triệu dân cư thì tỷ lệ là 1 luật sư/hơn 9 nghìn dân cư; con số này đã thể hiện bước tăng đáng kể so với tỷ lệ năm 2013 là 1 luật sư/hơn 17 nghìn dân cư.

Tuy nhiên, số lượng luật sư hiện có so với số dân vẫn còn khá khiêm tốn so với vị thế, tiềm năng, yêu cầu phát triển của thành phố và chưa hoàn thành được chỉ tiêu Đề án đã đề ra (phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn thành phố đến năm 2020 có từ 450 đến 600 luật sư).

Môi trường dịch vụ pháp lý tại Hải Phòng bị cạnh tranh và thu hẹp đáng kể do tâm lý của khách hàng, nhất là các doanh nghiệp lớn thường chủ động tìm đến các tổ chức hành nghề luật sư đã có thương hiệu từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết
Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết

Người dân chưa thực sự có thói quen sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư khi có vướng mắc pháp lý; vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội và trong tham gia tố tụng còn hạn chế, chưa thực sự được nhìn nhận đúng và đầy đủ.

Về chủ quan, đó là cơ chế khuyến khích, thu hút người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tập sự hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn Luật sư chưa bài bản.

Đối với chỉ tiêu về số lượng luật sư hội nhập kinh tế quốc tế: Đề án đã đặt chỉ tiêu năm 2020, số luật sư có khả năng tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế từ 5 đến 10 người:

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng bước đầu đã hình thành đội ngũ luật sư trẻ có trình độ hiểu biết về pháp luật quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, có khả năng soạn thảo văn bản, giao tiếp trực tiếp với khách hàng nước ngoài và hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại quốc tế, đặc biệt là những lĩnh vực thế mạnh của thành phố Hải Phòng như tư vấn dịch vụ logistics, hàng hải, đóng tàu, công nghiệp nặng và các ngành dịch vụ với đối tượng khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung quốc...Hiện nay, Hải Phòng có khoảng 14 luật sư có khả năng tham gia tư vấn thương mại có yếu tố nước ngoài hoạt động tại 05 tổ chức và 03 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư.

Chất lượng hoạt động của đội ngũ luật sư tại thành phố Hải Phòng đã có bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, hàng năm thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý trên 4.000 vụ việc trong đó tham gia tố tụng gần 1.000 vụ việc. Thông qua các hoạt động tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, các luật sư đã góp phần quan trọng thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, nâng cao trách nhiệm của người tiến hành tố tụng cũng như chất lượng xét xử tại các phiên tòa, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đương sự; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân, giúp cho các doanh nghiệp hạn chế rủi do trong hoạt động kinh doanh, thương mại.

Tuy nhiên, chất lượng luật sư tại Hải Phòng còn có hạn chế nhất định. Nhiều luật sư có kinh nghiệm nhưng tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế, ít có điều kiện trực tiếp tham gia phiên tòa. Một số luật sư trước đây là những người tiến hành tố tụng, khi nghỉ hưu chuyển sang làm luật sư, có kiến thức cơ bản về pháp luật, có kinh nghiệm ở những chức danh mà họ đã đảm nhận (điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp, thẩm phán, kiểm sát viên...) nhưng lại gặp khó khăn khi thay đổi vị trí tố tụng (từ người buộc tội sang người bào chữa...). Phần lớn luật sư chưa có khả năng ngoại ngữ để có thể soạn thảo văn bản, giao tiếp trực tiếp với khách hàng nước ngoài, đây là rào cản để hội nhập với môi trường pháp lý trong khu vực và quốc tế ...

Ông Phạm Văn Phích - Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng phát biểu tham luận tại Hội nghị
Ông Phạm Văn Phích - Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị này, Đại viện Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Đoàn luật sư Hải Phòng và một số tổ chức hành nghề luật sư đã có bài tham luận, phân tích khá kỹ về những kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực tế hoạt động hành nghề luật sư trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp cụ thể trong việc phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn Hải Phòng từ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tổng kết và chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Đình Chuyến – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đánh giá: “Luật sư có chức năng xã hội to lớn và sứ mệnh cao cả là góp phần bảo vệ công lý, duy trì công bằng xã hội, phát huy quyền dân chủ, bảo vệ pháp chế thông qua việc thực hiện chức năng tố tụng, tư vấn pháp luật và làm các dịch vụ pháp lý khác để giúp cá nhân và tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã được Hiến pháp và pháp luật quy định.

Trong tiến trình đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, cải cách tư pháp; vai trò của luật sư ngày càng được khẳng định và ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Các văn kiện của Đảng về luật sư như Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư đã khẳng định: việc chăm lo kiện toàn tổ chức luật sư, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng của đội ngũ luật sư không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân luật sư và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, mà cũng chính là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Mặc dù luật sư của thành phố đã có bước phát triển, tuy nhiên vẫn thiếu về số lượng, chưa đạt được mục tiêu phát triển của Đề án, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Số lượng luật sư thông thạo ngoại ngữ, am hiểu pháp luật quốc tế, đủ khả năng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng, giải quyết các tranh chấp quốc tế còn rất ít. Số lượng tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài chưa đạt chỉ tiêu.

Các tổ chức hành nghề luật sư quy mô còn nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, chủ yếu đặt trụ sở tại các quận trung tâm thành phố và các khu vực đông dân cư, làm hạn chế khả năng cung ứng dịch vụ pháp lý, đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là khu vực nông thôn. Đội ngũ luật sư của thành phố phát triển chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Đoàn Luật sư thành phố vẫn chưa thực sự phát huy hết vai trò tự quản theo quy định của Luật Luật sư, nhiều lúc còn bị động, chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của luật sư.

Với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45 về Xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thành phố Hải Phòng đang đứng trước cơ hội to lớn để đưa thành phố bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ với mục tiêu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025; thời kỳ củng cố, phát triển để đưa Hải Phòng gia nhập vào nhóm những thành phố hiện đại hàng đầu Đông Nam Á và châu Á vào năm 2030 và 2045.

Luật sư Đỗ Đức Thịnh - Giám đốc Công ty Luật Gia Minh trình bày tham luận
Luật sư Đỗ Đức Thịnh - Giám đốc Công ty Luật Gia Minh trình bày tham luận "Yêu cầu hội nhập đối với luật sư"

Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội thì các tranh chấp về dân sự, đất đai, lao động, kinh tế, khiếu kiện hành chính ... tiếp tục có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Việc phát triển đội ngũ luật sư nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, đồng thời phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan, Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư quan tâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện tốt các biện pháp phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư trên địa bàn thành phố giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ pháp lý, tích cực tham gia thực hiện chính sách xã hội; tạo niềm tin, xây dựng uy tín, thương hiệu, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong xã hội.

Thứ ba, mở rộng hợp tác quốc tế về luật sư, tổ chức xúc tiến và tạo điều kiện cho luật sư tham gia các chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Thứ tư, tăng cường quản lý Nhà nước đối với tổ chức, hoạt động luật sư; kết hợp chặt chẽ với hoạt động tự quản của Đoàn Luật sư, gắn phát triển đội ngũ luật sư với thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong tổ chức và hoạt động của luật sư. Đoàn Luật sư thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quản lý, trong tham mưu với Trung ương và thành phố hoạch định, xây dựng, thực hiện các giải pháp thúc đẩy nghề luật sư phát triển, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho luật sư trong hành nghề.

Sau Hội nghị này, đề nghị Sở Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, Đoàn Luật sư thành phố nghiên cứu, xây dựng, trình UBND TP phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đề án này phải hoàn thành xong vào dịp cuối năm 2020…

Quang Chiến
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nam thanh niên bóp cổ nữ sinh lớp 10 tử vong

Cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nam thanh niên bóp cổ nữ sinh lớp 10 tử vong

TTTĐ - Qua theo dõi thông tin vụ việc nam thanh niên bóp cổ nữ sinh lớp 10 ở Hà Nam tử vong, luật sư cho rằng, nếu cả 2 thống nhất tự sát sẽ cùng nhau sử dụng thuốc ngủ, thuốc độc hoặc cùng nhau nhảy lầu, nhảy sông… Trường hợp nữ sinh đồng ý cho nghi phạm bóp cổ đến chết là bất thường và cần phải xem xét, đánh giá cẩn trọng để xác định đúng động cơ mục đích của vụ án mạng.
Nguyên nhân vụ cuồng sát khiến 8 người thương vong ở Hòa Bình: “Ngáo đá” hay thù hận?

Nguyên nhân vụ cuồng sát khiến 8 người thương vong ở Hòa Bình: “Ngáo đá” hay thù hận?

TTTĐ - Vụ việc Nguyễn Công Dũng dùng dao gây ra vụ cuồng sát khiến 8 người thương vong tại quán karaoke Luxury II (thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang gây lo lắng dư luận xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi nguyên nhân vụ cuồng sát do thù hận hay do sử dụng ma túy dẫn tới ảo giác “ngáo đá”? Hành vi của đối tượng gây án và những người liên quan sẽ bị xử lý thế nào?
Tin tức pháp luật ngày 25/2: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua đường chuyển phát nhanh

Tin tức pháp luật ngày 25/2: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua đường chuyển phát nhanh

TTTĐ - Khi đối tượng đến công ty chuyển phát nhanh đưa thùng hàng có chứa ma túy cần sa về tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ; Truy bắt đối tượng chém bé 8 tháng tuổi và 3 người khác rồi bỏ trốn lên rừng; Xử phạt nhiều trường hợp không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19
Tin tức pháp luật ngày 24/2: Khống chế đối tượng dùng dầu gió, gạch tấn công, cướp tài sản của lái xe taxi

Tin tức pháp luật ngày 24/2: Khống chế đối tượng dùng dầu gió, gạch tấn công, cướp tài sản của lái xe taxi

TTTĐ - Bị tên cướp dùng gạch và dầu gió tấn công, cướp tài sản, tài xế taxi vừa tháo chạy vừa chi hô “cướp, cướp…”; Nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng giết người sau khi xảy ra va chạm giao thông; Khởi tố đối tượng say rượu, gây thương tích cho nhiều người.
Xem phiên bản di động