×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Thủ tướng lưu ý thực hiện văn hóa công sở để phục vụ nhân dân tốt hơn
Tin tức | 4 tháng trước
TTTĐ - Sáng 26/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và bàn phương hướng,...
Không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong công tác khen thưởng
Tin tức | 6 tháng trước
TTTĐ - Ngày 9/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm...
Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Tin tức | 2 năm trước
TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1440/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020 (Hội đồng).
Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Tin tức | 1 năm trước
TTTĐ - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 2017 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2018. Thủ tướng Nguyễn...
Thay thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương
Nhân sự | 1 năm trước
TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.
Thủ tướng chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Tin tức | 1 năm trước
TTTĐ - Chiều 11/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và...