×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Công Nghệ | 05/06/2018 16:58
FaceTimes lên tới 32 người cùng lúc hay thông báo theo nhóm là hai trong số những nâng cấp đáng giá mà Apple dành cho iPhone, iPad.
Theo Tinhte

Bình luận