Thứ ba 29/11/2022 14:27 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn

HĐND TP Hà Nội dự kiến ban hành 88 nghị quyết giai đoạn 2022-2026

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-HĐND về “Định hướng xây dựng nghị quyết của HĐND TP khóa XVI, giai đoạn 2022-2026”.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội sẽ khai mạc ngày 12/9 HĐND thành phố Hải Phòng thông qua 7 Nghị quyết quan trọng HĐND TP Hà Nội xem xét, quyết nghị 5 nhóm vấn đề quan trọng

Theo kế hoạch, giai đoạn 2022-2026, HĐND TP sẽ ban hành 88 nghị quyết ở cả kỳ họp chuyên đề và thường kỳ.

Trong đó, nội dung xây dựng Nghị quyết được xác định dự kiến có: Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và trình tự, thủ tục công nhận khu du lịch, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn TP Hà Nội; Nghị quyết quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học của TP Hà Nội; Nghị quyết về phát triển thanh niên TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030; ...

Thường trực HĐND TP yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch phải được tiến hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan có liên quan theo thẩm quyền được quy định.

Các nhiệm vụ phải được xác định rõ nội dung, tiến độ thực hiện, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Đề cao trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc đề xuất nội dung sửa đổi, xây dựng mới các nghị quyết của HĐND TP nhằm triển khai kịp thời các chỉ đạo, quy định mới của Trung ương, Thành ủy, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của chính quyền thành phố.

Ba nội dung được xác định trong kế hoạch, bao gồm: Triển khai xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết HĐND TP đối với các nội dung đề xuất xây dựng nghị quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy chế làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Trên cơ sở định hướng xây dựng Nghị quyết HĐND TP khóa XVI, giai đoạn 2022-2026, định kỳ vào tháng 1 hằng năm, UBND TP, các ban của HĐND TP rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung, đề xuất xây dựng nghị quyết trình Thường trực HĐND TP (trong đó, cần xác định rõ những nội dung cần tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội) để ban hành kế hoạch xây dựng Nghị quyết HĐND TP của năm đó.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có những nội dung phát sinh theo công tác xây dựng pháp luật của Trung ương hoặc do tình hình thực tế của thành phố thì UBND TP, các ban của HĐND TP kịp thời báo cáo Thường trực HĐND TP để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch xây dựng nghị quyết hằng năm cho phù hợp, hiệu quả.

Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra; Phân công rõ lãnh đạo UBND chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo trực tiếp thực hiện; Phối hợp cùng Thường trực HĐND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thống nhất những nội dung đề xuất xây dựng nghị quyết cần tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội.

Thường trực HĐND TP giao các ban của HĐND TP và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP phối hợp chặt chẽ với các cơ quan được UBND TP phân công làm chủ trì tham mưu lập hồ sơ dự thảo Nghị quyết trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.

Hạnh Nguyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

TTTĐ - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và văn nghệ sĩ sẽ tập trung phân tích, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam và mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

TTTĐ - Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị tổ chức vào sáng 29/11.
Tin khác
[Xem thêm]
Đề xuất 2 phương án tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường để xử lý một số vấn đề cấp bách

Đề xuất 2 phương án tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường để xử lý một số vấn đề cấp bách

TTTĐ - Sáng 28/11, ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.
Biến tiềm năng, lợi thế thành động lực để vùng Đông Nam Bộ phát triển đột phá

Biến tiềm năng, lợi thế thành động lực để vùng Đông Nam Bộ phát triển đột phá

TTTĐ - Sáng 26/11, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.
Đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu vào Lăng viếng Bác

Đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu vào Lăng viếng Bác

TTTĐ - Sáng 26/11, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 đã làm Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng cường nguồn lực xã hội để phát huy giá trị di sản văn hóa

Tăng cường nguồn lực xã hội để phát huy giá trị di sản văn hóa

TTTĐ - Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2022. Tại phiên họp, Chính phủ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Xem phiên bản di động