Thứ ba 31/01/2023 13:39 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn

Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội

Nông thôn mới -
In bài viết

TTTĐ - Với vai trò, vị thế Thủ đô, Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Đến nay, 100% xã của Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao Huyện Đan Phượng có thêm ba xã đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu Huyện Đan Phượng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì Huyện Hoài Đức: Xây dựng Nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển thành quận Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xây dựng Nông thôn mới tích hợp với tiêu chí trở thành phường, thành quận

Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” đặt mục tiêu xây dựng Nông thôn mới ở một tầm mức mới. Đó là xây dựng theo hướng phát triển đô thị với quan điểm xây dựng Nông thôn mới cần thực hiện thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững...

Với những chính sách hỗ trợ của thành phố, các địa phương và sự hưởng ứng của Nhân dân nên chương trình xây dựng Nông thôn mới của Hà Nội đang phát huy hiệu quả to lớn. Qua xây dựng Nông thôn mới, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện, thu nhập của người dân khu vực nông thôn được nâng cao, đường làng ngõ xóm khang trang, xanh, sạch, đẹp... Hiện nay, Thủ đô Hà Nội đang là “ngôi sao sáng” trên bản đồ xây dựng Nông thôn mới của cả nước.

Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, kiểm tra tại Hợp tác xã rau hữu cơ Phú Cường, huyện Sóc Sơn

Thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội cho thấy, hiện Thành phố có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, Đan Phượng là huyện đi đầu thành phố về xây dựng Nông thôn mới, với 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Về xây dựng xã Nông thôn mới, thành phố có 382/382 xã (đạt 100%) đạt chuẩn Nông thôn mới; 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng Nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng, không điểm kết thúc. Trong giai đoạn mới, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cũng như Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao về tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU thăm cơ sở sản xuất tại xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức)

Để đáp ứng yêu cầu đó, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3098/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới, xã Nông thôn mới nâng cao và xã Nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Quyết định 3098/QĐ-UBND, Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, 60 chỉ tiêu, nhiều hơn 11 chỉ tiêu so với Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 (49 chỉ tiêu). Trong đó có một số chỉ tiêu mới và một số chỉ tiêu thành phố yêu cầu cao hơn, hoặc cụ thể so với quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đơn cử, về tiêu chí Giao thông, chỉ tiêu 2.3 và 2.4 của Hà Nội quy định cao hơn quy định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Bộ tiêu chí của Thủ tướng quy định “Đường ngõ, xóm sạch” nhưng Hà Nội đặt yêu cầu “Đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch”.

Về đường trục chính nội đồng, Bộ tiêu chí của Chính phủ quy định “Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm” nhưng thành phố Hà Nội yêu cầu thêm tiêu chí “được cứng hóa”.

Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội
Đời sống của người dân ở các vùng quê Nông thôn mới ngày càng nâng cao

Về tiêu chí Thủy lợi và phòng chống thiên tai, chỉ tiêu 3.1, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động của thành phố quy định đạt từ 90% trở lên; Cao hơn 10% so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ quy định (80%).

Về tiêu chí Trường học, Bộ tiêu chí của Thủ tướng quy định trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; Hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định nhưng thành phố Hà Nội yêu cầu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1...

Ngoài ra, để xây dựng Nông thôn mới theo hướng đô thị, Hà Nội cần chủ động giải quyết các vấn đề mật độ dân số sẽ tăng cao ở khu vực ven đô, hoạt động dân sinh đan xen sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường làng nghề, hạ tầng giao thông, phát triển các dự án đô thị… làm ảnh hưởng đến sinh thái, không gian kiến trúc, hoạt động kinh tế, tập quán dân cư nông thôn.

Để nông thôn Hà Nội thực sự trở thành những miền quê đáng sống

Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, Hà Nội phải gắn với tiến trình đô thị hóa. Vấn đề này buộc Hà Nội phải cùng lúc vừa giải quyết bài toán hài hòa giữa truyền thống và đương đại, giữa phát triển và gìn giữ môi trường... Đặc biệt, Nông thôn mới Hà Nội mang những đặc trưng riêng của đất văn hiến nghìn đời nhưng vẫn phải đảm bảo văn minh hiện đại.

Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội
Xây dựng Nông thôn mới giúp thay đổi diện mạo Mê Linh

Nhấn mạnh về những thuận lợi trong quá trình triển khai xây dựng Nông thôn mới của Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU cho biết: Chương trình xây dựng Nông thôn mới Hà Nội có thuận lợi rất lớn, đó là sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cấp, ngành, địa phương. Đặc biệt là luôn nhận được sự đồng thuận rất lớn từ người dân - đối tượng trực tiếp tham gia và thụ hưởng kết quả xây dựng Nông thôn mới.

Tiếp nối thành công của Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Chương trình này có nhiều nét mới, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn).

Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội

Người dân Chương Mỹ chăm sóc rau màu

Chương trình số 04-CTr/TU đề ra mục tiêu xây dựng Nông thôn mới ở tầm mức mới, với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nông thôn mới thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, Nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại...

Có thể khẳng định, Chương trình số 04-CTr/TU là đòn bẩy để Hà Nội triển khai hiệu quả xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở giai đoạn hiện nay và sau này. Qua đó, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho “tam nông” phát triển nhanh, bền vững, để nông thôn Hà Nội thực sự trở thành những miền quê đáng sống.

Bên cạnh những thuận lợi, Hà Nội cũng gặp không ít khó khăn khi thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Với đặc thù là Thủ đô, tốc độ đô thị hóa nhanh, quỹ đất sản xuất nông nghiệp không lớn; Khu vực nông thôn có số lượng di sản văn hóa đa dạng cần được bảo tồn, phát huy... Do vậy, thành phố Hà Nội cần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hài hòa với phát huy giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội, bảo tồn văn hóa làng nghề, văn hóa tín ngưỡng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới.

THANH TÙNG
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đưa thương hiệu rau an toàn vang xa

Đưa thương hiệu rau an toàn vang xa

TTTĐ - Với phương châm “Lấy chất lượng làm tiêu chí - Lấy uy tín làm thương hiệu” nhiều hợp tác xã rau an toàn đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng. Từ đây, đời sống của các xã viên cũng được nâng cao.
Tin khác
[Xem thêm]
Nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô

Nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô

TTTĐ - Hà Nội được đánh giá là vùng có nhiều sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Những sản phẩm đó không chỉ chứa đựng tinh hoa văn hóa, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Khi chương trình OCOP của thành phố Hà Nội khởi động, nhiều chủ thể, địa phương đã đầu tư sản xuất, làm mới những sản phẩm truyền thống để phát triển thành sản phẩm OCOP cấp thành phố.
Xây dựng nông thôn trở thành những miền quê đáng sống

Xây dựng nông thôn trở thành những miền quê đáng sống

TTTĐ - Nhờ có chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) nên kinh tế khu vực nông thôn đã phát triển tích cực, đời sống bà con nông dân cũng không ngừng được cải thiện, nâng cao. Có thể thấy, các vùng quê đã thực sự "thay da đổi thịt" với nếp sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn không làm mất đi hồn cốt vốn có, đưa nông thôn ngày càng trở thành những miền quê đáng sống.
Tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển dược liệu

Tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển dược liệu

TTTĐ - Tận dụng nguồn nguyên liệu thảo mộc sẵn có của địa phương, anh Nguyễn Văn Hoàn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã nghiên cứu, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm thảo dược. Nhờ hiệu quả của sản phẩm đem lại, lượng sản phẩm làm ra tiêu thụ nhanh chóng, anh Hoàn đã mở rộng quy mô sản xuất và thành lập Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Huy Hoàn.
Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TTTĐ - Nhờ tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, vận động người dân cùng chung tay xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những đổi thay đáng kể. Các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đúng địa bàn, đúng đối tượng và nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con.
Kinh tế tập thể, hợp tác xã: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế tập thể, hợp tác xã: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

TTTĐ - Giai đoạn vừa qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài… Nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế bền vững, xây dựng Nông thôn mới, tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân.
Chuyển đổi số: “Chìa khóa” phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số: “Chìa khóa” phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam

TTTĐ - Nông nghiệp là ngành kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù tỷ trọng nông nghiệp trong GDP ngày càng giảm, song nông nghiệp vẫn giữ vai trò chiến lược trong dài hạn, là bệ đỡ quan trọng cho an ninh, an sinh, an dân của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu, là “chìa khóa” cho phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam.
Hà Nội hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao

Hà Nội hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao

TTTĐ - Với mục tiêu hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh; Đồng thời xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao điển hình của cả nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội

Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội

TTTĐ - Với vai trò, vị thế Thủ đô, Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Đến nay, 100% xã của Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.
Quyết tâm hoàn thiện các chỉ tiêu đưa huyện lên quận

Quyết tâm hoàn thiện các chỉ tiêu đưa huyện lên quận

TTTĐ - Bằng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và Nhân dân, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã đạt nhiều thành quả trong năm 2022 đầy khó khăn và mở ra một năm mới với nhiều mục tiêu quan trọng. Nhân dịp đón mừng xuân Quý Mão 2023, PV báo Tuổi trẻ Thủ đô có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thanh Trì.
Xem phiên bản di động