Thứ hai 26/02/2024 01:32 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Xin chờ trong giây lát...

HĐND thành phố Hà Nội thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công

11/03/2023 15:27

Ngày 10/3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”.

Nguồn HNP

Video khác

Xem thêm