Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty - trực thuộc Đảng bộ PV GAS:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Doanh nghiệp -

TTTĐ - Ngày 16/3, tại trụ sở PV GAS đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty (thuộc Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 99 đảng viên trên tổng số 110 đảng viên của 8 chi bộ trực thuộc.

hoan thanh xuat sac nhiem vu

Bí thư Đảng ủy PV GAS chúc mừng đồng chí Dương Mạnh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc PV GAS vừa trúng cử vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bài liên quan

PV GAS bổ nhiệm lãnh đạo Công ty Dịch vụ Khí

Đảng bộ PV GAS hướng tới Đại hội đại biểu điểm ngành Dầu khí

Bổ nhiệm hai Phó tổng giám đốc PV GAS

Chi bộ Ban quản lý Dự án khí Đông Nam bộ: Nỗ lực quản lý triển khai các dự án khí trọng điểm

PV GAS tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào trụ sở

PV GAS – Nơi người lao động được chăm lo toàn diện

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Sinh Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS; đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS và đồng chí Nguyễn Sỹ Đàm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sinh Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam.

hoan thanh xuat sac nhiem vu
Thực hiện đo nhiệt độ các đại biểu trước khi dự họp, phòng chống dịch bệnh

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty (TCT), cùng với nỗ lực của toàn thể đảng viên, Đảng bộ Cơ quan Điều hành (CQĐH) Tổng công ty đã lãnh đạo CQĐH TCT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra cả ở nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ PV GAS khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

2015 - 2020 là giai đoạn ngành Dầu khí nói chung và PV GAS nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn gây ra không ít trở ngại cho việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ CQĐH TCT đề ra.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ CQĐH Tổng công ty đã kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của PVN và TCT; Chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, ấn định/điều độ khí hợp lý, thực hiện chế độ vận hành tối ưu. TCT tăng cường tiết giảm chi phí, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thiện hướng đến mô hình quản trị tiên tiến. Đảng bộ TCT chỉ đạo kiểm soát và thu hồi công nợ, thanh toán trước một số hợp đồng tín dụng. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng chủ động, phối hợp xác định các dữ liệu đầu vào, tích cực làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy quá trình xem xét phê duyệt, triển khai dự án, kiểm tra giám sát, giao ban công trường để quyết liệt thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

hoan thanh xuat sac nhiem vu
Các đảng viên thực hiện bầu chọn đảng viên ưu tú vào cấp ủy

Với hành động quyết liệt, hoạch định hợp lý, Đảng bộ đã đạt được kết quả được đáng ghi nhận: góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của PV GAS như: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về thu gom, vận chuyển, chế biến, kinh doanh khí, sản phẩm khí, giúp duy trì doanh thu và lợi nhuận ổn định; Gia tăng sản lượng và giá trị khí, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, kết hợp với bảo vệ chủ quyền quốc gia; cũng như chuẩn bị đầu tư các dự án khác để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghiệp khí.

Với những nỗ lực không ngừng, 5 năm liền Đảng bộ CQĐH TCT đã đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Các chi bộ trực thuộc đều được xếp loại “hoàn thanh tốt nhiệm vụ” trở lên. Trên 95% đảng viên trong Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Trong giai đoạn tới, Đảng uỷ CQĐH PV GAS xác định, khối lượng công việc chuyên môn mà CQĐH phải tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát khá nhiều; một số công việc cần được xử lý nhanh trong bối cảnh hệ thống quy định pháp luật đang trong quá trình hoàn thiện nên còn nhiều vướng mắc khi thực hiện; cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh;…

Trên cơ sở đó, Đảng bộ CQĐH TCT sẽ tiếp tục quán triệt và động viên toàn thể đảng viên, CBCNV nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ cơ quan điều hành đề ra và chỉ tiêu, nhiệm vụ của TCT giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; Đồng chí Phan Quốc Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên HĐQT TCT được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 32 đồng chí đại biểu chính thức và 5 đồng chí đại biểu dự khuyết.

hoan thanh xuat sac nhiem vu
Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Sinh Khang, Bí thư Đảng ủy PV GAS

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy PV GAS Nguyễn Sinh Khang khẳng định: “Đây là đại hội của một đảng bộ lớn, có tính đặc thù, có vị trí rất quan trọng trong Đảng bộ Tổng công ty. Những thành tích nổi bật của Đảng bộ CQĐH nhiệm kỳ qua là:

- Nỗ lực và đạt kết quả tích cực khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của Tổng công ty; chứng tỏ năng lực, hiệu quả của Đảng bộ Cơ quan Điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Đảng bộ Cơ quan Điều hành đã thể hiện tính tiên phong trong thực hiện chủ trương của Đảng ủy Tổng công ty về tái cơ cấu. Nhờ đó, tổ chức, bộ máy của Cơ quan Điều hành ngày càng tinh gọn, hướng tới hiệu lực, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các hoạt động an sinh - xã hội, công tác an ninh, an toàn, chất lượng, môi trường được quan tâm đúng mức và đạt kết quả tốt.

- Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, tập trung cao. Vai trò nêu gương của đa số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể được thể hiện rõ nét. Hệ thống chính trị trực thuộc được củng cố, kiện toàn; chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực.

hoan thanh xuat sac nhiem vu
Ra mắt BCH Đảng ủy CQĐH PV GAS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư nhấn mạnh và lưu ý Đảng bộ CQĐH cần:

Một là, Đảng bộ CQĐH trực tiếp và trước hết là các đồng chí trong cấp ủy cần nhận thức đúng và luôn ý thức đầy đủ, sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Cơ quan Điều hành trong hệ thống tổ chức cơ sở đảng của Tổng công ty. Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, khắc phục hiệu quả những hạn chế, khiếm khuyết, xây dựng Đảng bộ Cơ quan Điều hành trở thành một đảng bộ cơ sở kiểu mẫu trong Đảng bộ Tổng công ty

Hai là, cấp ủy khóa mới cần sáng tạo hơn nữa trong việc nghiên cứu, tìm ra các biện pháp hữu hiệu để phát huy hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, đặc biệt là trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết của các đồng chí đảng viên là lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng bộ và Tổng công ty. Tích cực, chủ động hơn trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Tổng công ty các giải pháp về quản trị doanh nghiệp, tài chính, đầu tư, thị trường, tổ chức - nhân sự, ứng dụng khoa học - công nghệ, an ninh, an toàn, chất lượng, môi trường,...

Ba là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc thật sự trong sạch vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy truyền thống của “Người đi tìm lửa”, “Người lao động PV GAS”, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Thực sự xem công tác kiểm tra, giám sát là một chức năng, công cụ lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách nghiêm túc, thực chất, đúng nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; nâng cao hiệu quả hình thức giám sát thường xuyên.

Đại hội Đảng bộ CQĐH TCT lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển của PV GAS, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen với không ít thách thức.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”. Tập thể Đảng bộ cơ quan cần tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

vnpoly cung cap soi cho adidas va target

VNPOLY cung cấp sợi cho ADIDAS và TARGET

TTTĐ - Sau hơn 2 năm vận hành thương mại trở lại, sản phẩm sợi do Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đã khẳng định chất lượng và chinh phục các phân khúc cao trong nước và quốc tế, đặc biệt trong đó có các thương hiệu hàng đầu thế giới là ADIDAS và TARGET.
tt group kho i cong xay dung trung tam thuong mai tai thanh pho hai duong

T&T Group khởi công xây dựng Trung tâm thương mại tại thành phố Hải Dương

TTTĐ - Ngày 13/8, Tập đoàn T&T Group đã chính thức khởi công xây dựng dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí phức hợp tại trung tâm TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Nằm trong khu vực đắc địa tại đô thị năng động bậc nhất trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, dự án đã thu hút được sự quan tâm của người dân và chính quyền địa phương ngay trong ngày đầu khởi công.

Tin khác

[Xem thêm]
vietjet dua hon 800 khach tu tam dich da nang tro ve nha

Vietjet đưa hơn 800 khách từ tâm dịch Đà Nẵng trở về nhà

TTTĐ - 9h00 sáng ngày 13/8, chuyến bay VJ2737 cất cánh, đưa 230 hành khách "mắc kẹt" tại thành phố Đà Nẵng về lại Hà Nội. Đây là chuyến bay đầu tiên mà hãng hàng không thế hệ mới Vietjet thực hiện nhằm hỗ trợ hành khách trở về nhà trong bối cảnh Đà Nẵng vẫn đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 lây lan.
cung ung linh kien kieu oem giup thaco hoi nhap sau hon

Cung ứng linh kiện kiểu OEM giúp THACO hội nhập sâu hơn

TTTĐ - Là doanh nghiệp tiên phong phát triển công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn, THACO đã và đang đẩy mạnh sản xuất và cung ứng linh kiện theo hình thức OEM (Original Equipment Manufacturer) cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
vu cho vay bua bai tai chi nhanh nam ha noi agribank moi bo cong an vao cuoc

Vụ cho vay “bừa bãi” tại chi nhánh Nam Hà Nội: Agribank mời Bộ Công an vào cuộc

TTTĐ - Cho vay bất chấp quy định dẫn đến khó thu hồi các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng, Agribank cho biết đã chỉ đạo chi nhánh Nam Hà Nội có văn bản gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đề nghị vào cuộc xem xét dấu hiệu phạm của khách hàng...
Xem phiên bản di động