×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội nỗ lực vì công tác hỗ trợ người khuyết tật, khiếm thị
TTTĐ.VN - Sáng 20/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trợ giúp người khuyết tật, người khiếm thị giai đoạn 2012 – 2017.