Học nghị quyết - hiểu nhiệm vụTại chương trình, đoàn viên thanh niên trong xã được tìm hiểu Nghị quyết Đoàn các cấp thông qua video clip phóng sự, trò chơi trắc nghiệm… Thông qua đó, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của đoàn viên trong tình hình hiện nay.

Theo anh Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Yên Viên, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp sẽ xác định được nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực công tác. Đặc biệt họ sẽ xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

 Các chi đoàn cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai, thực hiện đưa Nghị quyết thật sự đi vào đời sống, không phô trương, hình thức; tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra  

Phương Thanh
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899