Hải quan kết nối 70 dịch vụ công trực tuyến

Đô thị -

TTTĐ - Tổng cục Hải quan vừa kết nối thêm 60 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đó nâng tổng số DVCTT được kết nối của toàn ngành lên con số 70. So với kế hoạch, ngành Hải quan về đích trước hơn 4 tháng và vượt 10 dịch vụ (kế hoạch hoàn thành tháng 12/2020, với 60 DVCTT).

Những bước tiến lớn trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Hải quan Hải quan Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 800 vụ vi phạm trong 7 tháng qua Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh: Tháo gỡ các “nút thắt”, “điểm nghẽn” khó khăn để phát triển Hải quan chỉ làm thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế khi có giấy phép Ngành Hải quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch corona nCoV Cuối năm, ngành hải quan quyết liệt thu hồi nợ thuế
Tổng cục Hải quan vừa kết nối thêm 60 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Tổng cục Hải quan vừa kết nối thêm 60 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định 274/QĐ-TTg triển khai đề án Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện việc triển khai kế hoạch tích hợp phấn đấu kết nối 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.

Việc kết nối dịch vụ công trực tuyến hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia giúp người dân, doanh nghiệp có thêm phương án thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, ngoài việc thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan như hiện nay, qua đó giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người dân thực hiện được đồng thời nhiều thủ tục chỉ thông qua một đầu mối. Trong khi trước đây, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan sẽ vào hệ thống của cơ quan Hải quan, sau đó muốn thực hiện tiếp dịch vụ công trực tuyến ở lĩnh vực khác lại phải đăng nhập vào từng hệ thống của cơ quan quản lý đó…

Ông Lê Đức Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết: Hiện nay, ngành Hải quan đang rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động dịch vụ công trực tuyến hải quan, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, doanh nghiệp công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch triển khai. Trên cơ sở kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá, báo cáo Bộ Tài chính phương án triển khai để từng bước tích hợp dịch vụ công quốc gia theo đúng kế hoạch.

Trước mắt, Tổng cục Hải quan đã thực hiện kết nối thêm 60 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó sẽ ưu tiên tích hợp một số thủ tục được người dân, doanh nghiệp quan tâm: thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển, thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu, thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất…

Đến nay toàn ngành hải quan đã cung cấp 198/219 DVCTT mức độ 3 và 4 (chiếm 90,4%, bao gồm 70 DVCTT kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia). Trong đó có 192 thủ tục trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 87,6%).

Một số dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan đã kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia như: Thủ tục huỷ tờ khai hải quan; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển cửa khẩu;

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất; Phân loại máy móc, thiết bị ở dạng nguyên chiếc, tháo rời; Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương (84, 85, và 90) thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan…

Nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính

Theo ông Lê Đức Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan tính đến tháng 4/2020, ngành Hải quan đã lựa chọn và chính thức kết nối 2 dịch vụ công trực tuyến là “hủy tờ khai hải quan” và “khai bổ sung tờ khai hải quan” tích hợp dịch vụ công quốc gia.

Lý do lựa chọn 2 dịch vụ nêu trên để tích hợp dịch vụ công quốc gia đầu tiên, ông Lê Đức Thành cho hay, đây là dịch vụ công trực tuyến hải quan có nhiều người dân, doanh nghiệp thực hiện và đã được ngành Hải quan triển khai cung cấp theo hình thức trực tuyến 24/7 trên phạm vi toàn quốc từ 1/3/2017.

Thống kê từ 1/3/2017 đến đầu tháng 3/2020, có tổng cộng gần 230.000 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp gửi đến liên quan đến 2 dịch vụ công trực tuyến kể trên được cơ quan hải quan tiếp nhận, giải quyết. Trong đó, có 95.201 hồ sơ “hủy tờ khai hải quan” và 134.507 hồ sơ “khai bổ sung tờ khai hải quan”.

Liên quan đến lợi ích khi kết nối dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, ông Lê Đức Thành chia sẻ: Về mặt bản chất, dịch vụ công trực tuyến luôn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đó là, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện. Đồng thời góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp do không phải sử dụng hồ sơ giấy, giảm thời gian đi lại do không phải đến thực hiện trực tiếp tại cơ quan Hải quan; Nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, các hồ sơ thủ tục hành chính khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cũng được số hoá, giúp DN có thể cắt giảm được các chi phí về hồ sơ, giấy tờ, in ấn. Trong thời điểm dịch như hiện nay, việc giảm tiếp xúc với hồ sơ cũng là góp phần giảm sự lây lan của dịch bệnh.

Đặc biệt, việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người dân thực hiện được đồng thời nhiều thủ tục chỉ thông qua một đấu mối. Bởi, trước đây, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan sẽ vào hệ thống của cơ quan Hải quan, sau đó muốn thực hiện tiếp dịch vụ công trực tuyến ở lĩnh vực khác lại phải đăng nhập vào từng hệ thống của cơ quan quản lý đó…

Ngoài ra, kết nối dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp có thêm phương án thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, ngoài việc thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan như hiện nay.

Đồng thời, với việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thông qua các hệ thống dịch vụ công trực tuyến, ngành Hải quan cũng có thể thuận lợi triển khai làm việc từ xa nhờ dễ dàng phân luồng hồ sơ cho công chức trên hệ thống, đáp ứng các yêu cầu về cách ly xã hội trong thời điểm dịch bệnh phức tạp.

Ngoài thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thời gian gần đây Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ tongcuc.customs.gov.vn. Công tác quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, về thanh toán điện tử, đến nay, số ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan là 43 trong đó có 30 ngân hàng tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ trên 97% tổng số thu ngân sách của toàn ngành.

* “Đây là bài viết tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020”
Khắc Nam
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Hải Phòng: Quận Lê Chân quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án

Hải Phòng: Quận Lê Chân quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án

TTTĐ - Lê Chân là một quận trung tâm của Hải Phòng với rất nhiều các dự án lớn đang triển khai thực hiện. Công tác GPMB đang được các cấp ủy và Chính quyền địa phương của quận tập trung triển khai quyết liệt. Đến nay, hầu hết các “nút thắt” vướng mắc từ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều năm trước đã được khai thông mà không phải tiến hành cưỡng chế một hộ dân nào.
Hà Nội: Phải mặc lịch sự, không nói tục tĩu, dắt vật nuôi ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội: Phải mặc lịch sự, không nói tục tĩu, dắt vật nuôi ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

TTTĐ - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến Nhân dân hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo đó, những hành vi vi phạm quy định tại đây phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử lý theo các quy định của pháp luật.
Tin khác
[Xem thêm]
Hải Phòng:Bến xe Cầu Rào dừng hoạt động để xây dựng cầu 2.200 tỷ

Hải Phòng:Bến xe Cầu Rào dừng hoạt động để xây dựng cầu 2.200 tỷ

TTTĐ - Trong tháng 10/2020, Bến xe Cầu Rào (TP Hải Phòng) sẽ chính thức dừng hoạt động để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1. Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải tại bến xe này sẽ phải điều chuyển hoạt động vận tải hành khách cố định sang các bến xe khách khác.
Đẩy mạnh tiếp nhận trực tuyến hồ sơ đất đai

Đẩy mạnh tiếp nhận trực tuyến hồ sơ đất đai

TTTĐ - Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.
Xem phiên bản di động