×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
Nhân sự | 2 tháng trước
TTTĐ - Ông Nguyễn Thanh Bình chính thức giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.