×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Đề xuất tăng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo đến 100%
Sức Khỏe | 2 năm trước
(TTTĐ) Bộ Y tế vừa đề xuất đề xuất nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người cận nghèo từ 70% lên 90 -100% và từ 30% lên 50- 70% đối với nhóm nông - lâm - ngư - diêm...