Thứ ba 26/09/2023 00:46 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Huyện Ứng Hòa (Hà Nội)

Hình thức tuyên truyền quy tắc ứng xử phong phú, thiết thực

Người Hà Nội -
In bài viết

TTTĐ - Chiều 13/9, đoàn công tác liên ngành do đồng chí do đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại huyện Ứng Hòa.

Photo Hanoi’23 góp phần làm phong phú không gian sáng tạo của Thủ đô Tích cực tuyên truyền quy tắc ứng xử trong cộng đồng dân cư Gắn thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử với xây dựng người Mỹ Đức thanh lịch, văn minh

Tạo không khí thi đua sôi nổi

Tại Ứng Hòa, công tác tuyên truyền 2 bộ quy tắc ứng xử gắn với tuyên truyền việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Phong trào “Người tốt, việc tốt”; Thực hiện tốt Chương trình số 07-CTr/HU của Huyện ủy Ứng Hòa về phát triển văn hóa - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Ứng Hòa - Hà Nội thanh lịch, văn minh được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực.

Đồng chí Đinh Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội kiểm tra việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử tại huyện Ứng Hòa
Đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội kiểm tra việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử tại huyện Ứng Hòa

Hoạt động này nhằm đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc huyện tham gia hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính được nâng lên rõ rệt. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã gắn nội dung quy tắc ứng xử trong sinh hoạt cơ quan, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thành khẩu hiệu hành động góp phần thực hiện tốt việc cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; Xây dựng ứng xử văn minh nơi công sở và nơi công cộng trên địa địa bàn huyện.

100% các cơ quan, đơn vị xây dựng quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan gắn với nội dung thực hiện quy tắc ứng xử và yêu cầu của đề án văn hóa công vụ. Việc đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Cán bộ huyện Ứng Hòa giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân
Cán bộ huyện Ứng Hòa giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân

Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đã được bố trí phòng làm việc, không gian cảnh quan môi trường đảm bảo văn minh, thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp, phong trào tổng vệ sinh cơ quan được duy trì, phong trào trồng, trang trí cây xanh, bảng biểu tuyên truyền được hưởng ứng tích cực, đem lại hiệu quả rõ rệt. Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ thực hiện tốt các nội dung cán bộ, công chức, viên chức không được làm, nghiêm túc thực hiện văn hóa công vụ.

Hiệu quả của công tác thể hiện rõ ở việc định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội; Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Điều này cũng tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện trong giai đoạn mới; Xây dựng người Ứng Hòa thanh lịch, văn minh.

Hình thức tuyên truyền quy tắc ứng xử phong phú, thiết thực

Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã được triển khai sâu rộng đến các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Huyện, được Nhân dân tham gia ở các hội nghị, sân khấu hóa, xây dựng pano, khẩu hiệu ở nhà văn hóa, khu di tích, nơi đông người để Nhân dân dễ đọc và thực hiện.

Thời gian tới, huyện Ứng Hòa sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, chỉnh trang, thay mới bảng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quy tắc ứng xử nơi công cộng ở vị trí dễ quan sát, nhiều người qua lại, đảm bảo mỹ quan.

Ứng Hòa cũng tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn; Gắn tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác.

Hình thức tuyên truyền quy tắc ứng xử phong phú, thiết thực

Huyện tiếp tục yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính tiếp tục ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử hàng năm; Yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phải đăng ký những việc làm cụ thể để triển khai thực hiện quy tắc ứng xử.

Huyện Ứng Hòa cũng tổ chức tổng kết, nêu gương những điển hình thực hiện tốt, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy tắc ứng xử.

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tiến Thiết - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tiến Thiết - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa chủ trì buổi làm việc

Tại Hội nghị, huyện cũng đề nghị UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sửa đổi 2 quy tắc ứng xử do UBND thành phố ban hành năm 2017 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và thay đổi của Thủ đô, đất nước, xã hội.

Biến các kế hoạch thành sự hài lòng của Nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Hoàng - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình nhấn mạnh để thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử, việc đầu tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền. Làm sao để các cán bộ công chức, người lao động trên địa bàn huyện thấm nhuần tác phong phục vụ Nhân dân.

Đồng chí đề nghị huyện phải đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, chuyển tải các kế hoạch thành sự hài lòng của Nhân dân. Có như thế, việc thực hiện quy tắc ứng xử mới có hiệu quả; Bên cạnh đó, cần phải có sự khen thưởng, biểu dương những bông hoa tốt, tạo thành vườn hoa đẹp trong ứng xử của công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

Ứng Hòa cũng cần quan tâm bộ phận một cửa, công nghệ thông tin, nụ cười của cán bộ, công chức khi tiếp công dân. Thể hiện sự cầu thị, lắng nghe, nhân rộng mô hình không phiếu hẹn, trực tiếp giải quyết công việc cho Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu huyện đã tìm được nguyên nhân thì phải giải quyết được tồn tại, hạn chế để sớm khắc phục, thành lập các "đội phản ứng nhanh" để thúc đẩy việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng cần tiếp thu lắng nghe từ cơ sở những điều bất cập, không phù hợp với điều kiện hiện tại của 2 bộ quy tắc ứng xử. Do đó, những kiến nghị sửa đổi của huyện cần phải cụ thể từng điều xuất phát từ thực tế.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đóng góp ý kiến tại buổi làm việc
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội góp ý về việc sử dụng công nghệ thông tin, thông tin tuyên truyền, việc bố trí, bảng chỉ dẫn bộ phận một cửa, hệ thống internet, mã QR... tại huyện Ứng Hòa.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đóng góp ý kiến về niêm yết bảng thông tin tiếp nhận kiến nghị của Nhân dân; Bổ sung, phủ sóng thêm các bộ nhận diện tại bộ phận một cửa các cấp; Bổ sung thêm hàng ghế tại khu vực chờ giải quyết thủ tục hành chính; Bổ sung thêm cây xanh...

Đồng chí chí Nguyễn Tiến Thiết - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí chí Nguyễn Tiến Thiết - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Tiến Thiết - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa khẳng định huyện sẽ điều chỉnh, khắc phục từng vấn đề.

Đồng chí cũng cho biết việc thực hiện quy tắc ứng xử được huyện đưa vào việc chấm điểm công tác hàng tháng của cán bộ, công chức, người lao động. Do còn nhiều khó khăn nhưng huyện đã cố gắng bám sát các nội dung, yêu cầu, quy định của bộ phận một cửa. Huyện cũng phấn đấu trong năm nay có những kết quả thực chất về cải cách hành chính.

Đồng chí chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội phát biểu kết luận buổi kiểm tra
Đồng chí chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, trưởng đoàn công tác đánh giá cao việc thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn Ứng Hòa.

Đồng chí lưu ý huyện Ứng Hòa cần nhân rộng mô hình cơ sở vật chất tại xã Vạn Thái, tập trung xác định bộ phận một cửa là "bộ mặt" của chính quyền cơ sở, chấn chỉnh tác phong công tác của cán bộ Thủ đô, chú ý hình thức trang trí tuyên truyền, hạ tầng công nghệ thông tin. Tất cả những điều đó có tác dụng rất lớn trong tạo nên hiệu quả tiếp công dân, giúp việc giải quyết thủ tục hành chính trở nên dễ dàng hơn.

Ứng Hòa thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm biểu dương các đơn vị làm tốt, phát hiện những cách làm hay để nhân rộng. Huyện cũng tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng thực hiện các quy tắc ứng xử; Xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân vi phạm quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Huyện Ứng Hòa yêu cầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn quán triệt nội dung các văn bản về thực hiện các quy tắc ứng xử tại các hội nghị của Đảng bộ, chính quyền, các buổi sinh hoạt của các ban, ngành, đoàn thể; Đưa nội dung thực hiện quy tắc ứng xử vào thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa...

UBND huyện chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, Huyện đoàn và cơ quan liên quan tổ chức Hội thi tuyên truyền viên cải cách hành chính năm 2023, vòng chung khảo dự kiến tổ chức vào dịp 10/10/2023. Nội dung các câu hỏi của cuộc thi sẽ xoay quanh vấn đề cải cách hành chính và 2 quy tắc ứng xử của UBND thành phố. Những nội dung này có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Hương Thị
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Những mùa trăng về, phố thêm lung linh

Những mùa trăng về, phố thêm lung linh

TTTĐ - Mỗi khi đến mùa trăng, phố phường Hà Nội lại khoác lên mình tấm áo mới, lung linh rực rỡ hơn hẳn thường ngày. Rằm tháng tám, Tết Trung thu của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến còn đặc biệt hơn nữa bởi những giá trị truyền thống để chúng ta được thưởng trăng đầy nghệ thuật và rất đỗi tự hào.
Người Tây Hồ sẻ chia yêu thương

Người Tây Hồ sẻ chia yêu thương

TTTĐ - Biết 4 người dân Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân), cả hệ thống chính trị từ quận đến phường và người dân trong tổ dân phố số 7 đã đến chia sẻ, hỗ trợ về nhiều mặt.
"Thương người như thể thương thân" - nét văn hóa ngày càng được bồi đắp và tỏa sáng

"Thương người như thể thương thân" - nét văn hóa ngày càng được bồi đắp và tỏa sáng

TTTĐ - Mỗi lần đồng bào mình không may gặp phải hoạn nạn, khó khăn, người Hà Nội ngay lập tức đồng lòng, chung tay san sẻ, ủng hộ bằng tất cả tấm lòng và sự nhiệt tình. "Thương người như thể thương thân", "Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ"... chúng ta đang viết tiếp truyền thống ấy, bồi đắp thêm nét văn hóa của công dân Thủ đô bằng những việc làm hết sức cụ thể và thấm đượm tình người.
Người Hà Nội phát huy truyền thống tương thân, tương ái

Người Hà Nội phát huy truyền thống tương thân, tương ái

TTTĐ - Tinh thần tương thân, tương ái là vốn là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc ta từ nhiều năm qua. Phát huy nét đẹp đó của dân tộc Việt, người Hà Nội đã đùm bọc, yêu thương nhau trong hoạn nạn, tô đậm thêm tính cách hồn hậu, thanh lịch và văn minh của người Tràng An.
Tin khác
[Xem thêm]
Ý thức quyết định sự an toàn

Ý thức quyết định sự an toàn

TTTĐ - Trước những nguy cơ rình rập gây ra biết bao đám cháy đau lòng, từng hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức và sự cẩn thận của người dân gióng lên đầy bi thiết và xa xót. Phòng cháy chữa cháy không là chuyện của riêng ai mà hãy bắt đầu từ chính chúng ta, bởi đó là vấn đề sát sườn, hàng ngày, liên quan đến tính mạng của mình và mọi người nên chớ chủ quan để rồi hối không kịp.
Tình người trong hoạn nạn lan tỏa giá trị nhân văn

Tình người trong hoạn nạn lan tỏa giá trị nhân văn

TTTĐ - Những ngày này, người dân Thủ đô và cả nước đều đau xót, bàng hoàng trước sự thảm khốc của vụ hỏa hoạn chung cư mini ở ngõ 29 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) vào đêm 12/9. Trong cơn hoạn nạn này, tình người đã được thể hiện một cách rõ nét, sâu đậm.
Gắn thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử với xây dựng người Mỹ Đức thanh lịch, văn minh

Gắn thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử với xây dựng người Mỹ Đức thanh lịch, văn minh

TTTĐ - Sáng 13/9, đoàn công tác liên ngành do đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.
Nhiều sáng tạo lan tỏa hai bộ quy tắc ứng xử

Nhiều sáng tạo lan tỏa hai bộ quy tắc ứng xử

TTTĐ - Sau 6 năm triển khai thực hiện quy tắc ứng xử (QTUX) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và QTUX nơi công cộng, TP Hà Nội đã ghi nhận nhiều cách làm hay, sáng tạo của các quận, huyện, từ đó góp phần xây dựng lối sống thanh lịch, văn minh người Tràng An.
"Hà Nội đáng sống là khi có nhiều không gian dành cho cộng đồng"

"Hà Nội đáng sống là khi có nhiều không gian dành cho cộng đồng"

TTTĐ - Đau đáu với vấn đề mở rộng không gian xanh, không gian công cộng ở Hà Nội, KTS Phạm Trung Hiếu, giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng cộng sự đã bắt tay vào thực hiện dự án cải tạo Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Nhà máy Bia Hà Nội và Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Đó là khởi nguồn cho cơ duyên gặp gỡ, trò chuyện của phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô với KTS Phạm Trung Hiếu.
Cột cờ Hà Nội trường tồn với thời gian

Cột cờ Hà Nội trường tồn với thời gian

TTTĐ - Được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XIX thuộc Niên hiệu Vua Gia Long, trải qua hơn 200 năm, tới nay, Cột cờ Hà Nội (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội) là chứng tích ghi lại những dấu ấn oanh liệt của Thăng Long - Hà Nội; Là biểu tượng thiêng liêng, biểu trưng cho ý chí độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam.
Xem phiên bản di động