Thứ ba 29/11/2022 13:51 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn

Hành trình mới đầy triển vọng của thanh niên Thủ đô

Nhịp sống trẻ -
In bài viết

TTTĐ - Sau hai ngày làm việc (28,29/9), Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã thành công tốt đẹp. Một hành trình mới của tuổi trẻ Thủ đô, của Đoàn Thanh niên thành phố đã mở ra với quyết tâm góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tuổi trẻ Thủ đô và sứ mệnh cao cả "làm gương cho thanh niên cả nước"

Hội tụ những người trẻ ưu tú

Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 05 ngày 19/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội đón nhận Bức trướng do Thành ủy Hà Nội trao tặng
Đại hội đón nhận Bức trướng do lãnh đạo thành phố trao tặng và lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Bên cạnh đó, đất nước và Thủ đô tiếp tục hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, vươn mình ra biển lớn. Bối cảnh đó mang tới cả những thời cơ và thách thức mới đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Việt Nam. Đại hội là sự kiện sinh hoạt chính trị đặc biệt của đoàn viên, thanh niên Thủ đô, được Trung ương Đoàn và Thành ủy Hà Nội quan tâm, theo dõi, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

450 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 600 nghìn đoàn viên trên các lĩnh vực học tập, lao động sáng tạo của Thủ đô đã tụ hội về Đại hội XVI. Với tinh thần “Tuổi trẻ Thủ đô khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội thực hiện các nhiệm vụ: Tập trung trí tuệ tổng kết, đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố lần thứ 15, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu, khả thi để đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đại hội vinh dự được đón nhận hoa chúc mừng và lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy

Đại biểu cũng phát huy tinh thần, trách nhiệm trước Đại hội, thảo luận và đóng góp tích cực vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XII; Điều lệ Đoàn sửa đổi bổ sung; Bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027…

Những trang mới trong công tác Đoàn Thủ đô

Sau 2 ngày với 4 phiên làm việc, 450 đại biểu đã phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, chung sức, đồng lòng để làm nên một kỳ Đại hội thành công, mở ra những trang mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XVI đón nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Trung ương Đoàn và thành phố
Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XVI đón nhận tình cảm của lãnh đạo Trung ương Đoàn và thành phố

Theo đánh giá của Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, không khí thảo luận tại Đại hội sôi nổi, thẳng thắn. Nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức thiết của thanh thiếu nhi Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

“Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022; Xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027, biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô phát triển lên một tầm cao mới”, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh nhấn mạnh.

Triển lãm không gian sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô tại Đại hội
Triển lãm không gian sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô tại Đại hội

Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI gồm 59 đồng chí để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII gồm 36 đồng chí.

Đặc biệt, Đại hội thông qua dự báo tình hình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu; 10 nhóm chỉ tiêu, 7 chương trình, đề án trọng điểm; 8 nhiệm vụ, giải pháp.

Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn: Xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập của đất nước, quốc tế; Xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, là ngôi nhà chung của thanh thiếu nhi Thủ đô.

Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Thành công của Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI cổ vũ mạnh mẽ thanh thiếu nhi Thủ đô vững vàng tiến lên phía trước, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Ngay sau Đại hội, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; Tổ chức tốt việc tuyên truyền rộng rãi về kết quả của Đại hội và có kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của thanh niên; Tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, từ thành công của Đại hội, một hành trình mới của tuổi trẻ Thủ đô, của Đoàn Thanh niên thành phố đã mở ra với nhiều thời cơ, song cũng không ít những khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, với tinh thần khát khao cống hiến; bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần khiêm tốn, cầu thị của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên thành phố quyết tâm: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác giáo dục, xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; Kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng; ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, trách nhiệm với cộng đồng.

Tuổi trẻ Thủ đô tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, quyết tâm khởi nghiệp sáng tạo, góp phần hình thành một thế hệ trẻ sáng tạo, nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, góp phần phát triển nền kinh tế số - kinh tế tri thức của Thủ đô Hà Nội. Đoàn Thanh niên thành phố tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của thành phố để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nguyễn Dũng
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên

TTTĐ - Với chủ đề “Chính sách thanh niên – Kinh nghiệm các nước”, diễn đàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thanh niên của Việt Nam với các nước.
Bài 2: Người “thuyền trưởng” tận tâm, trách nhiệm

Bài 2: Người “thuyền trưởng” tận tâm, trách nhiệm

TTTĐ - Phát huy vai trò người đứng đầu, tận tâm, trách nhiệm, Bí thư Đảng ủy khu công nghiệp Quang Minh Nguyễn Tuấn Khải đã có nhiều cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo để phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Anh cũng là người truyền cảm hứng để nhiều đảng viên khác cùng nỗ lực làm tốt công tác phát triển Đảng.
Nhiều thanh niên Thanh Trì viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2023

Nhiều thanh niên Thanh Trì viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2023

TTTĐ - Gần 30 lá đơn của thanh niên trên địa bàn huyện Thanh Trì tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2023. Đó là con số thống kê của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Trì. Đây là một một nét đẹp rất đáng tự hào, thể hiện tinh thần, tự giác, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ Thanh Trì đối với quê hương, đất nước.
Tin khác
[Xem thêm]
Cuộc thi vẽ tranh về Đại hội Đoàn xác lập kỷ lục Việt Nam

Cuộc thi vẽ tranh về Đại hội Đoàn xác lập kỷ lục Việt Nam

TTTĐ - Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn” được xác lập kỷ lục Việt Nam có số lượng tranh vẽ của thiếu nhi tham gia nhiều nhất, với gần 200.000 tác phẩm gửi về từ mọi miền Tổ quốc. Đây được xem là món quà đặc biệt ý nghĩa của thiếu nhi Việt Nam chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Công diễn vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy” trong khuôn khổ Đại hội Đoàn

Công diễn vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy” trong khuôn khổ Đại hội Đoàn

TTTĐ - Vở kịch “Sống mãi tuổi mười bảy” tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Anh Lý Tự trọng đã để lại cho lớp lớp các thế hệ trẻ nhiều bài học quý báu: Về lòng yêu nước, hòa bình và tinh thần tự tôn dân tộc. Vở kịch sẽ công diễn đúng vào dịp diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhằm lan tỏa khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước tới bạn trẻ.
Mỗi tài năng trẻ không ngừng nỗ lực chinh phục đỉnh cao khoa học

Mỗi tài năng trẻ không ngừng nỗ lực chinh phục đỉnh cao khoa học

TTTĐ - Phát biểu tại lễ trao Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn: Các bạn đạt giải hôm nay không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, mà tiếp tục nỗ lực không ngừng để viết tiếp những câu chuyện đẹp, những hoài bão lớn lao về khát vọng chinh phục khoa học, công nghệ.
Thanh niên Bình Dương cần nâng cao tay nghề, kỹ năng, trình độ để đáp ứng những đòi hỏi mới

Thanh niên Bình Dương cần nâng cao tay nghề, kỹ năng, trình độ để đáp ứng những đòi hỏi mới

TTTĐ - "Các bạn đoàn viên thanh niên đang chiếm đa số trong lực lượng lao động của tỉnh cần tiếp tục được đào tạo và tự đào tạo, trau dồi nhằm nâng cao tay nghề, kỹ năng, trình độ để đáp ứng những đòi hỏi mới khi Bình Dương đang hợp tác, hội nhập rất sâu rộng với các đối tác quốc tế", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh tại buổi đối thoại với thanh niên vào ngày 27/11.
Những tấm gương tài năng trẻ sẽ lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng, xã hội

Những tấm gương tài năng trẻ sẽ lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng, xã hội

TTTĐ - Tại chương trình gặp mặt 30 tài năng trẻ nhận Giải thưởng khoa học công nghệ (KHCN) Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2022, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng, những tấm gương tài năng trẻ này sẽ lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng, xã hội nhằm tạo niềm tin, sự hứng khởi cho các bạn trẻ.
Hành trình mang đông ấm đến với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hành trình mang đông ấm đến với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TTTĐ - Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành trong chương trình tình nguyện “Hành trình Cánh én xanh 2022” đã tổ chức chuyến thiện nguyện đến với bà con Nhân dân vùng dân tộc thiểu số thuộc xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình với mong muốn bà con có một mùa đông ấm áp và cái Tết ấm no, đủ đầy hơn.
Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Bài học từ Nghị quyết 09

Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Bài học từ Nghị quyết 09

TTTĐ - Thực hiện công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, thành phố Hà Nội đang là địa phương đầu tiên và duy nhất của cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề (09-NQ/TU). Từ việc hiện thực hoá, đưa nghị quyết vào thực tế, thành phố Hà Nội đã có những kết quả nhất định khi triển khai, cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc, thiết thực, phục vụ cho công tác này, nhằm nhân rộng các tổ chức Đảng ở khu vực ngoài quốc doanh.
Khi Gen Z trở thành giảng viên đại học...

Khi Gen Z trở thành giảng viên đại học...

TTTĐ - Mới đây, cô Nguyễn Thu Hằng, giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự là giảng viên trẻ tuổi nhất được công nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô” năm 2022.
Xem phiên bản di động